هزاران تن از مردم پنجشیر روزسه شنبه (7اسد) طی یک گردهمایی گسترده در مرکز آن ولایت حمایت شان را از داکترعبدالله اعلام داشتند.
    مطلب مرتبط

   
۱   اعلام نتايج قسمی و پيامدهای نگران‌كننده‌ی آن

۲   چهارمیلیون تن در انتخابات مجلس نماینده گان رأی داده اند

۳   یکتن با دستگاه چاپ کارتهای تقلبی رایدهی دستگیر شد

موضوعات مرتبط

انتخابات

داکترعبدالله نیز دراین تجمع حضوریافته و در خصوص تغیرنظام سیاسی و اقتصادی با مردم صحبت کرد. داکترعبدالله در حضور مردم پنجشیر اظهارداشت که دراین دور رقابت انتخاباتی برنده خواهد بود و در سرنوشت مردم و کشور تغیرخواهد آورد عبدالله که درین دور سفر به زادگاهش با استقبال گرم و پرشور مواجه شد به مردم اظهار داشت که شما با انتخاب دقیق و آگاهانه ی تان در آینده ی نزدیک شاهد یک کشور آرام و باثبات خواهید بود.

مردم پنجشیر نیز عبدالله را شخص شایسته و دلسوز خوانده و از وی خواهان تأمین عدالت اجتماعی و امنیت سرتاسری شدند.
اخبار بیشتر از ولابت پنجشیر
   
۱ حمله انتحاری در پنجشیر٬ سیزده تن را کشت و پانزده نفر را زخمی کرد
۲ به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد: روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
۳ اشتراک کننده گان درلویه جرگه نماینده گان مردم نیستند

موضوعات مرتبط

پنجشیر