هرچند کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته بود که در یک روز هزار صندوق بازرسی شود، اما اکنون دیده می شود که کند کاری در این زمینه وجود دارد.

این کندکاری انتقاد های نظارت کننده گان را هم برانگیخته است. شماری از ناظران می گویند که اگر این روند به همین گونه به پیش برود احتمال دارد که این بازرسی ها ماه ها را در برگیرد.

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که صد گروه برای بازرسی آرا ایجاد خواهد شد و این صد گروه در هر ساعت یک صندوق را بازرسی خواهند کرد که در واقع در هرروز هزار صندوق بازرسی خواهند شد اما اکنون دیده می شود که با گذشت پنج روز نزدیک به شش صد صندوق بازرسی شده اند و همچنان گفته می شود که حتا یک صندوق در سه ساعت هم بازرسی نمی شود.

محمد گلاب منگل ناظر دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید: " من فکر می کنم که اگر به همین منوال به پیش برود شاید ماه ها این تفتیش طول بکشد، اما ما از کمیسیون خواستیم تا تیم های کاری را افزایش بدهد تا این روند سرعت پیداکند."

امرالله امان ناظردسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " کمیسیون مستقل انتخابات کارمندان اش را از ولایت ها برای تفتیش خواسته است. این کارمندان با طرزالعمل تفتیش آشنایی ندارند و از خاطر نابلدی آنان کار به سرعت پیش نمی رود، اما در این چند روز اخیر آنان کم کم بلد شدند و کار هم از روز های اول خوبتر و بهتر پیش می رود."

سخنگوی کمیسیون انتخابات علت کندی در بازرسی آرا را به دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری نسبت می دهد و می گوید که ناظران این دسته های انتخاباتی به گونه لازم آموزش ندیده اند.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: " من امروز اعلام می کنم که کند کاری از طرف کمیسیون نیست بلکه یک تعداد ناظران دو کاندید محترم با شیوه بازرسی آشنایی ندارند و خوب آموزش ندیده اند، این مشکل باعث کند کاری شده است و از سوی دیگر شمار لازم ناظران جهانی هم برای نظارت از این روند در کابل حضور ندارند. کمیسیون ظرفیت این را دارد که تیم ها را برای تفتیش افزایش بدهد، اما ناظر که نباشد پس کی نظارت کند."

گفته می شود صندوق هایی که تاکنون بازرسی شده اند در میان آن ها صندوق های مشکوک که به کابل مربوط می شود نیز وجود دارند که این صندوق ها از سوی تمامی ناظران ملی و جهانی شناسایی شده اند.

درهمین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مشکوک بودن این صندوق ها را تایید می کند و می گوید که درباره باطل شدن یا نشدن این صندوق ها اعضای این کمیسیون تصمیم خواهند گرفت، اما یک عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که تصمیم باطل شدن آرا از صلاحیت های سازمان ملل متحد است.