انجينر محمد عمر والى کندز حين اداى نماز جمعه دريک مسجد مرکزى ولايت تخار با تعداد زياد نمازگزاران ديگر کشته شد.

فيض محمد توحيدى سخنگوى والى تخار به تاريخ ١٦ميزان به آژانس خبرى پژواک گفت که والى درنتيجۀ انفجار با ١٢تن ديگر در مسجد جامع سپين زر جان باخت.

نامبرده گفت که طى اين انفجار ١٥تن ديگر مجروح شده که بيشترين تلفات به افراد ملکى وارد شده اند.

قرار اظهارات موصوف ، انفجار دراثريک ماين تعبيه شده رخ داد که ممکن رقم تلفات افزايش يابد.

حاجى محمد حکيم باشنده شهر تالقان که هنگام انفجار درمسجد متذکره بود، طى تماس تيليفونى به پژواک گفت که اجساد والى، ملا امام ويک متنفذ قومى را مشاهده کرده است.

موصوف افزود:(( نماز فرض ادا شده بود، سنت را ادا مى کرديم، که ناگهان انفجار مدهش صورت گرفت که تمام مسجد را تکان داد.))

محمد حکيم مى گويد که نخست به شمول وى تمام مردم دويدند وزمانيکه دوباره به مسجد داخل شدند افراد زياد را ديدند که درخون غلطيده بودند.

نامبرده مى گويد که اکنون مردم درميان قربانيان اعضاى خانواده ها وخويشاوندان خود را جستجو مى کنند.

 موصوف افزود: (( تمام مسجد به خون گلگون شد.))
اخبار بیشتر از ولابت کندوز
   
۱ تجاوز یک ملای مسجد بالای یک دختر ده ساله در کندز
۲ 'شورشیانی که گفته بودند انگشتان رای‌دهندگان را می‌برند، کشته شدند'
۳ برخلاف نگرانی‌ها، کندز انتخابات امنی را آغاز کرد

موضوعات مرتبط

کندوز