روند بازرسی آرا در کمیسیون مستقل انتخابات که به علت اختلاف نظرها میان ناظران دسته های انتخاباتی دونامزد انتخابات ریاست جمهوری پس ازساعت سه پس از چاشت دیروز متوقف شده بود، پس از بیست و سه ساعت یعنی ساعت سه امروز از سر گرفته شد.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که هر چند بر بنیاد فیصله این کمیسیون روند بازرسی آرا باید تا ساعت شش عصر ادامه می داشت، اما دیروز این کار به علت اختلاف نظرها درباره نشانی های غیر معیاری در برگه های رای دهی متوقف شده بود. درهمین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی می گویند که اکنون این اختلاف نظرها پس از گفت وگوها حل شده اند.

ده ها ناظر ملی و جهانی سرگردان در دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات بودند،همه انتظار می کشند تا دروازه های گدام ها باز شوند و آنان بروند از روند بازرسی  نظارت کنند.

 نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: " در حالی بر بنیاد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات باید روند تفتیش تا ساعت ۶ عصر ادامه می داشت، اما اختلافات میان دو طرف به میان آمد و این روند متوقف شد."

گفته می شود پس از آن که ناظران دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی اعتراض کردند و از محل بازرسی بیرون شدند، روند بازرسی نیز متوقف شد. در این میان شماری از ناظران جهانی نیز امضاها را در برگه های رای دهی نادرست می دانند.

 گلن کاوان رییس اجرایی نهاد دموکراسی انترنشنل می گوید: " اختلاف نظرها وجود داشت که آیا امضا ها در برگه های رای دهی به جای تیک مارک پذیرفته شوند یا نی؟ و دو ستاد انتخاباتی توافق کردند که در این باره باید کمیسیون داوری کند و آن این که اگر در برگه های رای امضا گذاشته شده باشد پذیرفته نشود و من فکر می کنم این فیصله درست است."

این روند برای بیست و سه ساعت متوقف شده بود، اما پس از نزدیک به شش ساعت گفت وگو میان سازمان ملل متحد و دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری این اختلاف نظرها از میان برداشته شد.

داوود سلطان زوی عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید: " ما دراین باره جلسه داشتیم با تیم داکتر صاحب عبدالله حال این مشکل حل شد."

امرالله امان عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " اختلاف درباره امضاها در برگه های رای دهی بود که اکنون فیصله شد بودن امضاها در برگه ها باطل استند."

ظاهرأ علت اصلی این اختلاف ها بر سر نشانی های غیر معیاری و امضا ها در برگه های رای دهی بوده است و سرانجام پس از گفت وگوها فیصله شده است که امضا ها در برگه های رای دهی باطل استند و دیگر نشانی ها درست شمرده می شوند.