کمیسیون شکایات انتخابات می گوید که در کمپاین انتخاباتی زلمی رسول در قندهار، مردم به زور و تهدید از سوی فرماندهی پولیس این ولایت آورده شده بودند.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

به گفته ی مسوولین در این کمیسیون؛ استفاده از امکانات و عناوین دولتی از سوی ستاد انتخاباتی زلمی رسول، کمپاین برخی از مقامات به نفع این نامزد ریاست جمهوری و بسته شدن مکاتب {در هرات} و اجبار به خاطر اشتراک در کمپاین های وی از جمله شکایات دیگری هستند که علیه آقای رسول به این کمیسیون رسیده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز سه شنبه جلسه ی علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی علیه نامزدان ریاست جمهوری را با حضور نمایندگان این نامزدان، رسانه ها و نمایندگان جامعه مدنی برگزار نمود.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار داشت که ۹ مورد شکایت علیه نامزدان ریاست جمهوری به این کمیسیون رسیده و یک مورد دیگر را خود این کمیسیون به عنوان تخلف انتخاباتی شناسایی کرده است.
آقای محسنی در این باره گفت که ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی شکایاتی را علیه زلمی رسول ثبت کرده اند که نشان می دهد که وی از امکانات و عناوین دولتی در کمپاین خود استفاده نموده و برخی مقامات بلندرتبه دولتی نیز برای وی کمپاین می کنند.
وی تصریح نمود که آنان شواهد موثق، عکس ها و ویدیوهایی را به دست آورده اند که نشان می دهد، آقای رسول از امکانات دولتی استفاده نموده و حتا در کمپاین انتخاباتی وی در ولایت پکتیا والی و سخنگوی این ولایت نیز به نفع وی کمپاین کرده اند.
این مسوولین کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین افزود که شکایاتی از طرف موسفیدان، بزرگان قومی و مردم قندهار به این کمیسیون رسیده است که قوماندان امنیه و برخی از مقامات محلی دیگر در روز کمپاین انتخاباتی آقای رسول در این ولایت مردم را به زور و تهدید در محل برگزاری کمپاین آورده اند.
این کمیسیون بعد از بررسی شکایات و اسنادی که به آنان رسیده بود؛ در قضیه قندهار و پکتیا اقدام ستاد آقای رسول را تخطی انتخاباتی خوانده و وی را در هر قضیه یک صد هزار افغانی در مجموع دو صد هزار افغانی جریمه نمود.
مسوولین این کمیسیون همچنین تاکید کردند که والی پکتیا، سخنگوی وی و قوماندان امنیه ولایت قندهار به علت عدم رعایت اصل بی طرفی در انتخابات و سوء‌استفاده از سمت دولتی شان برای سبک دوش شدن از وظایف شان به ارگان های مربوطه شان معرفی خواهند شد.
دو مورد شکایت علیه داوود سلطان زوی و گل آقا شیرزی از سوی کمیسیون انتخابات به دلیل عدم گزارش دهی مالی در زمان معین به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده بود که در این جلسه نیز به آن پرداخته شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد این دو شکایات حکمی صادر نکرد و تاکید نمود که این مساله نیازمند به معلومات بیشتر از سوی کمیسیون انتخاباتی می باشد و رسیدگی به آن را بعد از معلومات بیشتراز سوی کمیسیون انتخابات واگذار کرد.
در همین حال؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی به کلیب صوتی از محمدشفیق گل آقا شیرزی که از سوی برخی رسانه ها و حتی صفحات اجتماعی اینترنتی نشر شده بود پرداخت که در آن آقای شیرزی؛ زلمی رسول را "بی ناموس و بی خاک" خطاب کرده بود.
دفاع نماینده ی آقای شیرزی در این باره مورد قناعت کمیسیون قرار نگرفت و این اقدام آقای شیرزی یک تخلف انتخاباتی شمرده شد و وی یک صد هزار افغانی جریمه شد.
سه شکایت دیگر شهرداری کابل علیه برخی نامزدان دیگر داشت که کمیسیون شکایات بعد از بررسی شکایات؛ شرکت های تبلیغاتی را طرف دعوای شهرداری معرفی کرد و از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا شرکت هایی که با آنان قرارداد کرده اند را به شهرداری معرفی نمایند.
در آخر جلسه عبدالستار سعادت رییس این کمیسیون از تمامی نامزدان خواست تا اقدامات و فعالیت های شان در چارچوب قوانین نافذه کشور باشد و از هرگونه تلاش برای تقلب خودداری کنند.
آقای سعادت تصریح نمود: " رایی که صاحب نداشته باشد و برخواسته از تقلب باشد ما به آن هیچ اعتباری نمی دهیم".
این گفته ها در حالی مطرح می گردد که مردم افغانستان از تقلب در انتخابات به شدت نگران بوده و همواره تاکید دارند که کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی اصل بی طرفی و استقلال خود را حفظ کنند.


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار