Wednesday, 29 Jan, 2020 - 11:57   امروز  چهارشنبه ۹ دلو ۱۳۹۸ - ساعت به وقت کابل ۱۱:۵۷بخش ها:

ناقص العقل به معنی «هیچ » شمردن !

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
جمعه ۲۷ اسد ۱۳۸۵ازسالیان متمادی بدینطرف زنان درجامعه مرد سالار افغانی متکی بررسوم وعنعنات خرافاتی « هیچ »شمرده شده اند

وحتی قبیله گرایان ، سلطه جویی بر زن وزن ستیزی را یکی از خصلت های ممتاز، طبعی ومردانه خود بحساب
آورده. با سوءاستفاده از واژه های مقدس ننگ ، غیرت ، ناموس وشرم به اعمال نا مقدس متوسل وعملاًًًًًََََََ نقطه مقابل
این واژه های شیرین قرارگرفته اند.آقای سپنتا سیاست های قومی را بايد دامن نزنید

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۲۴ اسد ۱۳۸۵جناب داکتر رنگین داد فر اسپنتا شما که ازیکی معدود ترين رو شنفکران کشور ما هستيد که با تخصص در علم ‏سیاست وتدریس در دانشگاه اروپایی (دانشگاه آخن آلمان) وتجارب دو دهه زندگی در محیط علمی ‏تحصیل و تدریس و درجامعۀ پیشرفتۀ اروپایی به مقام وزارت خارجۀ افغانستان گماشته شدايد.
عناوین مرتبط از بخش ارشیفكرزی و عدم صلاحیت در تصامیم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۲۴ اسد ۱۳۸۵بنده خواستم بعد از خواندن مصاحبه ریس جمهور كه با مجله فوربس انجام داده وآن اینست . فكر نمیكنم كه خوب باشد كه همیشه ریس جمهور بود... بگذارید دیگر مردم نیز شانس حكومت كردن بیابند. چهار شنبه 18اسد 1385 صدای آلمان نشر شده در سایت آریانا نت
از گفتار ریس جمهور اینطور برداشت وبه نظر میرسد كه جناب كرزی تحت فشار های قوی جامعه جهانی وبخصوص حامی اصلی وی آمریكا قرار دارد. گفتن اینطور سخنان هوای نییست و جنبه ای فشاری از سوی حامیان وی دارد.پنجشیر در آینه ی فرهنگ بخش ششم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
شنبه ۲۱ اسد ۱۳۸۵فهیم فرند چراغدارنسلی که از راه می رسند!

 فهیم فرند به نسلی پیوسته است که از راه می رسند. نسلی که بسیاری از امیدهاوآرزوهای ما به تلاش ها وابتکارآن ها وابسته است.نسلی که درگرماگرم جنگ ومقاومت پرورده شده اند ودرتبعیدگاه ها چراغ فرهنگ را برافراشته اند. یکی از چراغداران این نسل، فهیم فرند می باشد که چراغ امیدوامیدشعر معاصر ما می باشند.
جوان نگون بخت افغانستانی قربانی نیات شیطانی دولت ایران

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۱۹ اسد ۱۳۸۵قتلی برای فرا فکنی مشکلات و سکوتی از روی بیخبری از حقوق و مشکلات شهروندان. 

معمولا در ایران رسم است حکومت تمام ضعفها مشکلات خود را که نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی و فرهنگی سیاسی خود شان است به گردن خارجیها میاندازد.
تا جای که امکان داشته باشد نتایج سیاستهای این غلط را به گردن امریکا و کشورهای اروپای می اندازد. بسیار موارد شاهد این فرافکنیهای جنایت بار از طرف دولت متحجّر و مفسد ایران بودیم که مهاجرین افغانستانی را مسئول مشکلات امنیتی و اقتصادی خود معرفی کرده.
((گزارش بي بي سي « اعدام 'يکی از عاملان حادثه جاده بم - کرمان'»افغانستان و شعار مبارزه با مواد مخدر قسمت اول

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۸۵
چشم انداز

باوجوديکه افغانستان درگذشته ها هم در زمر کشورهاي فقير، انکشاف نايافته وعقبمانده به حساب مي آمد، دوونيم دهه جنگ، ناامني، خونريزي و بحران نيز در اين سرزمين آسيب ديده، هست و بود مردم را نابود و نابساماني هاي بيحساب و دردناکي را نيز به بار آورد:
افغانستان و شعار مبارزه با مواد مخدر قسمت دوم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۸۵ب – وزارت مبارزه با مواد مخدر

در سلسله صحبت هائي که با دوتن از دوستان در وزارت مبارزه با مواد مخدر داشتم، از طرف ايشان زمينه سازي و هم آهنگي به عمل آمد تا يک تن از مشاورين بريتانيائي که خط مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان دنبال مي کند و با وزارت مربوطه همکاري هاي مشورتي، تخنيکي و اقتصادي دارد نيز در جلسه حضور بهم رساند.

به هر حال جلسه دائرشد و يکي از رؤساي آن وزارت که قبلا جزوات سه گانه را مطالعه کرده بود، از همکاري وزارت معارف در رابطه با شموليت جزوات مذکور در نصاب تعليمي آن وزارت ابراز ياس نمود و گفت تماسي که ما باوزارت معارف داشتيم، آنان در اين رابطه همکاري نمي کنند.
« مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است »

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۱۷ اسد ۱۳۸۵ گفتند : با زستارهء درخشانی از آسمان کشور، سقوط کرد . اما من باور نکردم .
 تکرار کردند  : که آفتابی از کرانهء سرزمین شرق افول کرده . باز هم مرا یارای قبولش نبود.
گفتم :
 مشکل است که از خروش افتادن دریای مواج وپرتلاطمی را که ، همه لب تشنگان معرفت ، همواره  از او سیراب می شدند ، باور نمود .پنجشیر در آینه ی فرهنگ بخش پنجم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۶ اسد ۱۳۸۵خالده فروغ، فروغ تابناک دنیای شاعرانه ما

 با این همه تراکم وانجماد وبحران ونبود روند وروال هایی سالم شعری وتجربه های موفق وآزمون شده که فراخور جایگاه امروزین شعر پارسی باشد و همسنگ وهمسو با جریان های حوزه مشترک زبانی وفرهنگی ما ؛ از حضور آذرخش ها و فروغ های تابناک ودرخشان شعری خالی نیست که یکی از این فروغ های تابناک « خالده فروغ » می باشدافغان پپیر وخبر برکناری احمد ولی مسعود

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۱۵ اسد ۱۳۸۵وقتی اخبارسایت انتر نیتی افغان پپیررا مرور میکردم به خبر برکناری احمد ولی مسعود از سفارت برخوردم. آنچه که مایۀ تعجبم در این خبر شد، از یکسو نادرستی ها و اشتباهات درمتن ومحتوای خبر  و از جانب دیگر لحن عقده مندانه و کینه توزانه دربیان وتحلیل خبربود. چند تصحیح ‏و سپس یک توضیح ‏بر عنوان خبر ( احمد ولی مسعود بر کنار شد )

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
يكشنبه ۱۵ اسد ۱۳۸۵‏( در نبشته ذیر، بیشتر از واژگان پارسی کار میگیرم !)‏

در سرنوشته ای روشن یکی از آگاهیها ( خبر های )  مرکز خبر رسانی ( افغان پیپر )  چنین سر نوشتی ( عنوان ) ‏چشمگیری میکرد:  " احمد ولی مسعود بر کنار شد" ! ‏
پنجشیر در آینه ی فرهنگ بخش چهارم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
پنجشنبه ۱۲ اسد ۱۳۸۵ سپوژمی زریاب چراغدار متعهد ادبیات داستانی و نویسنده ی« دشت قابیل»

 در روزگاران شبنامه خوانی وشبان وروزان مقاومت ، مقاومت وایستاد ه گی در برابر جنگ تحمیلی وتحریکی که ما تنها شبنامه می خواندیم وآن را بار ، بار می نویشتیم و دست بدست می کردیم واین تنها شبنامه ها بود که احساسات ما را آب می داد و واکنش های مارا ارضا می کرد. دیگر ما شاهد کمترین اثر ویا آثاری بودیم که پاسخگوی نیاز ادبی و معنوی جامعه ما باشد .پنجشیر در آینه ی فرهنگ بخش سوم حیدری وجودی

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۹ اسد ۱۳۸۵حیدری وجودی فرزانه مردی سخنور و عارف وارسته

 آشنایی من با حیدری وجودی از زمانی آغاز می شودکه هنوز « حیدری پنجشیری» تخلص می کرد و اثر منظومی را بنام « رهنمای پنجشیر» تازه بقلم آورده بودکه این خود تعلق و ارادت حیدری وجودی را به آن وادی و ولایت مرد خیز و فرهنگ پرور می رساند.هزاره جات یا هزارستان ازدیدگاه ونظر مورخین قسمت اول

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۳ اسد ۱۳۸۵
افغانستان کشوریست که اقوام و قبایل  مختلف  در آن زنده گی مینما یند و هر کدام آ نان دارای  هویت تا ریخی و فر هنگ غنی مختص به خود میباشند از آن میان درباره  مردم هزاره از طرف رژیم ها ی  استبدادی  تلاش صورت گرفته است تا هویت تاریخی وفر هنگی آن در پرده ابهام و تاریکی قرار داده شود و با این  مردم برخورد  همراه  با تبعیض  وتعصب  برای مدت چند ین قرن بعمل آمده وبه صفت شهر وندان درجه دوم با ایشان بر خورد  شده اند.  بی مورد نخواهد بود که بر گوشه از زوایای  تا ریک ونامکشوف  هویت تاریخی وفرهنگی مردم هزاره از دید گاه و  نظر مورخین جهان  وکشور مان روشنی انداخته شود .هزاره جات یا هزارستان ازدیدگاه ونظر مورخین قسمت دوم

آریانا نت
سرویس خبررسانی آریانانت
سه شنبه ۳ اسد ۱۳۸۵ از آن جائیکه برای مردم کشور ما مبرهن است – در طی مدت بیش از سه قرن اخیر   منازعه ورقابت خونین برای تصا حب و انحصار  قدرت و حا کمیت در افغانستان میان انحصار گران قدرت عمدتآ مر بوط  به سیاسیون اقوام پشتون و تا جک  تد اوم یا فته و بعضآ دست بدست  گر دیده  است.که از شخصیت ها ی سیاسی مردم هزاره در ضریب و تغیر توازون قدرت به نفع خود ها استفاده کرده اند.[اول] [< ماقبل] [ بعدی >] [آخرین]
نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.123 ثانيه