مقام های امنیتی در ولایت سرپل می گویند که نامزد شورای ولایتی در این ولایت با ۹ همراهش به قتل رسیده است.


    مطلب مرتبط

   
۱   مردان مسلح در غرب افغانستان یک نامزد شورای ولایتی با دو پسرش را کشتند

۲   حمله طالبان بر میدان هوایی کابل

۳   در اثر یک انفجار در ولایت پکتیکا، 89 تن کشته شدند

موضوعات مرتبط

دهشت افگنی
نور حبیب، قوماندان امنیه ولایت سرپل با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت که توسط تروریستان شب گذشته این افراد را به قتل رسانده اند.
به گفته قوماندان امنیه سر پل جسد چهار تن از افراد کشته شده پیدا شده است و برای پیدا کردن دیگر اجساد تلاش ها جریان دارد.
حسین نظری، دو روز پیش با نه همراهش در منطقه بوغاوی، از مربوطات ولسوالی بلخاب ولایت سرپل ربوده شد.
نیروهای امنیتی برای رهایی این نامزد شورای ولایتی و همراهانش عملیاتی را آغاز کرده بودند که در این عملیات تلفاتی به تروریستان وارد شده بود.
آنان در تلافی این عملیات حسین نظری، نامزد شورای ولایتی را با نه همراهش به قتل رساندند و در جسد آنان را منطقه بوغاوی کنار سرک انداختند.
گفته می شود منطقه ای که این نامزد شورای ولایتی به قتل رسیده تحت تصرف تروریستان قرار دارد.


اخبار بیشتر از ولابت سرپل
   
۱ نامزد شورای ولایتی ربوده شده در سرپل با ۹ همراهش کشته شد
۲ مشاوران پاکستانی در صفوف مخالفان مسلح در سرپل
۳ فرمانده پليس بلخاب ولايت سرپل در شمال افغانستان كشته شد

موضوعات مرتبط

سرپل