بسياري از اقارب طالبان در كابل و جلال آباد كار و بار مي‌نمايند. حتا در دواير دولتي از آن‌ها به نام مشر و ريش سفيد استقبال مي‌شود. در چنين شرايط چگونه مي‌توان ازمبارزه جدي با مخالفين حرف زد و چگونه ممكن است ما در برابر آن‌ها پيروز شويم. در وضعيت حاكم بايد حالت فوق العاده اعلان شود و هر فردي كه با مخا لفين به نحوي دست دارد به محاكمه كشانيده شود.

جمشید یما والی نورستان از شهرستان «برگ متال» این ولایت، به عنوان«توره بوره‌ی دیگر» و «مهمترين پناه‌گاه امن» براي شورشیان طالب یاد می‌کند. شهرستان «برگ متال» ولايت نورستان، برای دومين بار پس از درگيري‌هاي شديد مسلحانه به دست طالبان آن سوي مرز( پاكستان) سقوط كرد. جمال الدین بدر، والی نورستان، در یک تماس تلفنی به روزنامه‌ي ماندگار، ضمن تأیید سقوط شهرستان «برگ متال» به دست طالبان، از بی‌توجهی حکومت و نیروهای بین المللی انتقاد کرد و گفت که مدت شش سال است كه شهرستان برگ متال در محاصره‌ی شديد مخالفان قراردارد و. ما بارها خواهان برگزاري يك عمليات بزرگ در این شهرستان شده ايم؛ اما حكومت و نيروهاي بين المللي به اين موضوع توجه نكردند.

وی گفت که «برگ متال»، نقطه‌ی مهم استراتژيك براي طالبان است و آن‌ها به سادگي از راه اين شهرستان مي‌توانند، اعمال غير انساني و غير اسلامي خود شان را به شمال افغانستان(تخار، بدخشان، كندز) انتقال دهند. آقاي بدرافزود: «از مرزهاي شمالي كشور، سلاح‌هاي روسي وارد مي‌شوند و به نازلترين قيمت به دست مخالفين مسلح نظام قرارمي‌گيرد، از اين طريق جنگجوياني كه به طوركامل به سلاح‌هاي روسي دسترسي دارند، به ولايت‌هاي شرقي مي‌آيند و باعث بحران امنيت و بي‌ثباتي مي‌گردند. همين اكنون يك ميل كلشينكوف در بدخشان به 12 هزار افغاني به فروش مي‌رسد، در حالي كه در ولايت نورستان 60 هزار افغاني قيمت يك ميل كلشينكوف است.»

والي نورستان اظهار داشت که مدت بيست روز پياپي ميان طالبان و نيروهاي امنيتي كشور، جنگ شديدي در «برگ متال» ادامه داشت و چون تعداد نيرو‌های امنيتي ما نسبت به گروه طالبان چندين برابر كم بود و امكانات جنگي و تجهيزي ماهم نسبت به آن‌ها ناچيز بود، سرانجام اين شهرستان به دست طالبان سقوط كرد. او افزود: «اساسي‌ترين عامل سقوط ولسوالي برگ متال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زياد بودن شمار طالبان نسبت به نيروهاي امنيتي كشور و تجهيزات مجهز جنگي آنها و قرارداشتن اين ولسوالي در سرحد پاكستان است.»

بدر گفت: « طالبان 7 دهشكه داشتند، درحالي كه نزد پوليس ما 2 دهشكه وجود داشت. ما بارها ازحكومت مركزي خواستاركمك در امر تأمين امنيت و حفظ اين ولسوالي شديم، كه اقليم ويژه‌ي اين ولسوالي و صعب العبور بودن آن، مانع اصلي كمك هاي مركز گرديده است.»

به گفته‌ی والی نورستان، در درگيريی كه ميان نيروهاي امنيتي و طالبان مسلح در «برگ متال» صورت گرفت، نيروهاي امنيتي «9 كشته و 18 زخمي» داشتند، و طالبان «30 تن كشته و زخمي» داشته اند. والي نورستان با انتقاد از جامعه‌ي جهاني براي تحميل قوانينی كه قابل تطبيق در جامعه‌ي ما نيست گفت: «هربند قانون جامعه بين المللي مانع حركت‌هاي دولت ما مي‌گردد. درحالي كه دشمن به شكل وحشيانه هيچ قيد و شرطي را نمي‌شناسد وهر گونه عمل غيرانساني و اسلامي شان را انجام مي‌دهند؛اما در آن سو، جامعه‌ي جهاني يك دولت بسته را با يك قانون نامناسب پيش روي دشمن وحشي انداخته است.

هر جنايت براي مخالفين رواست و در صورتي كه كوچكترين برخورد جدي نيروهاي ما در برابرآنها داشته باشند، با مشكل جدي روبرو مي‌گردند. ما با بغاوت مسلحانه كه از بيرون كشور حمايت و رهبري ميشود روبرو هستيم، كه در چنين وضعيت لازمي است تا يك محكمه‌ي خاص در چوكات امنيت دولتي براي دشمنان ثبات كشور ايجاد شود.» وي تصریح کرد: «بسياري از اقارب طالبان در كابل و جلال آباد كار و بار مي‌نمايند، حتا در دواير دولتي از آن‌ها به نام مشر و ريش سفيد استقبال مي‌شود.

در چنين شرايط چگونه مي‌توان ازمبارزه جدي با مخالفين حرف زد و چگونه ممكن است ما در برابر آن‌ها پيروز شويم. در وضعيت حاكم بايد حالت فوق العاده اعلان شود و هر فردي كه با مخا لفين به نحوي دست دارد به محاكمه كشانيده شود.»

آقاي بدر تأكيد كرد: با وصف اصرارهاي بيش از حد مقامات ولايت نورستان در چند ماه اخير، نيروهاي امنيتي كشور تا همين ديروز هيچ اقدامي را براي تأمين امنيت و ثبات در برگ متال روي دست نگرفته بودند. اين درحالي است كه روز گذشته آقاي كرزي جلسه‌ی شوراي امنيت ملي را داير نموده و به مسوولان امنيتي كشور دستور داد تا براي واپس‌گيري «برگ متال» نيروهاي امنيتي ديگري را به اين شهرستان بفرستند.


 

 
اخبار بیشتر از ولابت نورستان
   
۱ یک زن در نورستان چهار طالب را کشت
۲ نقاب‌پوشان سیاه کیستند و چه می‌کنند؟
۳ طالبان: حلق آویزشدگان در نورستان جاسوس بودند

موضوعات مرتبط

نورستان