مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نزدیک به ۵۰ در صد صندوق های رای دهی از ولایات مختلف به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده است که شامل ۹۴۷۶ صندوق رای دهی می باشد و آماده تفتیش است.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مسقتل انتخابات گفت این صندوق ها شامل آرای ولایات بلخ، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، هلمند و پکتیکا می باشد.

به گفتۀ آقای نور "قرار است که امروز رسمآ صندوق های زون شرق که در آن البته ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان شامل است به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برسد، همچنان از ولایت زابل بارگیری شده  احتمال دارد که  تا اخیر روز در جریان شب برسد."

او همچنان از افزایش تیم های تفتیش روند بازنگری آرا خبر داد و گفت امروز شمار تیم های تفتیش به صد گروه رسیده که در جریان روز در دو دور کار میکنند. او گفت در نظر است که در روز های آینده به خصوص بعد از ماه رمضان شمار تیم های تفتیش از این هم بیشتر شود.

افزایش شمار ناظران


همچنان شمار ناظرین و مشاهدین بین المللی که از این روند نظارت می کنند به ۳۳۸ تن رسیده و ۳۲۲ تن مشاهد داخلی نیز کارت های نظارت را دریافت کرده اند. شمار ناظرین نامزدان که تا امروز برای نظارت ثبت نام کرده اند به ۶۶۶ نفر می رسد و تعداد کل ناظرین تا کنون که در پروسه تفتیش حضور دارند به ۱۳۲۶ تن می رسد.

با این حال تیم های ناظر از کندی روند تفتش انتقات می کنند و می گویند اگر روند تفتیش سرعت داده نشود امکان ندارد که روند تفتیش به وقت تعین شده تکمیل شود.

حبیب الرحمان ننگ مسوول کمیته رسانه های مسما به اکسین همچنان حضور ناظرین بخصوص ناظرین بین المللی را کمرنگ می گوید و از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که ناظرین را تشویق کنند که در نظارت از این پروسه سهم بیشتر بگیرند.

آقای ننگ ابراز عقیده کرده گفت "اگر حضور ناظرین کمرنگ باشد، تیم ها هم کم باشد، فکر نمیکنم در سه هفته همه آرای که از ولایات میاید تفیتش شود."

همچنان شاه محمد مل عضو دیده بان انتخابات افغانستان در این مورد گفت "خوب تفتیش هم چک لست است، صندوق باز می شود، چک لست نظارت می شود، موارد اختلافی پی میاید یعنی این کند است ما حالا هم پیش بینی میکنیم که  اگر به این منوال پیش برود مدت زمان بیتشری از سه هفته که اینها درنظر گرفتن میگیرد، تقاضای ما این است که واحد های تفتیش را تعداد شان را بیشتر کنند"

میکانزم و مدیریت 'ضعیف'


ناظرین نبود میکانزم مشخص و ضعف مدیریتی کمیسیون را از دلایل کندی این پروسه میگویند.

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این انتقادها گفت کمیسیون مستقل انتخابات توانایی و ظرفیت آن را دارد که سرعت پروسه  را افزایش دهد اما او میگوید منتظر بیشتر شدن حضور ناظرین و مشاهدین بین المللی در این پروسه هستند.

اقای نور میگوید همچنان با اشاره به اختلافاتی که به روز شنبه میان تیم های انتخاباتی بر سر امضا یا نشانی در کارت های رای دهی بروز کرد گفت بخشی از کندی روند در نتیجه اختلافات به میان آمده میان ستاد های انتخاباتی رخ داده است.

قبل ازاین کمیسیون مدت تفتیش آرا را سه هفته گفته بود.

اما آقای نور گفت این  دور از حقیقت خواهد بود که بگویند پروسه تفتیش در زمان معین یعنی حدود سه هفته و یا الی ۲۲ روز کاری  تکمیل خواهد شد.