والى غزنى مى گويد در نتيجۀ درگيرى که ميان پوليس تسليم شده و طالبان مسلح به وقوع پيوست، چهارپوليس و دوطالب جان باختند.

موسى خان اکبرزاده والى غزنى، به تاريخ ١٣عقرب به آژانس خبرى پژواک گفت  طالبان مسلح، افراد پوليس راکه از ولسوالى خوگيانى بازداشت نموده بودند، باخود به ولسوالى خواجه عمرى منتقل کرده بودند.

به گفتۀ موصوف، طالبان مسلح، شب گذشته قصد داشتند تا بعضى از افراد پوليس دستگير شده را به قتل برسانند؛ اما يکتن از آنها اسلحۀ طالب را از وى گرفته و برآنها آتش گشود.

به اساس معلومات والى، دراين جريان بين پوليس و طالبان مسلح، درگيرى رخ داد که در نتيجۀ آن، چهار پوليس و دو طالببه قتل رسيد.

اکبرزاده گفت که يک پوليس، از نزد طالبان فرار  کرده و خود را به ولسوالى خواجه عمرى رسانده است.

والى افزود که سرنوشت متباقى افراد پوليس، تاحال معلوم نيست.

طالبان مسلح، اول صبح تاريخ ١٠عقرب، ولسوالى  خوگيانى را بدون تلفات، تسخير نموده و سپس تعمير ولسوالى را به آتش کشيدند.

طالبان موصوف، از ولسوالى متذکره ١٧پوليس، اسلحه، مهمات و يک موتر را هم باخود برده بودند و نيروهاى حکومتى قبل از چاشت همان روز ولسوالى را دوباره تصرف کردند.

موسى خان اکبرزاده والى غزنى، روزگذشته  طى مصاحبه اى به پژواک گفت که ولسوالى خوگيانى، بدون جنگ در جريان يک  معامله به طالبان سپرده شده بود.

طالبان مسلح گفته بودند که پوليس متذکره براساس روابط گذشته، به آنها پيوسته بودند و اکنون در کنار آنها عليه دولت مبارزه مى کنند.
اخبار بیشتر از ولابت غزنی
   
۱ 'اگر ده انگشت دستم هم قطع شود، بازهم رای می‌دهم'
۲ عبدالله: ولسوالی جاغوری را ولایت میسازم
۳ تعداد افراد کشته شده گروه طالبان در غزنی به '۸۰ تن' رسید

موضوعات مرتبط

غزنی