درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر کندهار، پس از چاشت ام‌روز با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت.

دراین رویداد سه پولیس نیز کشته و دو پولیس دیگر زخمی شده‌اند.

چندمهاجم مسلح پیش از چاشت روز گذشته در یک ساختمان غیردولتی در ساحه‌ی پاچاخان کالونی شهرکندهار مستقر شدند.

درنخست درگیری بسیاراندک بود و نیروهای امنیتی محل را محاصره کردند.

باپایان یافتن روند رای‌دهی، نیروهای امنیتی عملیات ویژه‌یی را در برابر جنگ‌جویان آغاز کردند که درنتیجه‌ همه‌ جنگ‌جویان کشته شدند.

هراس‌افگنان این حمله را به‌خاطر برهم زدن روند انتخابات راه‌اندازی کرده بودند؛ اما موفق به این کار نشدند.

نیروهای امنیتی کشور توانستند چندین طرح حمله از سوی شورشیان را خنثا کنند و صدها حمله اصلن زمینه‌ی پیاده شدن را نیافتند.

تلاش نظامیان کشور برای تامین امنیت کشور با ستایش‌های داخلی و کشورهای بیرونی روبه‌رو شده‌است.

هرچند نیروهای امنیتی در راه تامین امنیت انتخابات تلفاتی نیز داشتند؛ اما زمینه‌ی رای‌دهی را برای میلیون‌ها شهروند کشور فراهم ساختند.

1TV.af


اخبار بیشتر از ولابت قندهار
   
۱ حمله به دفتر والی و قوماندانی امنیه قندهار با کشته شدن ‍۱۹ مهاجم پایان یافت
۲ درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در شهرکندهار پایان یافت
۳ اوراق راى دهى در يک مرکز کندهار تمام شده است

موضوعات مرتبط

قندهار