Friday, 7 Aug, 2020 - 14:35   امروز  جمعه ۱۷ اسد ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۱۴:۳۵بخش ها:

بحران هويت درميان جوانان

مصاحبه ها
دویچه وله
يكشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۸۵يکي ار دشواري هاي عام در ميان جوانان افغانستان بحران هويت است ، و يکي از عوامل اين بحران را مي توان زيستن در دوفرهنگ بيگانه و از هم متفاوت خواند . با پژوهشگر و نويسنده جوان آقاي درياباري که در کشور بلژيک زندگي مي نمايد اندکي به گوشه هاي اين مشکل پرداخته ايم .

دويچه ويله : با سلام به شما ، در سرآغاز اگر به عنوان يکي از چهره هاي جوان وصاحب نظر افغانستان در مورد بحران هويت در بين جوانان افغانستان بگوييد ، زيرا جواناني که برون مرز ها زندگي دارند هم با مشکلات و در گيري هايي دو فرهنگ در جدال اند و همچنان جواناني که در داخل افغانستان هستند؛ با انواع فرهنگ هاي وارداتي به ويژه فرهنگ پاکستاني رو در رو اند .
تلاش براي کنترول قاچاق آثارباستاني درافغانستان

مصاحبه ها
دویچه وله
جمعه ۵ جوزا ۱۳۸۵وزارت اطلاعات – فرهنگ وجوانان افغانستان براي جلوگيري ازقاچاق آثارباستاني ازمدت هابه اينسوطرحي را روي دست گرفته است وبه همکاري وزارت داخله ونيروهاي پليس اين کشو براي حفاظت ازآثارباستاني وآبداتي تاريخي وبراي جلوگيري ازحفريات خودسرانه، گروهاي ويژه اي راتشکيل نموده اند. اولين گروه اين سربازان درولايت بلخ به فعاليت آغازنموده اند.

اما بااين هم هنوزحفريات خودسرانه دربرخي ولايات ادامه دارد وگزارش مي شود که کماکان قاچاق آثارباستاني نيزادامه دارد. درزمينه گفت وگويي داريم باانجينرمحمدنادررسولي رئيس انستيتوت باستانشناسي درکابل.
ظهورافغان: مابا پاکستان همیشه این مشکل را داشته ایم

مصاحبه ها
دویچه وله
چهارشنبه ۲۷ ثور ۱۳۸۵"چطورامکان دارد وقتی که مخابره ازپاکستان صورت می گیرد و وقتی نمرات (شماره ها) تلفن که مربوط پاکستان دراختیاربه اصطلاح عناصرمخالف دولت افغانستان قراردارد که با آن بارسانه ها ارتباط می گیرند ، آیا پاکستان نمی تواند موقعیت آنهارا تثبیت بکند!!"

گفتگوبا ظهورافغان مدیرمسوول روزنامه اراده

دویچه ویله : آقای ظهورافغان ؛ اخیراً آقای اسپنتا وزیرامورخارجه افغانستان گفته است اسامه بن لادن درپاکستان زندگی می کند . درمقابل پاکستان ادعای افغانستان را رد کرده ، گفته است که افغانستان کدام اسناد ومدرک ندارد . فکرمی کنید که این بازهم جنگ لفظی است که این دوکشورباردیگرراه انداخته اند؟
در سرحدات ما تنها برادران پشتون نيستند

مصاحبه ها
چراغ
پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۸۵در رابطه با نشر مجله يي توسط وزارت امور سرحدات و قبايل به صورت رنگي با مصرف بسيار گزاف؛ ولي تماماً به زبان پشتو بر آن شديم مطلب کوتاهي را به حکم وظيفه خدمت مسؤولان به ويژه وزير محترم آن نهاد ياد آوري نمائيم. بر همگان واضح و روشن است که کشور ما از بسياري جهات به ويژه از نظر اقتصادي وابسته به کمک هاي جامعه بين المللي است. کاملاً واضح است پولي که ما مصرف مي کنيم نه از در آمد کشور خود ما؛ بلکه پولي است که به صورت وام داده ميشود و ما بايد روزي اين پولها را که فعلاً چشم بسته خرج ميکنيم، برگردانيم هر چند بخش اندکي از اين پولها به صورت بلاعوض است.

