این دسته های انتخاتی می گویند که توافق میان هردو نامزد که به پادر میانی سازمان ملل متحد انجام شده است هیچ گاهی تغییرنخواهد کرد و بازرسی آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی تغییرناپذیر هستند. برخی از نهاد های ناظر این توافق سیاسی را راه بیرون رفت از بحران می دانند.

این نهادها می گویند که عملی شدن این توافق هرچند فراز و نشیب هایی را به همراه دارد اما در عملی شدن آن ضمانت هایی وجود دارند.  

اختلاف نظرها بر سرشمارش آرا میان ناظران هردو نامزد، ظاهرآ پرسش هایی را در باره توافق میان دو نامزد نیز به میان آورد.

دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که هراختلاف نظری نمی تواند بر توافق سیاسی میان هردو نامزد اثر بگذارد.

 طاهر زهیر معاون سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی  می گوید: " توافقی که میان دو نامزد با میانجی‌گری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با حضور نماینده سازمان ملل متحد انجام شده است نهایی، صد در صدی و محکم است و برگشت نا پذیراست، تفتیش صد در صدی آرا که آغاز شده است و ایجاد یک حکومت وحدت ملی پس از اعلام نتایج، توافق روی همین دو نکته صورت گرفته است."

در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله این توافق را یک توافق راهبردی می داند که از سوی جامعه  جهانی تضمین شده است.

 به باور این دسته، بربنیاد این توافق سیاسی ساختار سیاسی حکومت آینده ساخته خواهد شد.

سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " نگاه ما به این توافق یک نگاه درازمدت و راهبردی است، اولویت با آنکه نتیجه انتخابات است و ما نمی خواهیم که پروسه بی اعتبار شود اما هرنتیجه ای که انتخابات داشته باشد این توافق سیاسی پا برجاست و بر اساس آن ساختار سیاسی شکل می گیرد و اختلاف نظر ها و سو تعبیر ها هیچ تاثیری به سرنوشت این توافق نخواهد داشت."

از سوی دیگر برخی از نهاد های ناظر بر انتخابات می گویند که هرچند تفاوت دید گاه ها میان نامزدان وجود دارند و دست یافتن به یک نتیجه مشترک با دشواری ها همراه خواهد بود، اما ضمانت هایی که وجود دارند تضمین کننده عملی شدن این توافق هستند.

 نادر نادری رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید: " به دلیل این که  به هردو کاندید بیرون رفت از یک بحران سیاسی بسیار مهم بود و به دلیل این که یگانه راه حل یک بحران سیاسی و مدیریت این بحران سیاسی دسترسی به یک توافق سیاسی بود و به دلیل این که هردو کاندید رهبری مسوولانه را می خواهند به نمایش بگذارند به این دلایل ضمانت هایی که می تواند این توافق را عملی نمایند وجود دارد."
 
هر دو دسته انتخاباتی می گویند که گفتگوها میان نامزدان در باره این توافق نهایی شده است، اماجزییات این توافق تاکنون روشن نیست، اگر این توافق نهایی شده باشد، این پرسش به میان می آید که چرا تا کنون این توافق به گونه رسمی در اختیار مردم قرار داده نشده است.

ظاهرا توافق میان نامزدان به جایی رسیده است که پیش از این عبدالله عبدالله گفته است که اگر وی یا اشرف غنی احمدزی پیروزانتخابات شود هردو باهم برای افغانستان کار خواهند کرد.  

عبدالله عبدالله تایید می کند که بر بنیاد توافق با اشرف غنی احمدزی لویه جرگه برگذارخواهد شد تا نظام افغانستان از ریاستی به پارلمانی که درآن رییس جمهور و نخست وزیرباشند، تغییرخواهد کرد.