Sunday, 7 Jun, 2020 - 0:03   امروز  يكشنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۰۰:۰۳بخش ها:

از تعیین سرنوشت تا تقاضا برای بقا !

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۸۵تند باد تحولات سیاسی و نظامی در کشور ، بخصوص در تقریبا نیم قرن اخیر چنان بی وقفه میوزد که به مشکل میتوان مجالی برای طرح پرسش های اساسیی همچو " چها اتفاق افتاد ؟" و " چکار ها باید کرد تا به سامان رسید؟" را به گونهء که برای همه جریانات ، گروه ها و طیف بزرگ مردمی قابل قبول باشد یافت.مسعود، آزادی و ما !

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
جمعه ۱۷ سنبله ۱۳۸۵آمد و خود را به دریا بار جاری کرد و رفت
باغ را با خنده هایش آبیاری کرد و رفت
آتشی افروخت از جنس تبسم در چمن
زخم گندمزار را مرحم گذاری کرد و رفت
آمد و برشاخساران بلند افشاند دست
دیده و دل را شهید بی بهاری کرد و رفت
بازوانش را به دریا داد و چشمش را به کوه
مدتی این خاکدان را سبزه کاری و رفت
قصه ها پرداخت از شمشیر از ماه از درخت
مادران سوگ را با گریه یاری کرد و رفت
آفتابی بود مرد از گرمی و تابندگی
از گریبان شفق پرتو نثاری کرد و رفت.
ق. عاصی شهید   

دم دم شام کنار رودی سرکش که از کران تا کرانش هنگام غروب آفتاب سخت  زیبا است نشستن چه خوشست. چشم دوختن به آبی روان و انعکاس نور خورشید در دامن آن آدم را به یاد پارچهء  نیلگون  پرند زر بفت  می اندازد ...
آقای وزیر:چطور خالص کردن زبان باعث نقص آن میشود؟

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۸۵آقای وزیر بیاید وحدت ملی را بر اساس برابری ؛ برادری و اخوت اسلامی برقرار و استوار کنیم. نه براساس..!!!

پاسداری از وحدت ملی با عدالت و اعطای حقوق مردم به آنها و عدم تعرض به فرهنگ ، اعتقادات و زبان آنها صورت میگیرد نه با اختناق و خفه کردن دیگران. هر کس از هر قومی که بخواهد اداره کننده کشور باشد این تنها را چاره است.
مصاحبه آقای کریم خرم وزیر جدید فرهنگ و جوانان کابینه کرزی را در بی بی سی با عنوان« با جدا کردن دری (فارسی) و پشتو مخالفم» خواندم و بسیار بحال فرهنگ و تمدن باستانی کشور و زبان فاخر فارسی دری تاسف خوردم که وزیر فرهنگ و جوانان آن اینقدر سطح فکر پایینی داشته باشد.سه محور خطر در افغانستان قسمت دوم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
شنبه ۱۱ سنبله ۱۳۸۵۲- مافیای مواد مخدر :
در نوشته ء پیشین اشاراتی داشتیم پیرامون " تروریسم در وجود طالبان و ا لقاعده " . اما در این یادداشت سعی میگردد که در رابطه به مافیای مواد مخدر در افغانستان نکاتی را مطرح نماییم.
  سازمان مخوف مافیا ، شبکه ء وسیعی  است که در سراسر جهان سیطره ء گسترده ای پنهانی دارد. بیجا نیست که مافیا را به " دولت در سایه " تشبیه کرده اند. مافیای بین المللی از قدرت اقتصادی و پشتوا نه های سیاسی - نظامی ویژه ای برخوردار است که نظر به اقتضای فرایند کاری خود از امکانات دست داشته در کشورهای مختلف استفاده می کند و رشد اختا پوتی این شبکه در موارد زیادی حتی دولتها و سیاستمداران ز بده را می تواند مورد تهدید قرار بدهد و اگر ضرورت بیافتد به سرعت در جابجای قدرت سیاسی در برخی از این کشورها و ارد عمل می شود.افزایش گسستگی میان جهان اسلام و غرب؛ عوامل و انگیزه ها

