ولایت پنجشیر ازشمار امن ترین ولایت درسطح کشور ودارای مقام اول در باب امنیت اما ازشمار ولایات فراموش شده در بازسازی ونوسازی جالب تراز همه چیزیکه اینجا حکومت میکند نظام طبیعت و شگفتی های طبیعی است گویا امنیت وصلح طلبی با زندگی مردم این ولایت گره خورده و هیچ وقتی نتیجه دست بشری نبوده که در دیگر موارد از قبیل برق و بازسازی نیز نباید چهره این شهر را تغییر دهند.

دولت همواره از امنیت سخن می گوید و امنیت وعدم کشت کوکنار را در این ولایت باولایات دیگر کشور به مقایسه میگیرد و بعد با سربلندی تمام ادعا می کند که ما بهترین امنیت را برای شهروندان این سرزمین مهیا نموده ایم و چنین وانمود می کند شهر اتوپیا(ایده آل) است.

اما وقتی خبرنگار از مشکلات مردم وبرخی نگرانی های امنیتی سوال می کند، ولایت های همجوار ملامت است و وقتی از فساد محکمه اش سوال می شود، فقط قاضی مورد نظر ملامت است،وقتی ازبازسازی پرسش بمیان می اید جامعه جهانی به باد انتقاد گرفته میشود اما هیچ کسی حق جاگزینی قاضی آغشته به فساد را ندارد و موارد متعددی از قضیه ها اینجا مکتوم و مبهوم مانده است و هیچکسی لای آن را باز نمی کند وهیچ کسی حق ندارد بداند کی ها درحق این ملت قهرمان پرور جفا میکنند؟

مردم نیز ملامت نیست زیرا که مردم همواره به تغییرات دیموکراسی خوش آمد گفته و از زمانیکه دولت جدید با نقاب جمهوری و دیموکراسی روی کار شده، از آن استقبال نموه و آنرا پذیرفته است اند.

فهیم " فطرت"  خبرنگار آزاد و فعال سیاسی
فهیم " فطرت" خبرنگار آزاد و فعال سیاسی
هیچگاهی مردم در برابر دولت به اصطلاح منتخب به دلایلی که انکشاف و بازسازی صورت نگرفته،دست به خشونت نزده و همواره فعالیت هایشان را در قالب اعتراضات مدنی بلند نموده و هر بهانه ای را برای طغیان و سرکشی و خشونت در خویش فرو کوفته است تا این دولت جدید اگرچند کُند شاید به سوی بهبودی حرکت نمایند .

تاریکی شب های تار را نیز به جان و دل پذیرفته اندتا روزی هر چند دور در زیر روشنی برق فضای تاریک و محقر خانه شان روشن شوند اینها هم با این وصف شایان ملامت نیستند، زیرا نظر به این تحلیل وظایف شهروندی خویش را به وجه احسن انجام داد اند وامنیت مردمی را تامین کرده و به قوانین ملی وبین المللی احترام می گذارند.

سازمان ملل و نیرو های بین المللی نیز در این ولایت درطی پنج سال حضور شان درین ولایت بیش از هرشهر دیگر در امنیت و آرامش به سر می بردند شاید درپنتاگون آقای جان کری چنین احساس آرامش ازتهدید حملات تروریستان القاعده نکند که نیروهایشان اینجا همچون شهروندان پنجشیر می توانستند در شهر بدون هراس از حملات تروریستی درموترهای لندکروزر غیر زرهی گردش نمایند.

اما تهدید امنیتی و عدم سهولت برای کار وبازسازی در ولایت های دیگر دلیل عدم بازسازی می شود در این ولایت تامین امنیت دایمی وفضای کمک مردمی برای حمایت از قوانین دولت بر اینها هیچ دلیلی را بر نمی تابد تا بهانه ای برای بی امنیتی کنند و هم اینها همه روزه خانه های محقر و مغاره های همیشه تاریک با نور کمرنگ ارکین را رو به روی خویش می بیند و هیچ صدای بلند نمی کنند و آب از آب تکان نمی خورند.

با این توصیف دولتمردان کشور وداعیه داران بازسازی ونوسازی هر کدام در جزیره ی خوشبختی و آرام شان آرمیده اند و گاهی فکر لندن وزمانی هم هوای سفر به شهر دبی ذهن شان را آرام نمیگذارد و عدم بازسازی، و تاریکی خانه های باقی مانده ازسه دهه قبل و عدم مسکن برای مغاره نشینان را یکی به گردن دیگری می اندازد و هیچکدام خویشتن را ملامت نمی کند، پس کی ملامت است؟

البته درکنار این خانه های محقر وتاریک پنجشیری های فراموش شده چشم پوشی از ذکر بلدنگ های مجلل برخی از اشرفیون که در برخی از نقاط این ولایت با دیزاین های مدرن ساختمان وتزئین شده اند نمیتوان کرد وشاید یک سوال مهم را در ذهن هر رهگذر پنجشیری وغیر پنجشیری زنده کند که چرا یکی از بی پاپوشی طفلش مکتب رفته نمی تواند ودیگری درقصر زندگی میکند.

