چهار چهره اى که در صدر تیم تحول و تداوم ولو به صورت سمبلیک قرار دارند، با این تقلب ماهیت اصلى و درونى‌ و شخصیت واقعى شان افشا و برملا شد:

تا حالا اشرف غنى احمدزى از آدرس یک روشنفکر دموکرات و معتقد به ارزش‌هاى دنیاى مدرن سیاست مى‌کرد و خود را پاک از هرگونه جرم و جنایت در حق مردم افغانستان جلوه مى‌داد. اما حالا معلوم شده است که اگر زور و توان اشرف غنى احمدزى یارى کند، این آدم براى رسیدن به قدرت دست به هر جنایتى مى‌زند و خم به ابرو هم نمى‌آورد. بى‌شرمى و دیده‌درایى او حتى در مقیاس افغانستان بسیار قبیح و زشت است.

آقاى دانش یک ملا و عالم دین است و سال‌ها از بیت‌المال نان خورده تا مدافع ارزش‌هاى دینى باشد. خود را آدم محترم، معتقد، اهل حلال و حرام، پایبند به قانون و ارزش‌ها جلوه مى‌دهد. در تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى، عنوان قانون پوه را یدک مى‌کشید. حالا با تقلب‌ها روشن شده است که آقاى دانش نه اهل حلال و حرام است، نه معتقد و پایبند به ارزش‌هاى مورد ادعاى دینى‌اش است، نه آدم قابل احترام است، نه پایبند به قانون است، نه غم مردم و ارزش‌ها را دارد و خلاصه آقاى دانش بعد از شریک شدن در تقلب، حیثیت یک دزد بى‌بند و بار و لاابالى را دارد که براى رسیدن به قدرت و ثروت تن به هر پستى و پلشتى مى‌دهد. آقاى دانش با توجه به اینکه تمام زندگى‌اش از جیب مردم نان خورده و گوشت و پوست‌اش از نان مردم است، شایسته سرزنش و لعن و نفرین بیشتر از اشرف غنى است.

احمد ضیاء مسعود مدتى را رییس جبهه ملى بود و شعار ضد انحصار، ضد تمامیت‌خواهى و ضد فاشیزم سر مى‌داد و از دموکراسى، حقوق مردم و جامعه مدنى مى‌گفت. حالا به عنوان مهره‌ى بازى اشرف غنى در تطبیق کردن تقلب، نشان داد که به هیچ چیز غیر از قدرت و ثروت شخصى‌اش معتقد نیست. احمد ضیاء به حدى شیفته قدرت و ثروت است که نه تنها در برابر اکثریت مردم‌اش ایستاده که در برابر اکثریت اعضاى خانواده‌اش هم قرار گرفته است. این همه هزینه براى آدم دغلکار، تقلبکار و بى همه چیزى چون اشرف غنى، فقط دلیل این شده مى‌تواند که احمد ضیاء مسعود در یک وضعیت اخلاقى و شخصیتى بدتر از اشرف غنى قرار دارد.

جنرال دوستم هم با شریک شدن در تقلب و در فرجام همپیاله شدن با کسى چون اشرف غنى، دیگر آن قهرمان اسطوره‌اى نیست. از جنرال دوستم توقعى دیگر مى‌رفت.

جعفر عطایی