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
شنبه ۱۱ سنبله ۱۳۸۵ اساس نظر سنجی که یکی از مؤسسات تحقیقاتی آمریکایی (pew ) در 13 کشور مختلف جهان از چهارده هزار نفر اعم از مسلمان و غیر مسلمان انجام داداه است حکایت از شکاف و بد بینی عمیق بین مسلمانها و کشورهای غربی دارد. این نظر سنجی در حال منتشر شد که در سالهای اخیر برخی کشورهای غربی بخصوص آمریکا برای ترمیم چهره خود در میان مسلمان ها از جمله در خاور میانه تبلیغات گسترده ی توسط شبکه های اقماری خود به راه انداخته بود.تطبیق بر نامه های سقاوی دوم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۹ سنبله ۱۳۸۵بعد از آن که در سال 1747 میلادی دولت افغانی توسط احمد شاه ابدالی در سرزمین خراسان ساخته شد و  دولت  از دست شهر نشینان به دست بادیه نیشینان افتید بد بختی مردم، فرهنگ تحمیلی قبیله ، ساختار جهل قبیله بالای مردمان بومی و متمدن اغاز شد و  سالها ست که  نابرابری های اجتماعی درین سرزمین بیداد میکند.  جنگ وویرانی، قتل وقتال، ظلم و شکنجه و حذ ف و تبعید شخصیت های ملی ادامه دارد. طوریکه در کتاب تاریخ تحلیلی افغانستان صفحه 417 آمده (تشکیل دولت فیودالی افغانها بوضاحت نشان میدهد که گروه استثمار گر افغانی بیشتر نمیتوانست بدون ایجاد ماشین ظلم و شکنجه و سرکوبی توده های عظیم استثمار شونده جامعه،همسایگان، آزاده گان قبایل و برده گان، سیادت سیاسی خود را تآمین کنند).اداره و منجمنت

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۹ سنبله ۱۳۸۵Management
 اداره

  اداره از نظر لغوی به معنی گرداندن، چرخاندن، دوردادن، روبراه ساختن امورمهم و نيز اصطلاحاً محلی که در آنجا کارهای معينی با اهداف مشخصی انجام داده می شود.

   اداره ممکن است دارای چندين شعبه و شاخه باشد که در رأس آن يک نفر مدير قرار می گيرند.  
زن و جايگاه او در جامعه

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۸۵  ازمنظر فرهنگ غنی، مترقی و انسانساز اسلام، در پيشگاه باعظمت خالق يکتا(ج) زن، حيثيت، کرامت، حقوق و مزايای ارزشمند انسانی، رتبۀ بلند و مقام ارجمند و بس رفيعی همچون همسر، همسرشت و هم سرنوشتش مرد دارد.
   خداوند تبارک و تعالی (ج) در قرآن کريم می فرمايد:
آیا تاریخ مصرف " پرزیدنت کرزی" تمام شده است؟

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۷ سنبله ۱۳۸۵بعد از گذشت تقریبا پنج سال از به قدرت رسیدن " کرزی" و استقرار حکومت جدید بعد از امارت طالبان، از گفتار و رفتار برخی از مقامات غربی بویژه آمریکاییها، اینگونه استنباط می شود که دوران زمامداری "کرزی" به آخر رسیده است. در تحولات جهانی مرتبط با غرب، رسانه های غربی نقش اساسی و جاده صاف کن را برای اجرای سیاست های حکومت ها بازی می کنند. اداره کرزی و حکومت فعلی افغانستان نیز از این امر مستثنی نبوده و نخواهد بود.خشونت عليه زنان

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۷ سنبله ۱۳۸۵قبل از اينکه به تحليل و تجزيهء پديدهء شوم و ناميمون خشونت عليه زنان بپردازيم، بد نخواهد بود تا از اين پديد، شناختی به عمل آوريم:
تعريف
   اعمال، رفتار و گفتاری که مغاير با کرامت انسانی باشد و در برابرهرفردی که استعمال گردد و اورا به نحوی متأثر و متضرر سازد، خشونت ياد می شود.
هدیه ای به مناسبت پنجمین سالگرد ابرمرد بزرگ احمدشاه مسعود

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۷ سنبله ۱۳۸۵پیش از پرداختن به نقاط مبارز رمز جاودانگی مسعود شهید رح بنده میخواهم روز شهادت تاریخی و حماسه آفرین مرد كوه های هندوكش را از طرف خود به همه ای هموطنان آزادیخواه و وطنپرست تصلیت گفته از خداوند ج بر همه صبر جمیل استدعا میدارم.

و از خداوند آرزومندمكه من و كافه ای ملت آزادیخواه كشور را همت و غیرت بیشتر نصیب بگرداند تا در تحقق یافتن اهداف به جا گذاشته مسعود شهید بتوانیم كوشش به سزای بنماییم. باید بگویم صحبت كردن ، نوشتن ، تحقیق و بررسی كردن در ویژه گیهای صفات مسعود رح كار سهل و آسان نیست. دانستن مسعود با آن صفات دلیری و مردانگی كار بسیار مشكل است. به صراحت ووضاحت كامل میتوانم بگویم كه سال های متمادی ، دانشمندان و محققین ورزیده مسعود شناس كارست تا بتوانند در مورد شخصیت مسعود بزرگ تحقیق كامل نمایند.
بحثی پیرامون راههای ایجاد وحدت ملی درکشور

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۵ سنبله ۱۳۸۵ازچندی باینطرف بحثهای داغی بین روشنفکران، نویسندگان ،قلمبدستان وصاحبنظران کشوربر سرمسئله وحدت ملی، موجودیت آن وچگونگی نیل به آن دروسایل اطلاعات جمعی (انترنیت، پالتاک، روزنامه ها، جراید، رادیوها و تلویزیونها) درجریان است.

باین ارتباط، یکتعداد ازقلمبدستان کشورمقالات متعددی درسایتهای انترنیتی بنشرسپرده وجوانب مختلف این قضیه رااززوایای مختلف مورد تحلیل وبررسی قرار داده اند که خیلی ها دلچسپ و آموزنده است.سه محور خطر در افغانستان اول

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۵ سنبله ۱۳۸۵سه محور عمده ء خطر، افغانستان را تهدید میکند. اما اشاره به این سه محور، بدان معنا نیست که خطرات دیگری را در کشور نادیده بگیریم. ولی با توجه به تبعات ویرانگر این محور ها، می توان آنهارا به عنوان تهدید های پا یه ای به شمار آورد که بدون فایق آمدن بدانها، رسیدن به پیشرفت و ثبات امنیتی، نامیسر می باشد.معرفی مختصریکعده ازمبارزین شاخص مردم هزاره درجنبیشهای ضداستبدادی و استعماری (١)

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۲ سنبله ۱۳۸۵افغانستان, این سرزمین حادثه ها و حماسه ها, با آنکه در گذشته ها سر تاج مد نیت خاورزمین بوده و علما و    دانشمندان متعد دی به سطح جهانی از این خطه باستانی سربلند نموده است متاسفانه در گذر سده  های تاریخی حوادث المناکی را پشت سر گذرانده  ومظالم بیشماری را متحمل گردیده استریس جمهوری امریكائی و وزیر خارجه آلمانی و توقعات مردم ا

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
شنبه ۲۸ اسد ۱۳۸۵در این اواخر از گفتار های ریس جمهور و وزیر خارجه دست نشانده اش چنین معلوم میشود، كه هر دو یك سیاست مفتضحانه و مبهم را در پیش گرفته اند. به هر صورت اگر باید واضح تر صحبت شود، اینكه حزب افغان ملت و شعله جاوید دست به دست هم داده تا مجاهدین و مقاومتگران را كه سالهای متمادی از وطن شان دفاع كرده و در مقابل هر تجاوز بیگانه پایمردی و ایستادهگی نموده اند، در انزوا قرار دهند. باید بگویم مجاهدین و مقاومین افغانستان پایه ای بسیار محكمی مردمی دارند. اگر ریس جمهور و وزیر خارجه اش كه مهمترین وظیفه وی در دوران اقامتش در آلمان در یكی از ناحیه های مربوطه شهرداری شهر بودو باشش در بخش مهاجرین بود، بدین فكر باشند. باید بدانند كه مفكوره ای پر از خیالات شان جز محو یكدیگر بوده و چهره های هر دو را در جامعه مسخره خواهد ساخت.
عناوین مرتبط از بخش ارشیف[اول] [< ماقبل] [ بعدی >] [آخرین]
نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.119 ثانيه