معاون ولايت کندز از يک انفجار ماين کنار جاده جان به سلامت برد، اما دو محافظ وى زخم برداشتند.

سمونمل صوفى حبيب قوماندان امنيه ولسوالى خان آباد ولايت کندز، باابراز اين مطلب در تماس تيليفونى به آژانس خبرى پژواک گفت که حوالى ساعت ١١قبل از ظهر امروز زمانيکه موتر حامل حميدالله دانشى معاون والى کندز از ولسوالى خان آباد به طرف شهر کندز درحرکت بود، با ماين کارگذارى شده کنار جاده برخورد نموده که معاون والى جان به سلامت برده ، اما دو محافظ وى زخم برداشتند.

حبيب هدف جاسازى ماين يادشده را معاون والى کندز، عنوان نموده اظهار داشت، اين ماين که از راه دور کنترول ميشد توسط مخالفين مسلح دولت جاسازى شده بود.

نصرت الله دکاندار و باشنده محل به پژواک گفت: (( يک موتر رنجر را ديدم که از طرف ولسوالى خان آباد بۀ سوى شهر کندز در حرکت بود، وقتيکه موتر از سر ماين گذشت، انفجار صورت گرفت و دو پوليس که در پشت موتر نشسته بودند زخمى شدند. ))

قوماندان امنيه ولسوالى خان آباد خاطر نشان نمود که شام ديروز ٣٠سرطان موتر وى نيز با ماين جا سازى شده کنار جاده در منطقۀ چهار سرکه ولسوالى خان آباد که از راه دور کنترو مى گرديد، برخورد نمود که در نتيجه آن دو پوليس زخم بر داشت.


اخبار بیشتر از ولابت کندوز
   
۱ تجاوز یک ملای مسجد بالای یک دختر ده ساله در کندز
۲ 'شورشیانی که گفته بودند انگشتان رای‌دهندگان را می‌برند، کشته شدند'
۳ برخلاف نگرانی‌ها، کندز انتخابات امنی را آغاز کرد

موضوعات مرتبط

کندوز