حالا با اين وضعيت بد اقتصادي کشور چه لزومي دارد که يک وزارت خانه مثل امور سرحدات و قبايل اقدام به چاپ يک مجله رنگي با قيمت گزاف نمايد، آيا اقوام و قبايل ما با اين مجله رنگي دردهاي شان دوا ميشود؟

 
مصاحبه با داکترکبیررنجبرپیرامون معمای قانونی " وزیرارشد"

مصاحبه ها
دویچه وله
پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۸۵اگر قرار چنين باشد كه اين عضو كابينه نيست و در رأس يك واحد ادارى قرار ندارد ، منظورم از واحد ادارى همان واحدى است كه در قانون اساسى از آن تذكر رفته كه وزرا در رأس واحد هاى ادارى قرار دارند و زماني كه وزيرارشد دررأس كدام واحد ادارى قرار ندارد اين حق رئيس جمهور است كه بخشى از صلاحيت هاى خود را به هر كسى كه خواسته باشد انتقال بدهد. 

 :

هدايت امين ارسلا، وزیرارشد

دويچه ويله : آقاى رنجبر! در جريان مراسم سوگند ياد كردن وزرا، آقاى ارسلا به عنوان وزير ارشد نيز سوگند ياد كرد در حاليكه نه از سوى پارلمان راى اعتماد گرفته ؛ ونه  اصلاً درسيستم دولت افغانستان چنين چيزى پيش بينى شده است . آيا اين خلاف قانون اساسى نيست؟مصاحبه با سلطان علی کشتمند درمورد 7 و8 ثور

مصاحبه ها
دویچه وله
يكشنبه ۱۷ ثور ۱۳۸۵منظورمقايسه نيست بلکه بيان کمابيش واقعيت هاي ومشابهت هااست . چنانکه يکي ازآنها ،وضع دولت ازنگاه امنيتي درسال هاي 1980 ودرشرايط موجود است . اکنون مي گويند که حملات ومداخلات درافغانستان ازبيرون سازمان داده مي شوند ودرآن سال ها البته به مقياس عظيم وآشکارحملات مسلحانه ازسوي پاکستان درهمسايگي ما به همکاري ومداخله فعال کشورها ونيروهاي معين ديگرسازمان داده مي شد.

دويچه ويله : آقاي کشتمند درهفته ي جاري  دو رويداد تاريخي افغانستان يعني بيست ونهمين سالگشت هفت ثور1357 وهشت ثورچهاردهمين سالگشت به قدرت رسيدن مجاهدين درافغانستان قرارداريم ؛ شما که يک تن ازرهبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان بوديد وکودتاي هفت ثورتحت رهبري آن حزب صورت گرفت ، به هنگام کودتا وپس ازآن چه موضعي داشتيد واکنون چه قضاوتي داريد؟ 

   صدا
واعظي: کودتاي 7 ثور تغيير دهنده مناسبات قدرت در افغانستان

مصاحبه ها
دویچه وله
جمعه ۸ ثور ۱۳۸۵...درنتيجه بعد ازقدرت گيري وايجاد تشکل وانسجام دردرون نظام داود خاني، به کودتا دست وقدرت را يک جانبه تصاحب کرد . حالا ما بايد ببينيم که پديده ها ويا درواقع پيآمدها هايي را که کودتاي هفت ثور منتج شد، چه بود؟ به نظرمن اگرازديد واقع بينانه به اين مسئله نگاه کنيم ، تغييرمناسبات قدرت چه درسطح حاکميت سياسي وچه برسرتعامل اجتماعي به عنوان مثال: برهم زدن مناسبات فئودالي درافغانستان وبرهم خوردن حاکميت يک جانبه خانداني درافغانستان ازدستآوردها- ويا به تعبيرشما- ازميراثهايي بود که هفت ثور درواقع جلوه گرش بود.

دويچه ويله : آقاي واعظي ، به نظرشما هرگاه با يک ديد واقع بينانه به کودتاي هفت ثورنگاه شود، ميراث اجتماعي وسياسي اين پديده چيها استند؟
کابینه جدید/ گفتگوبا عبدالحفیظ منصور

مصاحبه ها
دویچه وله
يكشنبه ۲۷ حمل ۱۳۸۵"من فکرمی کنم که بهترین کابینه ، کابینه ای است که ازحمایت پارلمان یعنی نماینده های مردم برخور دار باشد؛ تخصصی که مردم آن را نخواهد ، تجربه ای که مردم نسبت به آن سوء ظن داشته باشد، شایستگی که ازنظرمردم مشکوک باشد ، وهرنوع شعاردیگری ؛ من فکرمی کنم که بی معناست ."
 :
عبدلحفیظ منصورمدیرمسوول هفته نامه پیام مجاهد
 عبدلحفیظ منصورمدیرمسوول هفته نامه پیام مجاهد

