پس از اينكه كاخ سفيد تصميم گرفت كه مركز تروريستان را در آن سوي مرز و در داخل خاك پاكستان هدف قرار دهند برخي از رهبران قبايلي در ميرانشاه در نزديكي مرز افغانستان تهديد كرده اند كه پاسخ حملات نيروهاي امريكايي را در كابل و بگرام خواهند داد.
    مطلب مرتبط

   
۱   کابینه افغانستان: خط مرزی بین افغانستان و پاکستان را 'سرحد' نگویید

۲   کرزی به حکومت پاکستان: خیال دیورند و عمق استراتژیک را از سر به ‌دور کنید!

۳   مارشال فهيم: حاضريم که روى خط ديورند گفتگو کنيم

موضوعات مرتبط

خط دیورند

امريكا بعد از حادثه يازدهم سپتمبر با تمام توان نظامي به افغانستان لشكر كشي كرد اما پاكستان كه خاستگاه و پايگاه اصلي تروريستان را بعد از يازدهم سپتامبر با آنكه ميدانست مركز ترورستان در خاك اين كشور است چرا هدف قرار نداد، قابل مكث است.

به باور آگاهان، امريكا با پاكستان هميشه سياست مدارا و امتياز دهي را در پيش گرفته و اين سياست در هفت سال گذشته بيش از هر زمان ديگر به دولت نظامي پاكستان فرصت مداخله را در امور داخلي افغانستان فراهم كرده است، با آنكه كاخ سفيد به خوبي مي داند كه طالبان از خاك پاكستان وارد افغانستان ميشوند كه نا امن بودن ولايات جنوبي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه امريكا از كنار اين همه بدون تحليل گذشته است.

آگاهان به اين باور اند كه تصميم اخير نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا نشانه يي از مغلوب شدن و دوامدار شدن جنگ در كشور است و به تجهيز منظم القاعده و طالبان در آن سوي خط ديورند، هشدار برخي از بزرگان قبايل در ميرانشاه باعث مي گردد كه رابطة در ظاهر دوستي ميان دو كشور افغانستان و پاكستان وخيم گردد.

نماينده گان شوراي ملي مي گويند: هشدار قبايل آن سوي سرحد يك نمايش جديد سازمان استخبارات پاكستان است كه از آدرس مردم قبايل براي انحراف نيروهاي نظامي امريكا و افغان راه اندازي گرديده است.

شاه گل رضايي نماينده مردم غزني مي گويد: هشدار قبايل از طرف مردم قبايل نه بلكه از زبان مردم از طرف سازمان استخباراتي پاكستان كه حمايت كننده اصلي تروريستان (طالبان و القاعده) است و اين يك راه جديدي است كه استخبارات پاكستان بعد از حمله نيروهاي امريكايي بالاي مركز تروريستان انجام ميدهند.

وي با بيان اين مطلب كه پايگاه تروريستان در خاك پاكستان بايد در تفاهم با بعضي از مقامات و حلقاتي در داخل آن كشور به شكل هماهنگ و منسجم صورت گيرد و اين برنامه به ثبات افغانستان، پاكستان و منطقه كمك مي كند وي گفت: مركز تربيه، تجهيز و تمويل تروريستان در آن سوي مرز افغانستان داخل خاك پاكستان است و بايد از بين برده شود.

موصوف از استراتيژي جديد امريكا مبني بر از بين بردن طالبان در آن سوي خط ديورند استقبال كرده و ميگويد: اگر امريكا و متحدان بين المللي افغانستان چند سال پيش اين اقدام را آغاز ميكردند افغانستان در حال حاضر در بحران نا امني ها قرار نه ميگرفت.

از دو سال به اين طرف نا امني ها در كشور افزايش پيدا كرده و طالبان دوباره در حال جان گرفتن اند حملات انتحاري نسبت به سالهاي گذشته چندين برابر شده و كشتار غير نظاميان و تلفات نيروهاي كمك به امنيت چندين برابر افزايش پيدا كرده است، اين امر باعث ميگردد كه امريكا و متحدان بين المللي اش در تلاش از بين بردن پايگاه اصلي تروريستان در بيرون از سرحدات افغانستان اقدام نمايند.

خانم رضايي مي گويد: پاكستان از گذشته مي خواست كه افغانستان نا امن باشد تا بتواند منافع استراتيژيك خود را در منطقه نگهدارد، افغانستان بزرگترين وارد كننده كالاهاي پاكستاني مي باشد كه پاكستان سالانه مليارد ها دالر از اين طريق به دست مي آورد و پاكستان هيچگاه نميخواهد اين فرصت بزرگ اقتصادي را از دست بدهد.

نماينده هاي مردم در مجلس به اين باور اند كه امريكا در منطقه حساس جهان فرصت هاي زيادي را از دست داده و به مسايل بسيار مهمي كه بايد توجه مي كرد بي تفاوت از كنار آن گذشته و اقدام مناسبي نكرد حالا فرصت هاي مناسب از دست رفته و چارة جز جنگ ندارد.

گل پادشاه مجيدي نماينده مردم در شوراي ملي گفت: قبايل در آن سوي مرز توانايي اين را ندارند كه بالايي بعضي از مناطق كه تهديد كرده اند حمله نمايند اگر آنها توانايي حمله را بالاي بعضي از مناطق افغانستان مي داشتند چند سال پيش حمله مي كردند كه اين توانايي در وجود قبايل ديده نه ميشود.

پس از هفت سال امريكا به اين واقعيت پي برده كه طالبان و القاعده در آن سوي مرز تجهيز مي گردند و كاخ سفيد استراتيژي جديدي را در مبارزه با تروريزم ارايه كرده است كه استقبال دولت افغانستان و كشورهاي كمك كننده به افغانستان را در پي داشت.

اين نماينده مردم در شوراي ملي مي گويد: تغيير استراتيژي امريكا را در قبال پناه گاه هاي طالبان مسلح در خاك پاكستان به ديده قدر مي دانيم و ما اين اقدام را كه صورت گرفته يك تصميم خوب دانسته و از آن استقبال مي كنيم. رابطه افغانستان و پاكستان در گذشته خصوصاً پس از سقوط حكومت طالبان فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشته است، سوال اساسي كه مي تواند پاسخي براي پيروزي در مبارزه با تروريزم باشد اين است كه افغانستان چه تحولي را در سياست خود در قبال تروريزم در پيش خواهد گرفت كه ميتواند در دو سوي مرز به صورت هماهنگ با پاكستان اين مبارزه را به پيش برده و به پيروزي برساند.

نصرالله صادقي زاده وكيل مردم در شوراي ملي مي گويد: مردم قبايل توانايي حملات را بالاي كابل كه تهديد كرده بودند ندارد اما در حملات انتحاري دست بالايي دارند و اين كار همانطوري كه در گذشته توانسته انجام دهند در آينده نيز مي توانند انجام دهند اما همكاري پاكستان براي برچيدن پايگاه هاي تروريزم از مناطق مرزي ضروري است بايد پاكستان همكاري نمايد كه تروريزم از منطقه برچيده شود.

صادقي زاده گفت اگر پاكستان همكاري نداشته باشد از بين بردن مراكز تربيه و تجهيز طالبان و القاعده در آن سوي مرز مشكل خواهد بود. در همين حال آصف علي زرداري رئيس جمهور پاكستان گفته است كه پاكستان و افغانستان در جنگ عليه تروريزم در يك جبهه هستند و پاكستان تمام تلاش خود را براي رويا رويي با چالش هاي دو كشور و منطقه به كار خواهد گرفت و پاكستان نه تنها با افغانستان بلكه با تمام كشورهاي منطقه همكاري خواهد كرد و هرگز در برابر چالش ها كوتاه نخواهد آمد.

نصر الله صادقي زاده گفت: اگر پاكستاني ها با مبارزه عليه تروريزم در داخل خاك شان مخالفت كنند مناطق قبايلي تا چند سال آينده بحراني خواهد شد.

وي با بيان اين مطلب كه پاكستان اگر بخواهد يا نخواهد، افراط گرايي را بايد سازمان ملل متحد از مناطق سرحدي افغانستان و پاكستان از بين ببرد در غير آن فاجعه بزرگ از راه خواهد رسيد وي گفت: در اين اواخر ديده ميشود كه رهبران درمانده قبايل آن طرف خط ديورند تهديد كرده اند كه در صورت تداوم حملات نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا بر مناطق قبايلي پاكستان ادامه پيدا نمايد آنها جواب امريكايي ها را در كابل خواهند داد كه اين تهديد از طرف مردم قبايل نه بلكه از طرف سازمان استخباراتي پاكستان با تغيير يك استراتيژي مي باشد.

پاكستان از دو سال به اين سو در حالت بحران سياسي اقتصادي قرار گرفته است در همين حال سران پاكستان و سازمان استخباراتي پاكستان كه نقش اساسي را در تعيين امنيت پاكستان دارد، تلاش دارند كه اين بحران را همانند سال هاي پيش به اين سوي سرحد بكشانند. در همين حال گروه سياسي خط سوم، اظهارات سران قبايل پاكستان را كه در صورت ادامة حملات نيروهاي ائتلاف در مناطق شان آنها جواب اين عمل را در كابل مي دهند تقبيح كرده مي گويند حلقات معين و مشخص نظامي پاكستان است كه ميخواهند افغانستان را به عنوان يك ايالت خود در كنار داشته باشند.

شكريه باركزي سخنگوي گروه سياسي خط سوم اظهار داشت: مردم افغانستان به هيچ تجاوزي در هيچ مقطع سياسي لبيك نگفته و اين ملت در برابر حملات خارجي براي حفظ منافع سياسي خود قد علم كرده اند و بايد معضله دو كشور از راه دپلوماتيك حل گردد.

كارشناسان به اين باور اند، قدرت رهبران قبايل در آن سوي مرز كاملاً سمبوليك بوده و آنان هميشه به ساز رهبران مذهبي رقصيده اند و تهديد آنان در يك كنفرانس خبري نسبت به افغانستان بيشتر از آنكه بيانگر قدرت آنان باشد نشان دهنده ناتواني و درمانده گي آنان را بيان مينمايد.

گزارشگر : بسم الله نادري- چراغ