اداره امور با نشر اعلامیه از جابجای در قوماندانی های امنیه ولایات، پنجشیر، جوزجان و نیمروز خبر داده است.


    مطلب مرتبط

   
۱   'برای پاسخ به راکت پراکنی های پاکستان منتظر دستور رییس جمهور هستیم'

۲   به افسران تنقیص شده وزارت دفاع نمرات زمین رهایشی داده می شود

۳   فرمان آزادی هفتاد زندانی در نیمروز از سوی رییس جمهور کرزی

موضوعات مرتبط

سياست داخلي
در اعلامیه ای که یک کاپی آن به خبرگزاری بخدی رسیده آمده است: "رییس جمهوری، فرمان تقرر و تبدیلی سه قوماندان امنیه را صادر کرده است."
براساس این فرمان، جنرال عبدالعزیز غیرت به حیث قوماندان امنیه پنجشیر، جنرال محمد قسیم پیمان به حیث قوماندان امنیه نیمروز و فقیر محمد به حیث قوماندان امنیه جوزجان تعیین شده است.
پیش از این، جنرال عبدالعزیز قوماندان امنیه جوزجان و جنرال محمد قسیم پیمان قوماندان امنیه پنجشیر بودند.
فقیر محمد که پیش از تقرر به حیث قوماندان امنیه جوزجان، در احتیاط وزارت داخله بود، برای او رتبه جنرالی نیز داده شده است.
در همین حال، براساس فرمان رییس جمهوری، جنرال محمد کبیر اندرابی از وظیفه سبک دوش شده است.
آقای اندرابی به روز چهارشنبه (29 اسد 1392) به اتهام قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل بازداشت شد.
محمد سرور ثبات والی نیمروز به خبرگزاری بخدی گفته بود که ماموران پولیس مبارزه با مواد مخدر، اندرابی را به اتهام قاچاق مواد مخدر زمانیکه قصد داشت کابل را به مقصد نیمروز ترک کند، بازداشت کردند.
پس از این رویداد، یک منبع موثق به خبرگزاری بخدی گفت که اسناد کافی علیه آقای اندرابی مبنی بر دست داشتن او در قاچاق مواد مخدر وجود دارد.


اخبار بیشتر از ولابت پنجشیر
   
۱ حمله انتحاری در پنجشیر٬ سیزده تن را کشت و پانزده نفر را زخمی کرد
۲ به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد: روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
۳ اشتراک کننده گان درلویه جرگه نماینده گان مردم نیستند

موضوعات مرتبط

پنجشیر