والی نورستان روزدوشنبه گفت که پاکستان درنا امن ساختن این ولایت دست دارد ومخالفان مسلح دولت ازآن سوی مرز به این ولایت می آیند.

جمال الدین بدر، والی نورستان هشدار داد که اگر دولت افغانستان به این ولایت توجه جدی نکند دامنۀ نا امنی های این ولایت به شمال کشور نیز گسترش خواهد یافت.

وجود پناهگاه های دایمی طالبان درآن سوی مرز پیشتر نیز سبب نگرانی مقام های افغان و خارجی شده است.

والی نورستان می گوید که مخالفان مسلح دولت پس از فرا گیری آموزش های نظامی ازآن سوی مرز به این ولایت فرستاده می شوند.

جمال الدین بدر به طلوع نیوزگفت: «از مرزهای پاکستان آن ها به این جا می آیند و کدام گروه یا سازمان در پشت این ها است. این برای همه افغان ها روشن است.»

بسته بودن راه ۳ ولسوالی این ولایت ازچالش های دیگریست که والی این ولایت برآن تأکید می ورزد و می گوید ازآن جا که ۳ ولسوالی این ولایت به ولایت کنر راه دارد اما از ۲ سال بدین سو راه های این ولسوالی به علت وجود مخالفان مسلح دولت بسته اند.

درهمین حال وی تأکید می ورزد که اگردولت افغانستان دربارۀ بازپس گیری ولسوالی وایگل این ولایت تلاش نکند و مانع ورود مخالفان مسلح دولت ازسوی پاکستان دراین ولایت نشود، طالبان ازاین ولایت شمال کشور را نیز تهدید خواهند کرد.

این گفته ها درحالی ابراز می شوند که پیشتر وزارت امورداخله گفته است که طرحی را برای راه اندازی عملیات بازپس گیری ولسوالی وایگل آماده ساخته است.

درحدود ۲ هفته می شود که ولسوالی وایگل نورستان درادارۀ طالبان است و نیروهای افغان نتوانسته اند تاکنون برای بازپس گیری این ولسوالی اقدام کنند.


اخبار بیشتر از ولابت نورستان
   
۱ یک زن در نورستان چهار طالب را کشت
۲ نقاب‌پوشان سیاه کیستند و چه می‌کنند؟
۳ طالبان: حلق آویزشدگان در نورستان جاسوس بودند

موضوعات مرتبط

نورستان