دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله روز شنبه می گوید که لایحه ابطال آرا بدون مشوره‌های این دسته نهایی شده است.

فضل احمد معنوی مسوول فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که آنان در برابر یک کار انجام شده قرار گرفته اند.

در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که لایحه نهایی شده ابطال آرا می تواند که آرای سپید وسیاه را از هم جدا بسازد، به باور سازمان ملل متحد یگانه راه احترام به آرای مردم، پذیرفتن این لایحه ابطال آرا است.

اختلاف نظرها در باره لایحه ابطال آرا مانع آغاز روند بازرسی آرا!

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که برای آغاز روند بازرسی آرا در نظرگرفتن ملاحظات آنان در لایحه ابطال آرا یگانه راه حل است.

برای به توافق رسیدن در باره لایحه ابطال آرا عبدالله عبدالله روز گذشته چهار ساعت با نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفتگو کرد، گذشته از این با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و سفیر امریکا در کابل نیز گفتگو هایی داشت، عبدالله عبدالله چیزی در حدود یک ساعت با جان کری وزیر خارجه امریکا نیز گفتگوی تیلفونی داشت، اما هنوز هم این گفتگوها به نتیجۀ نرسیده اند و این گفتگوها همچنان ادامه دارند.

اما مشکل اصلی درچه بوده است و جنجالی ترین ماده لایحه ابطال آرا چی است؟

آقای معنوی می گوید " به یقین که در طرزالعملی که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است و کمیسیون مستقل انتخابات آن را پذیرفته است مشوره های مان در نظر گرفته نشده است و بدون مشوره های ما نهایی شده است و در حقیقت ما در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم."

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به این باور است، لایحه کنونی ابطال آرا که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است نمی تواند آرای سپید و سیاه را جدا بسازد.

اما سازمان ملل متحد به این باور است که از بهر جدا سازی آرای سپید و سیاه این بهترین کار شیوه است.

نیلاب مبارز سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید " این کار شیوه یکی از بهترین راه های که آرای سفید و سیاه را از هم جدا می سازد و در واقع به توافق رسیدن در این باره، احترام به آرای مردم است."

مردم امیدوار اند که گفتگوها سر انجام نتیجه بخش باشند و روند بازرسی آرا دوباره و تند تر از پیش آغاز شود.

انتخابات کنونی شاید یکی از جنجالی ترین و طولانی ترین انتخابات جهان باشد.

اکنون بازرسی آرا دشوار تر و پیچیده تر از برگذاری انتخابات به نظر می رسد- روندی که تا اکنون چهار بار متوقف شده است.

در این دور از بازرسی آرا از بهر شتاب بخشیدن به این روند، ناظران بیشتر جهانی و افراد بیشتر داخلی به کار گماشته شده اند.