مسوولين ولايت نورستان ميگويند که صدها مخالف مسلح، قبل از ظهر امروز پوسته هاى امنيتى پارون مرکز اين ولايت را مورد حمله قرارداده اند.

بريد جنرال شمس الرحمن زاهد قوماندان امنيۀ نورستان، به تاريخ ٢٠ثور به آژانس خبرى پژواک گفت که اين حملات، حوالى ساعت ٩صبح امروز در ١٨کيلومترى پارون مرکز ولايت، بر پوسته هاى امنيتى آغاز گرديده است.

وى افزود که مخالفين، بر پوسته هاى امنيتى پوليس در مناطق چتراش و کوشتل پارون، حمله نموده  اند.

به گفتۀ موصوف، تاکنون دو پوليس مجروح گرديده و درگيرى شديد در منطقه جريان دارد.

زاهد افزود که براى حمايت پوليس در منطقه، از مرکز کمک هوايى و زمينى خواسته؛ اما کسى توجه نکرده است.

قوماندان امنيه علاوه کرد که پوليس کمکى را از پارون مرکز ولايت و از ولسوالى واما، به منطقه اعزام نموده است.

شمس الرحمان زاهد گفت که صدها طالب چيچنى، عربى و وزيرستانى، با سلاح پيشرفتۀ سنگين در مناطق دوآبه، چتراش و کوشتل پارون، جهت درگيرى وسيع جمع شده اند.

جمال الدين بدر والى نورستان نيز با تاييد حملات به پژواک گفت که نيروى کمکى پوليس را به منطقه اعزام نموده است.

بدر افزودکه حدود ٤٠٠خانواده و طالبان خارجى، در منطقۀ گوسلک ولسوالى چپه درۀ ولايت کنر، جهت حمله بر ولسوالى واما در نورستان جمع گرديده اند.

به گفتۀ والى، مخالفين با هاوان، راکتها و دهشکه مجهز اند.

ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان، به پژواک گفت که طالبان، صبح امروز بر چهار پوستۀ امنيتى در نزديکى مرکز نورستان حمله نموده اند، که چهار پوليس را به قتل رسانده، شش تن را مجروح نموده و دو طالب آنها نيز زخم برداشته است.

مجاهد گفت که حملات تعرضى آنها، بر نيروهاى دولتى ادامه دارد.

 نامبرده به شدت رد نمود که طالبان خارجى، با آنها کمک مينمايند.

گفتنى است که ماه گذشته مخالفين مسلح، ولسوالى وانت وايگل رانيز تحت تصرف شان درآورده بودند.
اخبار بیشتر از ولابت نورستان
   
۱ یک زن در نورستان چهار طالب را کشت
۲ نقاب‌پوشان سیاه کیستند و چه می‌کنند؟
۳ طالبان: حلق آویزشدگان در نورستان جاسوس بودند

موضوعات مرتبط

نورستان