شرکت کننده گان در نشست آجندای ملی ایجاد "حکومت وحدت ملی" را فرصتی برای از میان برداشتن بحران انتخاباتی در کشور دانسته و گفته اند که افغانستان بطور جدی به تشکیل چنین حکومتی ضرورت دارد.

اعضای نشست آجندای ملی در گفتمانی از نامزدان می خواهد تا هرچه زودتر در باره چارچوب و اصول  حکومت وحدت ملی به تفاهم برسند وتأکید می ورزند که هردو نامزد باید بپذیرند که حکومت وحدت ملی با از خود گذری شکل میگیرد.

ایحاد حکومت  وحدت ملی ، نسخه شفا بخش برای افغانستان گفته میشود و هرروز در هر نشست ها و گفتمان های سیاسی طرح  حکومت  وحدت ملی به بررسی گرفته می شود.

بنیانگذار طرح نشت آجندای ملی احمد ولی مسعود گفت:"اگر شما روی چهارچوب یا اصول دولت وحدت ملی یک تفاهم کنید بدون این که بگویید که رییس جمهور است یا کی باید بشد، مطمئنا این مدل میتواند تشن های انتخاباتی را پایین بیاورد و پروسه انتخابات را موفق بگرداند، این برای سیاسیون افغانستان یگانه فرصت است و اگر خدای نا خواسته این فرصت فوت شوه، بعد نمی دانیم که این بحران به کجا خواهد انجامید."  

از سوی هم، شماری از فعالان سیاسی در این نشست ایجاد حکومت وحدت ملی را یک طرح داخلی می گویند و می افزایند که این طرح به حیث یگانه راه تامین صلح در کشور از سوی اجندای ملی به نامزدان پیشنهاد شده بود.

عضو نشست آجندای ملی حمید مبارز گفت:"حکومت وحدت ملی حکومت ائتلافی و تقسیمات کرسی ها در بین دو طرف نمی باشد، حکومت وحدت ملی یک حکومت عبور از بحران می باشد."  

در این نشست دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که هرچند آنان در گام نخست بر شفافیت انتخابات و دفاع از رای مردم تاکید می ورزد  اما در صورت پیروزی در انتخابات نیز برایجاد یک حکومت وحدت ملی متعهد است.

به گفته این دسته انتخاباتی گفت و گو ها در باره چارچوب ایجاد حکومت وحدت ملی میان هردو دسته ادامه دارند و پیش از اعلام نتیجه انتخابات توافق آنان نهایی خواهد شد.

عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله ،عالمی بلخی گفت:"با توجه به این که در متن موافقت نامه مسائل مربوط به حکومت وحدت ملی به صورت کلی مطرح شده است ایجاب می نماید راجع به جزیئات آن بین دو ستاد انتخاباتی گفتگو صورت گیرد و قبل از اعلام نتیجه انتخابات جزئیات آن مورد توافق طرفین واقع شود."

اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی هرچند برشفافیت تاکید می ورزد اما در این باره چنین دید گاهی دارد.

عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی صفیه صدیقی گفت:"دیگر باید نیاز به این نباشد که ایران، پاکستان و امریکا بیاید و مداخله کنند، ما بر امریکا فروخته نه شده ایم، که اینها بیاین و بگوین کی این کارت خوب است و این نیست. انها به ما کمک کرده اند ولی باید ما را درست کمک میکرد. امکان دارد کشمکش های امروزی نیز کارهای از خارجی های باشند کی نه میخواهد در افغانستان حکومت خوبتری باشد تا مردم این کشور به ارامی نفس بکشد."

 ایجاد ریاست اجرایی با صلاحیت هایی نخست وزیر بربنیاد فرمان رئیس جمهور، ایجاد کرسی اپوزیسیون به گونه رسمی به فرمان رئیس جمهور، گزینش رئیس اجرایئه ورهبر اپوزیسیون ار سوی نامزد بازنده انتخابات ،تقسیم قدرت میان نامزد برنده و رهبر اپوزیسیون به گونه مساویانه، تغییر نظام سیاسی پس از دو سال در یک لویه جرگه و آوردن اصلاحات در نهاد های انتخاباتی از توافق هایی هستند که میان دو نامزد انجام شده اند.