ومردم یکباردیگر همان عدالت اجتماعی رهبر بزرگ خویش (احمدشاه مسعود) فقید راکه حتی در شرایط سخت وبحرانی یک نان خشک را یکجا با مردم اش تقسیم مساوی میکرد بیاد بیاورند.

دولت هم چنانکه گفته شد حکومت ایده آلی تنظیم کرده، مردم نیز صلح دوست و مدافع قانون و ضد خشونت و سازمان ملل هم که از امنیت هراسی ندارد، پس چرا بازسازی نمی شود و شب های مردم این سرزمین تیره و تار است و مردم روز مُزد که از صبحگاه منتظر کار اند، شب هنگام دست خالی به خانه بر میگردد.پس کیها ملامت اند که آب از آب تکان نمی خورد؟

پنجشیر را فقط طبیعت زیبا می سازد و طبیعت هم زیبایی آن را میگیرد در بهار اشجار سبز می شود و دریای همیشه خروشان اش که هیچگاه فکری بخاطر استفاده انرژی برق که نیازمبرم شهروندان است از آن در ذهن دولتمردان خطور نکرده است و در خزان فضایی پنجشیر آنچه روند طبیعی است دوباره لباس سبزش را به خاکی وسفیدی مبدل میسازد و چیزیکه آزار دهنده مردم است درفصل خزان وزمستان سردی هوا ونبود مواد گرم کن منازل شان است .

مردم این سرزمین قهرمان پرور یگانه تغییری که همواره شاهد آن هستند، تغییر فصول و تغییر این سبزیِ بهاری و خاکیِ خزانی و سفیدیِ زمستانی است. نه بی روزگاری به روزگار تبدیل میشود و نه خانه های محقر اینها به روشنی برق روشن می شود و نه دیگر نوع بازسازی که نشانی از پیشرفت و تحول باشد، صورت میگیرد و نه کارگر کاری گیر می آورند و نه مزدی می گیرند.

تنها چیزیکه میتواند ناکامی وسهل انگاری مسوولین را تبرعه کند جریان کار استدیوم ورزشی ولایت پنجشیر است که درمسیر سرک عمومی قرار دارد وهرکس به نوبه خویش ازین دستاورد گریبان چاک میکند.

روی هم رفته اعمار چند کیلومترجاده وساختمان چند باب مکتب وکلینک ایجاد واحدهای دومی وزارت خانه ها درمرکز ولایت هم میتواند نمونه از کار دریک ولایت جدیدالتاسیس باشد اما تعهدات جامعه جهانی دربرابر افتخارات وخودگذری های این مردم همه یک حرف فریب بیش نبوده است
بانک انکشافی ایالات متحده امریکا مدعی مصرف 148 ملیون دالر درطی پنج سال حضور تیم بازسازی ولایتی امریکا درپنجشیر میباشد وشاید سوالی را ذهن مردم بمیان آرد که مصرف این مبلغ گزاف چرا چهره ظاهری پنجشیر را تغیرنداده است ؟
دولتمردان ازآوردن اصلاحات وبهبود حکومتداری در ادارات دولتی سخن میگویند اما مردم از بی عدالتی وفساد حتی در محاکم عدلی وقضائی ؟

مسوولین از حضور متخصصین کارا در سکتور های مختلف دولتی وریاست های حکومت حرف میزنند اما مردم از بی کفایتی آنها وفساد شان فغان میکنند؟

مقامات از حضور ولسوالان مجرب و تحصیل کرده در فن مدیریت واشتیاق خدمتگذاری به مردم شعار میدهند اما از شرحاکمان محلی حتی دهقاین وباغداران رهائی ندارند؟

خلاصه این شهر به خوبی ها معروف شده است اما این خوبی ها همه حاصل تلاش های همیشگی مردم این دیارو طبیعت است نه توجه دولتمردان وجامعه جهانی .

اما سخن من با طبعیت نیست بلکه سخن ما با کسانی است که مسئول تغییر آوردن و باعث تغییر اند به این اساس این سوالات همچنان پیشروی پنجشیرباقی هست که ما به آن مینگریم؟
اخبار بیشتر از ولابت پنجشیر
   
۱ حمله انتحاری در پنجشیر٬ سیزده تن را کشت و پانزده نفر را زخمی کرد
۲ به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد: روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
۳ اشتراک کننده گان درلویه جرگه نماینده گان مردم نیستند

موضوعات مرتبط

پنجشیر