معرفی کابینه ای جدید باآن که برخی ها پیش ازآن معتقدبودند شاید سروصداهای کمتررا باخود داشته باشد اما این موضوع ازدید منتقدان وتحلیگران نیزدورنمانده ، بانقد ونظرهای گوناگونی درمورد کل کابینه وبطوراخص درمورد افراد و وزیران نامزد شده برای وزارت ها همراه بوده است. عبدالحفیظ منصورمدیرمسوول هفته نامه ای پیام مجاهد ورقیب انتخاباتی حامدکرزی درانتخابات ریاست جمهورکه همواره نقد وانتقاد های درباره دولت افغانستان داشته ، نقد ونظرهایی نیزدرمورد کابینه داشته است . رادیو صدای آلمان گفت وگویی را باوی انجام داده است که درزیرمی خوانید:
وحدت : درکابينه جديد ترکيب فوق العاده نامتجانس ديده مي شود

مصاحبه ها
دویچه وله
جمعه ۱۸ حمل ۱۳۸۵تشويش وجود دارد که نتواند اين کابينه نه تنها اين که وظايف خود را پيش ببرد بلکه امکان اين که ميان سه قوه ي ثلاثه هم يک نوع همکاري وجود نداشته باشد.

گفتگویی با سیدنظام الدین وحدت تحلیگرامورسیاسی .

دويچه ويله : آقاي وحدت چندي پيش هم باشما گفت وگويي درارتباط کابينه جديد داشتيم که هنوزفهرست آن اعلام نشده بود. شما هم ملاحظاتي داشتيد؛ اسامي کابينه حالا اعلام شده ، کابينه کنوني را چگونه مي بينيد؟

وحدت : بله،همانطورکه شما فرموديد ليست کامل کابينه ارايه شده وظاهراً هنوزپارلمان برسرچگونگي رسيدگي يا دادن راي اعتماد به کابينه درحال مباحثه هستند . اولاً بايد عرض بکنم که کابينه جديد طوري که توقع مي رفت با توجه به اينکه حرف همه ي افغانها يعني اکثرافغانها منظورم است ، وجامعه بين المللي اين بود که دولتي که بعدازکنفرانس بن تشکيل شد بايد مرحله به مرحله تکامل مي کردوبه جلومي رفت وبرخي ازموانعي راکه درجريان بحران وجنگ ايجاد شده بود، بصورت تدريجي ازمسيربرمي داشت وقدم به قدم به طرف يک اداره ي مدرن واداره ي کارآمد حرکت مي کرد. اما مجموعاً وقتي ديده شد درآخرين کابينه گويا اين اهداف به فراموشي سپرده شده ويا بسيارکم رنگ به نظرمي خورند وگويا قدمي به جلو ديده نمي شود وآن توقعات وانتظارات که مي رفت، برآورده نه شده اند.

  گفت شنود صوتی 
گفتگوبا داکترسیدابوالحسن بنی صدردرمورد ارتداد دردین اسلام

مصاحبه ها
دویچه وله
پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۸۵"قرآن به صراحت می گوید که" لااکراه فی الدین" خواه این که بگوییم "در دین محل زور و فشار نیست"، که از دید من این معنی واقعی آیه است؛ چه از دید کسانی که می گویند که مراد این است که به دین درآمدن زوری نیست باید اختیاری باشد. خب چطور می شود که دینی به انسان اختیار گرویدن به دین را بدهد و بگوید که "در دین محل زور و فشار نیست" ولی اگر خواست بیرون برود بگوید حکمش اعدام است"

دویچه ویله: آقای بنی صدر، شما به حیث نخستین رئیس جمهور انتخابی کشور اسلامی ایران و یک عالم دینی مسلمان و دانشمندی که صاحب تالیفاتی  در مورد اصول حاکم بر قضاوت اسلامی و حقوق بشر می باشند، در مورد صدور حکم اعدام یک محکمه افغانستان برای عبدالرحمان، شهروند افغانستان که به مسیحیت گرویده است چه می فرمایید؟

 
سپنتا: وزارت خارجه باید اصلاح شود

مصاحبه ها
صبح بخیر افغانستان
پنجشنبه ۱۰ حمل ۱۳۸۵داکتر رنگین دادفر سپنتا که پیش از این به حیث مشاور بین الملل رییس جمهور در دولت افغانستان اجرای وظیفه می کرد به تازه گی از سوی آقای کرزی به عنوان وزیر خارجه آینده تعیین شده است. انتخاب آقای سپنتا به این سمت با واکنش های متفاوتی در محافل سیاسی و مطبوعاتی روبرو شد.

آقای سپنتا برای رسیدن به این پست باید رای موافق پارلمان افغانستان را به دست آورد. امری که با توجه به ترکیب کابینه وحضور نیروها و جناح های سیاسی موجود در آن چندان آسان به نظر نمی آید. 

  گفت شنود صوتی   

 
گفتگو با سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل

مصاحبه ها
دویچه وله
پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۸۵يکي بخش اقتصادي و فعاليت ها و عمل کردهاي بخش اقتصاد دولت است که در زمينه سرک سازي، اهداف زيرساختارها بعضاً موفقيت هاي وجود داشته که آدم نمي تواند از آن چشم بپوشد. اما در رابطه با تامينات اجتماعي و سياست اجتماعي دولت که يک بخش آن هم ارتباط مي گيرد به سياست هاي اقتصادي که اين بخش ناکامترين بخش فعاليت هاي دولت است.

دويچه ويله : دست آورد هاي دولت افغانستان دربخش اقتصادي درسال 1384 به نظرشما چه بوده ؟
سال هاى آشنايى عرب افغان ها

مصاحبه ها
روز نامه شرق
پنجشنبه ۲۵ حوت ۱۳۸۴دكتر موسى بن محمدبن يحيى القرنى متولد سال، ۱۹۵۴ منطقه جازان (مدينه النبى) است. او داراى مدرك دكتراى فقه و اصول از دانشگاه ام القرى عربستان و استاد دانشكده فقه و اصول اين دانشگاه است. او همچنين رياست دانشگاه اسلامى پيشاور، عضويت شوراى موسسين هيات بين المللى آموزش اسلامى و نيز هلال احمر جهانى را در پيشينه كارى خود دارد. الحيات از آن  رو كه دكتر القرنى در حوادث مربوط به پيدايش افغان هاى عرب، روى كار آمدن طالبان و سازمان القاعده حضورى پررنگ داشته است با وى به گفت وگو نشسته است.

چگونه در دهه ۸۰ به پاكستان و افغانستان رفتيد و به صف مجاهدان پيوستيد؟
زنان ازامکانات که درغرب وجود دارد استفاده درست نمی کنند

مصاحبه ها
دویچه وله
سه شنبه ۲۳ حوت ۱۳۸۴گفت وگو با خانم سعیده حسین اززنان فعال ونویسنده مقیم آلمان به مناسبت روزچهانی زن

دویچه ویله : خانم حسین، امروز روزجهانی زن است ، آیا شما این روز را جشن گرفتید؟

سعیده حسین : روزجهانی زن یک روزا ست اما من آروزو دارم که همه ساله ، همه روزه وهمیشه روز زن باشد . متاسفانه درسال یکبار روزجهانی زن ، وزن تجلیل می شوند. بنابراین ،ازسه سال به اینسو روزجهانی  زن را جشن نمی گیرم .

دویچه ویله : چرا ؟
ظهورافغان :" مشرف هذيان مي گويد."

مصاحبه ها
دویچه وله
سه شنبه ۱۶ حوت ۱۳۸۴"اگرافغانستان دستش کوتاه بود ونمي توانست دستش به گريباني کسي برسد ، دست آمريکايي ها درازاست وبسياربه خوبي به گريبان آنها مي رسد . به اين خاطراست که آقاي مشرف حالا گيج وگول ،هرچه که ازدهنش مي برآيد مي گويد ."

دويچه ويله : آقاي ظهورافغان، قسمي که شما اطلاع داريد ،آقاي مشرف آقاي حامد کرزي را متهم به اين ساخته است که ازمسايل امنيتي درکشورش آگاهي ندارد ،وبسيارخشمگين معلوم مي شده است . آيا قهرآقاي مشرف به اين رابطه دارد که آمريکا سياست خود را درقبال پاکستان تغييرداده است ؟
[اول] [< ماقبلنقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.140 ثانيه