در يکى از مراکز راى دهى ولايت کندهار، اوراق راي دهى تمام شده است.

انتخابات دور دوم رياست جمهورى، ساعت ٧ صبح امروز(٢٤ جوزا)، در سطح کشور آغاز شده و تا ساعت ٤ عصر ادامه خواهد يافت.

این پروسه، در تمامى کندهار آغاز شده و به گفتۀ مسوولان محلى، تا کنون کدام مشکل امنيتى صورت نگرفته است.

عبدالهادى اورى رييس کميسيون مستقل انتخابات گفت که تمام مراکز اين ولايت، فعال اند و مردم به نامزد مورد نظرشان با اطمينان راى ميدهند.

اما ده ها تن در ناحيۀ دوم شهر کندهار که تعداد شان به بيش از ٢٠٠ تن ميرسد، در مقابل ليسۀ زرغونه آنا صف بسته و از سوى مسوولان براى شان گفته شده که اوراق راى دهى تمام شده است.

احمدالله يکى از آنها به آژانس خبرى پژواک گفت: "حدود نيم ساعت ميشود که در اينجا در گرمى ايستاده ايم؛ اما مسوولان مى گويند اوراق راى دهى تمام شده است."

يک تن ديگر موسوم به محمد سليم، به پژواک گفت که اگر اوراق راى دهى به زودترين فرصت ارسال نشود، آنها دوباره به خانه هاى خود بر خواهند گشت.

 اما هنوزهم اوراق راى دهى نرسيده و مردم دوباره به خانه هاى شان برگشته اند.

ناظمان انتخاباتى در اين مرکز مى گويند که آنان در مورد، دفتر مرکزى خود را در جريان گذاشته اند.

داورى رييس کميسيون انتخابات، تمام شدن اوراق راى دهى را تاييد کرد و گفت که اين مرکز، فقط به زنان اختصاص داشت.

وى افزود که به همين تعداد اوراق راى دهى، به اين مرکز اختصاص يافته بود؛ از همينرو اوراق بيشتر به آن فرستاده نمى تواند.


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار