موتر يک قوماندان محلى در ولايت کندز، با ماين کنار سرک تصادم کرد که بر اثر آن هشت تن جان باخت؛ اما خودش جان به سلامت بُرد.

حيات الله اميرى ولسوال خان آباد ميگويد که اين رويداد، ظهر امروز در برابر موتر سرف محمد عمر مشهور به (پَخسه پران) در منطقۀ بويين اين ولسوالى صورت گرفت.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که موتر سرف اين قوماندان، در نتيجۀ انفجار به نهر افتاد که بر اثر آن هشت تن از همراهانش، جان باخته و يکتن جراحت برداشته است.

ولسوال افزود که محمد عمر پخسه پران که قوماندان مسلح، همکار دولت در ساحۀ آقتاش خان آباد است؛ ازين رويداد جان به سلامت برده است.

محمد عمر پس از آن، به پخسه پران شهرت يافت که سه سال قبل، در منطقۀ آقتاش عليه طالبان سخت جنگيد و گروهى از طالبان را با منهدم ساختن ديوار يک خانه که از پخسه ساخته شده بود، از بين بُرد.

برخى از مردم محل، محمد عمر را به حيث قوماندان مسلح غير قانونى خوانده و افرادش را متهم به آزار و اذيت مردم مينمايند.

ولسوال علاوه کرد که سه نفر مُلکى که از محل عبور ميکردند، نيز به نهر افتاده و تا حال از سرنوشت آنها خبرى نيست.

 عين الله يکى از باشندگان محل ميگويد که اجساد، به همکارى مردم محل از نهر بيرون آورده شده  وتلاش ها براى دريافت سه نفر ملکى که در آب ناپديد شده اند، جريان دارد.

در يک رويداد ديگر، آمر جنايى قوماندانى امنيۀ خان آباد نيز کشته شد.

ولسوال خان آباد گفت که موتر رينجر اسلام حسين آمر جنايى، در قريۀ ملاخيل آقتاش با ماين کنار سرک برخورد نمود.

منبع افزود که دراين انفجار، آمر جنايى جان باخته وسه پوليس و يک نمايندۀ څارنوالى که وى را همراهى ميکردند، جراحت برداشته اند.

آنها يک موتر سرقت شده را به مالکش در قريۀ ملاخيل سپرده بودند که در وقت برگشت، با اين رويداد مواجه شدند.

مسوولان محلى ميگويند که هويت عاملان هردو انفجار، تا حال مشخص نشده و تحقيقات در زمينه جريان دارد.


اخبار بیشتر از ولابت کندوز
   
۱ تجاوز یک ملای مسجد بالای یک دختر ده ساله در کندز
۲ 'شورشیانی که گفته بودند انگشتان رای‌دهندگان را می‌برند، کشته شدند'
۳ برخلاف نگرانی‌ها، کندز انتخابات امنی را آغاز کرد

موضوعات مرتبط

کندوز