اشرف غنی احمد زی که دریک گردهمایی در ولایت کندهارسخنرانی می کرد، به باشنده گان این ولایت تعهد میکند که وی برای بازسازی، آوردن صلح، انتقال برق ، ایجاد مدرسه های دینی و مکتب در این ولایت صادقانه تلاش خواهد کرد.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳


این نامزد ریاست جمهوری می گوید که وی پیش از این به سران اقوام کندهار وعده داده بود که برای رهایی زندانیانی که دربگرام بی گناه زندانی استند تلاش خواهد کرد.

وی وعده سپرد که برای آوردن صلح در کشور به ویژه دراین ولایت آماده هرگونه قربانی است.

این نامزد ریاست جمهوری از تلاش ها برای بازی بندهای برق و توسعه کشاورزی درولایت های زابل، کندهار، ارزگان وهلمند سخن می زند ومی گوید که اگر درانتخابات پیروز گردد، کندهار را به مرکز ترانزیتی منطقه وجهان مبدل خواهد ساخت.

نامزد ریاست جمهوری، اشرف غنی احمد زی گفته است که: « ما به شما چند سال پیش وعده کرده بودم که زندانی های بگرام را آزاد میسازم، پرسان کنید من این کار را انجام دادم وحالا دیگرزندانیان را رها خواهیم ساخت. بالای زندانیان دیگرتجارت نخواهد شد که افراد به نام های مختلف فروخته شوند وزندانی شوند».

سید حامد گیلانی معاون حزب محاذ ملی برنامه های اشرف غنی را برای حل چالش ها وپایان بخشیدن به خشونت ها دراین ولایت سودمند میداند و ازمردم کندهارمی خواهد که به آقای اشرف غنی رای بدهند.

معاون حزب محاذ ملی، سید حامد گیلانی گفته است که: « زعامت افغانستان همیشه ازخاک کندهارتعیین شده است ومن یک باردیگر از شما می خواهم که به جناب داکترصاحب اشرف غنی احمدزی رای بدهید که باز بخیربرویم به طرف کابل».

برگشت پناه جویان به کشوربه میان آمدن وحدت ملی درمیان تمامی اقوام وانتخابی بودن شهردارها بخش دیگر از برنامه های آقای اشرف غنی است که برای عملی شدن آنها پس از پیروزی ر انتخابات تاکید می ورزد.


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار