داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه در واکنش به حمله بر کمیسیون انتخابات، گفته است که این گونه حمله ها مانع رفتن مردم به پای صندوق های رای دهی نخواهند شد.

این نامزد ریاست جمهوری ازحکومت و کمیسیون های انتخاباتی خواسته است که در انتخابات بی طرف بمانند. وی گفته است که این بار تنها آرای مردم سرنوشت انتخابات را تعیین خواهند کرد.

دامنه پیکارهای انتخاباتی عبدالله عبدالله به جنوب کشانیده شد. آقای عبدالله پس از حضور درمیان هوادارانش در خوست به روز یک شنبه به کندهار رفت.

این نامزد ریاست جمهوری باور دارد که این بار رای مردم نتیجه انتخابات را تعین خواهد کرد.

عبدالله عبدالله گفت:« دیروز بر ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات حمله شد، اما من به دشمنان افغانستان می گویم که مردم افغانستان تصمیم گرفته اند تا در انتخابات شرکت کنند، این حمله ها و دیگر حمله های هراس افگنانه تصمیم مردم را تغیر نمی تواند دهد و در انتخابات شرکت می کنند.»

درهمین حال محمد محقق معاون آقای عبدالله هنوز نگران تقلب در انتخابات و دستبرد در آرای مردم است، وی هشدار داده است که اگر انتخابات شفاف برگذار نشود و به آرای مردم دستبرد زده شود، کشور به سوی بحران خواهد رفت.

محمد محقق گفته است:« وقتی که درافغانستان یک انتخابات شفاف برگذار شود، ثبات و صلح تامین می شود. اما اگر انتخابات به تقلب همراه باشد، پس از افغانستان به یک بحران متوجه می شود.»

عبدالله عبدالله و دسته انتخاباتی اش به مردم کندهار در صورت پیروزی در انتخابات وعده بازسازی، تامین امنیت، تامین عدالت و برابری درمیان مردم، رشد آموزش و پرورش، توجه به مدرسه های دینی، رشد کشاورزی و تامین صلح را نیز دادند.


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار