Friday, 7 Aug, 2020 - 13:20   امروز  جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۱۳:۲۰بخش ها:

دیپلماسی پست مدرن!

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
جمعه ۲۸ میزان ۱۳۸۵۱- بخشی از اظهارات اخیر وزیر خارجه بعد از بازگشت از سفر اخیرش به اروپا و روسیه جالب توجه است.
" افغانستان ديگر حالا در سالهای مقاومت و جنگ نيست که کشورهای مختلف با احزاب بيرون از دولت رابطه ايجاد کنند. افغانستان دارای دولت و حکومت مشروع و منتخب است و هر ارتباطی با اين کشور بايد از اين طريق برقرار شود."تحلیل ناقص وانحرافی احمد رشیدازبحران افغانستان

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۲۰ میزان ۱۳۸۵
احمد رشید ژورنالیست مشهور پاکستانی روز دهم اکتوبر 2006 در مصاحبه با تلویزیون آریانا در کابل، بحران و بی ثباتی موجود در افغانستان را به بحث و تحلیل گرفت. این مصاحبه که به زبان انگلیسی انجام شد، روز بعد از سوی تلویزیون مذکور با برگردان فارسی انتشاریافت. آنچی که در تحلیل و بررسی احمد رشید  قابل تأمل و بحث است، تحلیل نارساء و انحرافی او از بحران ، ریشه ها و عوامل بحران بود.طرح«خاور میانه جدید» نمایانگر چیست ؟

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۸۵هنوز از اختلافات مرزی که در اصل باز مانده ی همان سیاست های استعماری و جغرافیای  تحمیلی بوده ، فارغ نشده ایم  و   با زیان های آن، تازه دست وگریبان شده ایم.   در پهلوی آن که  هنوزاز ثباب ا منیتی وداربستی برای بقای ملی بهره مند نگردیده ایم وهنوز در درون مرزها ی کشوری بنام افغانستان به یک تفاهم میان تباری و میان نژادی و فرهنگی نرسیده ایم که خداوندان زور و زر، طرح و نقشه دیگری برای مان ریخته اند.
آرامگاه ناصرخسرو نیازمند توجه جدی است!

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۱۶ میزان ۱۳۸۵بـگذر ای بـاد دلـفروز خـراسانی!          بر يکی مانده به يمگان درّه، زندانی
ُبرده اين چرخ جفا پيشه به بيدادی                از دلش راحت و زتنش، تن آسـانی
گشته چون برگ خزانی زغم غربت              آن ُرخ ِ روشن ِ چـون لالة ُنعمـانـی
بی گناهی شده همواره بر او دشمن                ترک و تازیّ و عراقی و خراسانی

بلی سخن برسرآرامگاه بزرگمرد زبان، فرهنگ وادبیات کهنسال خراسان زمین - ناصرخسرو- در یمگان بدخشان است.آی خانم خون میگرید!

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
چهارشنبه ۱۲ میزان ۱۳۸۵
آی خانم تپه ای نسبتا همواری است بربالای بلندی یی درتقاطع دریاهای جیحون (آمو) وکوکچه. ازبالای این تپه زیبا مناظرهمواروسرسبزدشت قلعه و خواجه غاروکوههای تاجکستان توجه هر بیننده رابخودجلب میکند.فاجعه خونين قرن و حوادث باور نکردنی

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۸۵طوريكه به همگان معلوم است سياستمداران پاكستاني با خصومت هاي ديرينه اي كه در قبال مسئله معاهده ديورند با ملت افغانستان داشتند عمداً نخواستند تا ثمره مبارزات ملت مسلمان افغانستان نويد بخش زندگي انساني افغانها شود و جنرال ضياء الحق آتش اختلافات و چند دستگي را در بين جنبش مقاومت افغانستان شعله ور ساخت زيرا پاكستان به آرزوي ديرينه خود يعني قدرت اتومي و ارزش سياسي در دنيا رسيده بود و قرار نوشته محترم فاضل (متاسفانه وجود يك افغانستان آزاد، نيرومند، بيدار و مستقل انديش براي برخي كشورها بويژه پاكستان، قابل تحمل نبود) و هميشه با چشم سفيدي و ديده درائي عدم مداخله خود را به افغانستان اعلان ميكرد اما آشكارا در امور داخلي افغانستان مداخله مي نمود و دروغ ميگفت، و در صدد انهدام كلي سرزمين مان بر آمدند.
 نامه سرگشاده

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۸۵ عنوانی:

• جلالتمآب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان!
• آقای کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد!
• جامعه بین المللی حمایت کننده بازسازی افغانستان!
• قوای ناتو (پیمان اتلانتیک شمالی)
• مردم افغانستان!
بمناسبت یا د وبود و گرامیداشت از هفتادو هفتمین سال وفات مورخ بزرگ کشور علامه ملافيض محمد کاتب

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۲ میزان ۱۳۸۵مرد نميرد به مرگ ، مرگ از او نامــجوست
نام چو جـــاويد شـــــد مردنش آسان کجاست
. فيض محمد کاتب پسر سعيد محمد مغول معروف به هزاره محمد خوجه از بزرگترين تاريخ نويسان قرن بيستم عسيوی، در کشور عزيز ما افغانستان ميباشد. و بیست چهارم اگوست – سال - 2006 –
میلادی مطابق به دوم –میزان –سال -1385- شمسی مصادف با هفتادوهفتمین سال وفات علامه ملا فیض محمد
کاتب هزاره است.اطلاعیه دفتر اجرائیه بنیاد فرهنگی فیض محمد کاتب هزاره

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۲ میزان ۱۳۸۵24- اگوست - سال – 2006- میلادی - مطابق به دوم - ماه میزان - 1385 -شمسی- مصادف به هفتادو هفتمین سال وفات علامه ملافیض محمد کاتب هزاره است. بنیاد کاتب به نماینده گی از تمام اعضا آن که لشکر وسیعی از فرهنکیان – روشنفکران و علا قمندان کاتب را احتوا مینما یند روانش شادو یادش جاویدانه و گرامی میدارد .سخنی درحاشیه ی اندیشه های سنتی و تباری پیرامون تشکیل ملت در افغانستان و ...

