به گزارش خبرگزاری جمهور، در روز جمعه، مجلس سنای امریکا ۱۰۰۰ هزار ویزای اضافی را برای مترجمان افغان که با نیروهای نظامی این کشور کار کرده اند، تصویب کرد.
به نقل از واشنگتن پست، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه ای گفته است که تصویب این قانون به ما اجازه می دهد برای کسانی که با ما صادقانه کمک کرده اند، ویزا صادر کنیم.
همین که جنگ افغانستان به پایان می رسد، تعداد زیادی از مترجمان برای مهاجرت به امریکا درخواست می دهند. در برخی موارد این مترجمان به خاطر ترس از تهدیدهای طالبان درخواست مهاجرت می دهند.
در سال ۲۰۱۲ صدور ویزای امریکا برای ترجمان های افغان کاهش یافته بود که فقط ۳۲ ویزا برای ۵۷۰۰ متقاضی صادر شده بود.
اما در سال ۲۰۱۴ میلادی، ۴ هزار ویزا برای کسانی که با نیروهای امریکایی کار کرده اند، داده می شود، اما تعداد متقاضیان حدود ۶ هزار نفر است.
اما سال گذشته جان کری فرمان بازبینی برنامه ویزا را صادر کرده بود و در ماه های اخیر دوره انتظار برای کسب ویزا کاهش یافته و صدور ویزا برای ترجمان ها نیز افزایش یافته است.
در حالی که مدافعین از گسترش برنامه ویزا استقبال می کنند، کری و قانونگذاران امیدوار هستند که بتوانند تا سال ۲۰۱۵ ترجمان های بیشتری را کمک کنند.
جان کری می گوید: بیشتر از ۱۱ هزار افغان و خانواده هایشان از این برنامه مستفید شده اند و ما علاقمند هستیم که افغان های بیشتری را استقبال کنیم.
این در حالی است که رایان کراکر، سفیر سابق امریکا در عراق و افغانستان خواستار افزایش ویزا برای کسانی شده بود که در عراق و افغانستان با نیروهای امریکایی کار کرده اند.