مسوولان امنيتى درپنجشيرميگويند که چهارتن را به اتهام دست داشتن در حملۀ تهاجمى بالاى ساختمان آن ولايت بازداشت کرده اند.

مهاجمان مسلح انتحارى، بتاريخ ٨ جوزا تعمير ولايت پنجشير را هدف قرار دادند، که بعد از يک درگيرى کوتاه ازپا درآمدند.

به اساس معلومات وزارت امور داخله، دراين رويداد ٧ مهاجم و يک پوليس کشته شد.

پاسوال محمد قسيم پيمان قوماندان امنيه پنجشير، امروز(١٣جوزا) به آژانس خبرى پژواک گفت که منسوبين امنيت ملى آن ولايت، چهارتن را به اتهام دست داشتن درحمله هفتۀ گذشته بالاى ساختمان ولايت دستگيرنموده اند.

پيمان گفت که سرنخ براى تعقيب وبازداشت اين چهارتن،  زمانى بدست آمد که يک موترسراچه مملو از مواد منفجره درمحل رويداد به دست نيروهاى امنيتى قرارگرفت و يکتعداد اسناد داخل اين موتر، سبب شد تا منسوبين رياست امنيت ملى اين ولايت، افراد مذکوررا به اسرع وقت شناسايى و بازداشت نمايند.

وى افراد بازداشت شده را باشنده هاى ولايت پنجشير خواند؛ اما هويت آنها را افشا نکرد.

موصوف افزود که ازاين چهارتن، تحقيقات جريان دارد.

محمد کريم عباس رييس شوراى ولايتى پنجشير، درحاليکه بازداشت اين چهارتن راتاييد کرد گفت که تنظيم کنندۀ اصلى اين حمله تهاجمى، موفق به فرارشده است.

قارى يوسف احمدى سخنگوى طالبان، دقايقى بعد ازحملۀ يادشده گفته بود که گروهى از افراد انتحارى آنها بعد از کشتن هشت محافظ، داخل ساختمان ولايت پنجشير گرديدند.

 وى بدون ارائه جزئيات بيشتر، ادعا کرد که در اين حمله، افراد مهم در داخل مقر ولايت نيز به قتل رسيده اند.


اخبار بیشتر از ولابت پنجشیر
   
۱ حمله انتحاری در پنجشیر٬ سیزده تن را کشت و پانزده نفر را زخمی کرد
۲ به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد: روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
۳ اشتراک کننده گان درلویه جرگه نماینده گان مردم نیستند

موضوعات مرتبط

پنجشیر