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۲ میزان ۱۳۸۵سخنی درحاشیه ی اندیشه های سنتی و تباری پیرامون تشکیل ملت در افغانستان و درنگی بر اندیشه های پروفیسورعثمان روستار تره کی در تنگناهای روشنفکری افغانستان

  تشکیل ملت در افغانستان یک بحث بسیار دراز دامن و دایماً بی نتیجه بوده است.  دکترین ملت سازی روشنفکران ایدیولوژیک،  همان یاوه هایی اند که در دوران احزاب  موسیقی کلاغی را ماننده بودند. طرفداران و طرف نا پذیران این گفتمان،  هردو به نسبتهای متفاوت ازهم؛ یا از بررسی واقعی مشکلات سیاسی کاملاً مشهود جامعه می گریزند،  یا سنگی در راه آن می گزارند تا  بروشنی آنرا نه بینند.
بحران موجود و شاخصه های آن بخش دوم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۸۵درپهلوی این ها واپسگرایانی قبیله سالار و سر دمداران حکومت های خانواده گی مراقب بودند که افغانستان را از هر گونه تاثیر خارجی بر کنار بگذارند. هم نادرشاه وهم جانشینان وی آگاهانه، از هر نوع کمکی به پشتوهای که در مقابل سلطه انگلیس مقاومت می کردند، جلوگیری به عمل می آوردند. تا این که در اثر کودتای نظامی سال «سیزده پنجاه ودو» تاج وتخت اش را از دست می دهد و با کودتای هفتم ثور برگ دیگری از نظام هایی سیاسی برگردانی می شود و ما با حکومت های استبدادی و توتالیتر از نوع دیگر آن مواجه می شویم. حکومت های که پوشش هایی ایدئولوژی را محملی برای مشروعیت خود به عاریت گرفته بودنبحران موجود و شاخصه های آن بخش اول

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۸۵‏هر چند افغانستان در شمارکشورهایی ا ست که همواره  درگیربحران و نابسامانی بوده،اما بحران موجود شاخصه های دیگری برآن افزوده ‏وخطربحران را ازهر زمان دیگربیشتر کرده است .‏ازهمین روبحران موجود درمحدوده ی بحران دستگاه دولت موجودخلاصه نمی شود ونه در عوامل تاریخی آن، بلکه دربرگیرنده ی هم نیرو ‏های مخالف می شود وهم اندیشه سیاسی دولت های معاصر.پنجشیر در آینه ی فرهنگ بخش هفتم سید قاسم پنجشیری

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۸۵سید قاسم پنجشیری، بلند آوازه ترین شاعر پنجشیر

بدون هیچ مبالغه می توان گفت: که" سید قاسم پنجشیری" ، "فقیری" ، "غلامی" و" عزیزی" از نخستین شاعرانی می باشند که بانام هایی شان درمحدوده ی این ولایت آشنا شده ام. در کمترین محفلی از پنجشیریان واقع شده که شعری ویا سروده ای از ایشان نخوانده ویا نشیده باشیم .از همین رو" سید قاسم پنجشیری "یکی از شاعران نامدار این ولایت می باشند که از اقبال شهرت کافی و مردمی بر خوردار می باشند .ازسر زمین هجرت ، تا گلزمین عزت‏

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۸۵به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت جانگداز قهرمان ملی کشور:‏ازسر زمین هجرت ، تا گلزمین عزت

غول تموز آتش فروز، که بيشتر از سه ماه مي شد، در ‏فراخناي عرصهء طبيعت، چهار نعل مي تاخت، در حال بيرون ‏کشيدن واپسين نفس هاي آتشين، از کورهء سينه خود بود، و ‏آهسته آهسته مجال آن پديد مي آمد‎ ‎، تا ميزان آزار و ‏اذيتش، از سر مردم ، خاصه خيمه نشينان تهيدست و دور از ‏ميهن، کم گردد! ‏
اثرات تهاجم وسيع لشکريان زرد چهرهء مهرگان ، از فاصله ‏هاي دور محسوس بود. گويي دور حاتم بخشي فرا رسيده و ‏فرمانرواي خزان، بر خزانه دار درخت امر مي کند تا در ‏مقدم رهگذران و استقبال کنندگان، از خورجين خود، سکه ‏هاي زر، بپاشد...! ‏


 
گزارش مفصل بزرگداشت از پنجمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانســــــتا ن!

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۸۵به تاریخ 9-9-2006 ترسایی، همایشی به اشتراک یک تعداد روشنفکران،دانشمندان ومهاجرین افغانستانی مقیم بلغاریا غرض بزرگداشت از پنجمین سالگرد شهادت ابرمرد شهامتور افغانستنان، قهرمان ملی و مقاومتگر دلیردر برابر اهرمنان سیاه اندیش، احمد شاه مسعود به ابتکار کانون فرهنگی وهمکاری دلسوزانه یک تعداد از همشهریان پاک بین مقیم بلغاریا صورت گرفته بود، قرار ذیل گزارش مختصراین محفل را خدمت عاشقان ورهروان قهرمان ملی کشوربه عرض میرسانیم:[ بعدی >] [آخرین]نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.100 ثانيه