یک نوار ویدیویی که در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته نشان می دهد٬ که تقلب گسترده به نفع اشرف غنی احمدزی و داوود سلطان زوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ولایت قندهار در جنوب افغانستان صورت گرفته است.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
در این نوار ویدیویی هشت دقیقه ای٬ چهار مرد و یک نوجوان به شکل سازماندهی شده٬ بسته های اوراق رای دهی را به نفع آقای احمدزی و داوود سلطان زوی خانه پری می کنند.
معلوم نیست که این تقلب در کدام منطقه ولایت قندهار صورت گرفته است اما مردان که در این ویدیو هستند چند بار از ولسوالی دند ولایت قندهار نام می برند.
در ویدیو نشان داده می شود در اتاق که تقلب صورت می گیرد٬ حداقل پنج صندوق خالی رای موجود است که بسته های اوراق دهی از سوی این مردان در این صندوق ها گذاشته می شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز (سه شنبه) در کابل اعلام کرد که ۳۱۰۳ شکایت در روز انتخابات به این کمیسیون رسیده است.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون گفت که از مجموع این شکایات٬ ١٥٧٣ مورد آن رسمى و ١٥٣٠ مورد دیگر آن را ماموران کمیسیون از طریق تلفون دریافت کردند.
او می گوید از شکایات ثبت شده٬ ۲۲۸ مورد علیه نامزدان ریاست جمهوری، ۵۷۳ مورد علیه نامزدان شوراهای ولایتی و ۷۷۲ مورد شکایت دیگر علیه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات است.
هنوز معلوم نیست که نوار ویدیویی که در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته در دسترس کمیسیون سمع شکایات قرار گرفته یانه.
با این حال٬ آقای محسنی می گوید که مهلت ثبت شکایات انتخابات ساعت دوازده شب گذشته رسما مطابق احکام قانون به پایان رسید.

پرداخت پول

در نوار ویدیویی که در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته٬ مردان از اشرف غنی احمدزی و داوود سلطان زوی به شکل پیوسته یاد می کنند.
این مردان به هم دیگر تاکید می کنند که در خانه پری بسته برگه های رای که آنها از آن به نام (کتاب) یاد می کنند٬ عجله کنند.
ظاهرا٬ این تقلب در یک اتاق صورت گرفته و آنها به شخصی که این ویدیو را ثبت کرده همواره می گویند که باید از دروازه خبر بگیرد که کسی وارد نشود.
سه مرد و یک نوجوان که مصروف خانه پری بسته های اوراق رای دهی هستند٬ می گویند که پول زیادی از بابت این کار شان دریافت خواهند کرد.
یکی آنان می گوید که اشرف غنی احمدزی وعده پول زیادی را داده است و یکی دیگر این مردان از شخصی به نام جلالی نام می برد که پول زیادی از او دریافت می کند.

یکی از مردها که هیچگاه صورتش در این نوار ویدیویی نشان داده نشده٬ با اشاره به طرف بسته های رای دهی می گوید که اینها اوراق رای دهی نیست بلکه به گفته او دالر است٬ از این بابت او می گوید که به هر مقداری که این برگه ها خانه پری شود٬ به همان مقدار دالر می گیرند.
این مرد همواره تاکید می کند که بسیار کار کرده و کارهای زیادی نیز در پیش است.
نوجوان که در میان آنها است می پرسد که به رضای خدا کار می کنی؟ مرد با خنده جواب می دهد٬ به رضای اشرف غنی احمدزی!
این نوجوان می گوید که برای گل اغا شیرزی هم زیاد کار کردند.


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار