Friday, 21 Feb, 2020 - 15:44   امروز  جمعه ۲ حوت ۱۳۹۸ - ساعت به وقت کابل ۱۵:۴۴بخش ها:

صرف با تک زبانی، زبان فارسی «ملت خــــراسان» وصلح درافغانستان ایجاد می شود

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۱۰ حوت ۱۳۸۵ ازمطالعه اوراق تاریخ وطن ما هویداست که حاکمیت های ایلی عقب گرایان، تا این اندازه میدان را خالی، وتاریخ وزبان و دانش مارا بی پناه فرض کرده اند؟ با این طرزفکروباور، دهه هاست که در فقدان جو ء وفضای آزاد که اندیشه ها بتوانند بدوراز سانسور فکری واژه ها را تبیین نمایند، باتأسف ازسوی حاکمان وروشنفکران دولتی وابسته به حاکمیت ایلی، مفهوم واژه « ملی » واجزای تشکیل دهندۀ منافع ملی همچون کالایی تحریف، ساخته وپرداخته شده در مطبوعات رسمی « سراج الاخبار ودگر رسانه های گروهی بعد از آن... » به جامعه ارائه شده 
چرا مظاهره علیه جمعه خان همدرد والی بغلان؟

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۲۹ اسد ۱۳۸۴ازدوهفته به این طرف شهرپلخمری مرکزولایت بغلان شاهد تظاهراتی علیه جمعه خان همدرد والی بغلان است. ازنظروالی این تظاهرات کارچند نفرمحدودی است که به خاطراهداف شخصی شان مردم را به مظاهره تحریک کرده اند. همدردمیگوید که این چند نفرجنگ سالارنی اند که دی. دی. آر شدند. آنهااکثراً ازاندراب بودند ودرشهر پلخمری پارک ها وزمین های دولتی را با زور تفنگ گرفتند وبرای خودازپول دزدی وقاچاق موادمخدرقصراعمارکردند.

اکنون آنها که سلاح، قدرت وقاچاق موادمخدر را ازدست دادند مردم را به مظاهره علیه حکومت تحریک میکنند. اما بسیاری ازکسانیکه درتظاهرات سهم دارند، دیدگاه جمعه خان همدرد والی بغلان وصداقت اورا درادعایش، رد میکنند ودلایل خودرا درمورد تظاهرات به گونۀ دیگری بیان میدارند. باوجودیکه آنها میگویند جنگ سالاران اندرابی بعد ازسقوط طالبان درپلخمری مرتکب غارت وخیانت شدند.با آقای حامد کرزی آشنا شويد(قسمت آخر)

تحلیل ها
پیام مجاهد
۸ اسد ۱۳۸۴جان لي اندرسن (نيويارکر- نيويارک 6 جون 2005)
براي کرزي که مي خواست، نيروي جنگسالاران را تضعيف نمايد نوع برخورد با اسماعيل خان مسأله يي بود که پيروزي وي در اين راه با آن محاسبه مي گرديد. اسماعيل خان در سال 1978 عليه رژيم کمونيستي طرفدار ماسکو اعلان جهاد نمود و نظاميان را عليه دولت در هرات شورانيد.

اوبه حيث يک رهبر چريکي افسانوي ابتدا در برابر شوروي ها و سپس در مخالفت با طالبان مبارزه کرد. پس ازسقوط رژيم طالبان خان فرماندار بلامنازع شهر و ولايت هرات شد که با ايران هم سرحد است. او نظم اسلامي را بر هرات قايم نمود و عايدات گمرک را بجاي ارسال به کابل در هرات به مصرف رسانيد. در گذشته او به نام امير خوانده مي شد. اسماعيل خان مثل دوستم ظالم نبود و شخصاً مانند يک عده ديگر جنگسالاران در فساد مالي دست نداشت. اما عدم اطاعت او از حکومت مرکزي و روابط نزديک وي با ايران(!) مايه سرافنگنده گي براي کرزي و امريکايي ها گرديده بود.با آقای حامدکرزی آشنا شويد (قسمت سوم)

تحلیل ها
پیام مجاهد
۸ اسد ۱۳۸۴جان لي اندرسن (نيويارکر- نيويارک 6 جون 2005)

چندين سال است که حامد کرزي به قريه آبايي اش "کرز" نرفته است. آخرين باري که او کرز را ديد سال 1988 بود که قريه مذکور توسط نيروهاي هوايي شوروي بمباردمان شد.

شش ماه بعد از آن، شوروي افغانستان را ترک گفت، اما جنگ عليه دست نشانده هاي ماسکو تا سه سال ديگر دوام کرد. بالآخره، نجيب الله، آخرين رهبر کمونيست، در سال 1992 از قدرت کنار رفت و رهبران مجاهدين از خارج برگشتند؛ تا زمام امور را بدست بگيرند.با آقای حامدکرزی آشنا شويد (قسمت دوم)

تحلیل ها
پیام مجاهد
۲۰ سرطان ۱۳۸۴
نويسنده: جان لي اندرسن، نيويارکر- نيويارک 6 جون 2005

کرزي با وجود برخوداري از پشتبياني امريکا نمي تواند، افغان ها را متقاعد کند که توانايي مقابله با "جنگ سالاران" يا هزاران جنگجوي طالب را دارد. اخيراً کرزي براي طالبان عفو عمومي پيشنهاد کرد، به شرط آن که آن ها خشونت را محکوم کنند.
من از کرزي در باره اين عفو عمومي که بسياري از افغان ها آن را يک نوع خيــــانت مي دانند، سوال کردم.

کرزي در جواب گفت: "افغان ها روز هايي را قبل از طالبان داشته اند. در دوران تجاوز شوروي و در دوران مجاهدين، افغان ها چند سال رنج کشيدند. ما مردماني را در گذشته عفو کرديم که از جمله قاتلين مردم افغانستان بودند. آيا بايد اين مردم را به محاکمه بکشانيم و عدالت را تطبيق کنيم و يا گذشته را فراموش نموده و زنده گي جديدي را آغاز نماييم؟"افغان افغان کردن ديوانه وار

تحلیل ها

٨ سرطان، ۱۳٨۴نمی دانم که اين عدم صمیميت من با کلمه ی افغان ريشه در کجا دارد؟ شايد به اين خاطر باشد که يک هزاره هستم و برای هزاره ها «اوغو» مترادف با ظلم٬ جنايت٬ غصب و تجاوز است. شايد مصلحت پيشه ها اينگونه نوشتن را نپسندند٬ اما چرا خود را سانسور کنيم؟ البته کلمه ی «افغان» يا «اوغان» در ميان ديگر مردمان کشور و منطقه هم تقريبا همين مفهوم را دارد. در تاريخ ايران٬ يکی از دوره های سياه تاريخ٬ دوره ی حکومت محمود و اشرف افغان در اصفهان است.

در ميان اقوام چترال که در همسايگی افغان ها زندگی می کنند٬ هم نام افغان نام دلپذيری نيست. در اين مناطق هم «افاغنه» يا «پتان» تا توانسته اند به غصب زمين و قتل و کشتار آن مردم پرداخته اند. در ميان ازبيگ و تاجيک و ديگر اقوام افغانستان هم «افغان» و «اوغان» مفهوم خوش و دلپذيری ندارد.با آقای حامد کرزی آشنا شويد (قسمت اول)

تحلیل ها
پیام مجاهد
٧ سرطان، ۱۳٨۴نويسنده: جان لي اندرسن (نشريه نيويارکر- نيويارک - 6 جون 2005)

روز 11 مي در شرق افغانستان در شهر جلال آباد آشوب برپا شد. خشونت پس از آن رخ داد که مجله نيوزويک خبري را در مورد بي حرمتي به قرآن مجيد توسط زندانبانان امريکايي در زندان گوانتانامو منتشر نمود.

در ظرف چند روز، اعتراضات کابل و سر تا سر افغانستان را فرا گرفت. در بعضي از مراکز ولايات پوليس بر مظاهره چيان آتش کشود، اما از اول معلوم بود، که اعتراضات بيش از اينکه در عکس العمل به خبر نيوزويک باشد، متوجه حامدکرزي رئيس جمهور افغانستان است.مســعـود پديده اى بى نظير

تحلیل ها
خاوران
سه شنبه ۱۵ جوزا ۱۳۸۶راستى كه سرزمين جهاد، سرزمين بهشت است. زيرا يك ساعت ايستادگى در صفوف جهاد و مبارزه، بهتر از شصت سال عبادت است. بخصوص زمانى كه انسان در ميان مردمی زندگى كند كه سخت شيفته آنان باشد و به آنها چنان علاقمند باشد كه اصلاً در جهان كسى را به آنها برابر نداند. از اينرو من از فراز منبر عشق به اين جهاد و اين ملت، همنوا با شاعر میسرايم كه: من هميشه با تو ام، لحظه اى دلم از تو نمیرمد، ديگران هرچه بخاطر عشق تو مرا سرزنش كنند، باكى ندارم و از آن احساس لذت میكنم. چون ياد تو هميشه مرا نوازش میكند.
زنده گینامه امیر حبیب الله خان کلکانی

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۵ جوزا، ۱۳٨۴
حبیب الله کلکانی یکی از شخصیتهای تاریخی افغانستان است که تا کنون بخوبی شناخته نشده است. مورخان و واقعه نگاران هرکسی به هرگونه ای و به هر تعبیری درباره اش ابراز نظر کرده اند، برخی او را دزد، عده ای قهرمان و تعدادی هم او را یک عیار تمام خوانده اند. ما میخواهیم نظریات یکی از شخصیتهای مستقل اروپایی را در بارة کلکانی نفل نماییم. لودویک آدمک درباره ای حبیب الله چنین مینویسد: « حبیب الله از قوم تاجیک در ده کلکان در کوهدامن کابل در سال 1890 میلادی متولد گردید، در جوانی به کارهای جسمانی اشتغال داشت و در نزد یکی از ماموران دولتی باغبانی میکرد، در سال 1919 به قطعه ای عسکری جمال پاشای ترک در کابل پیوست، سه سال خدمت کرد و چون به شورش مردم منگل در 1924 م. همدردی نشان داد، وظیفه را ترک کرد. وی همواره نسبت به ماموران دولت و ثروتمندان کینه و خصومت میورزید، اما نسبت به فقرا و بینوایان همدردی و شفقت نشان میداد.سرود ملي

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۲ جوزا، ۱۳٨۴نوزاد معيوبى كه با فرياد نخستين پيدايش جان داد!

در سالى كه گذشت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ميز مدورى را زير نام (بحث آزاد ملي) پيرامون مسايل مهم كشور براه انداخت كه جمعى از دانشمندان، سياستمداران، روحانيان، شخصيت های مستقل ملی و رهبران احزاب سياسى در آن اشتراك نموده بودند.

مسايل مورد بحث و مناقشه در آن ميزگرد بسا چيزهاى پنهان و ناگفته را آشكار ساخت. اما مهمترين رازى كه از خلال آن برملا گرديد همانا نبودن حس جمعى و وجدان مشتركى بود كه بتوان مسايل بزرگ كشور را در پرتو آن حل نمود. شاملان اين بحث آزاد كه هر كدام به نوبه اى در سياست و سرنوشت كشور نقش داشته اند، نتوانستند حتى روى مفاهيم بديهى اى چون (ملت)، (وحدت ملى)، (منافع ملى) و امثال آن كه الفباى زندگى سياسى يك ملت را تشكيل ميدهد به اتفاقى دست يابند. اين از يكسو و ظهور بيشتر از شصت حزب سياسى و بروز هژده كانديد در انتخابات رياست جمهورى بيانگر درزهاى فراوان و عميقى در بنيان شعور جمعى ملت ما بود.چگونه وارد کابل شديم (قسمت اخير)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴بهر حال اولين حمله بالاي منطقه بنام شهرک که مربوط ولسوالي سنجد دره بود بايد صورت ميگرفت. شهرک در زمان شورويها در دامنه ولسوالي سنجد دره ساخته شده بود. در اين منطقه شورويها يک فابريکه توليد مرمي کلاشنيکوف آورده بودند که مواد خام آن از شوروي آورده ميشد و در آنجا تهيه ميگرديد. براي محافظت از اين فابريکه يک غند شوروي ها موظف بود. اين تاسيسات شکل يک شهرک را بخود گرفته بود و از همين لحاظ به شهرک شهرت يافته بود. بعد از سقوط چاريکار بدست نيرو هاي ما، اين منطقه بدست نيروهاي حزب اسلامي که قومانان شان حاجي الماس بود افتيد. اگر چه هنگام داخل شدن به چاريکار من متوجه اهميت آن بودم و تعدادي را هم به آنجا فرستادم اما آنها تنبلي کردند و نيرو هاي حاجي الماس پيشدستي.

برنامه حمله تهيه شد و به مسعود اطلاع دادم که ما آماده ايم. حمله را ضربات توپخانه آغاز کرديم. ضابط توکل شاه و نورالله فرماندهي دو ماشين زرهدار را بدوش داشتند و قطعات پياده را دو قوماندان خوب ما گل حيدر و غلام محمد رهبري ميکردند.چگونه وارد کابل شديم (قسمت ششم)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴درقسمت اول و دوم گفتيم که با آغاز خروج قواي شوروي از افغانستان، کمونستان افغاني به پيمانه اي وسيعي با جبهات مجاهدين در تماس شدند. گفتيم انگيزه اين تماس ها ترس ها از انتقام جويي مجاهدين در صورت پيروزي يي بود که ديگر حتمي بنظر ميرسيد.

وهم تذکر داديم که روي انگيزه هاي قومي اکثراخلقي ها به حکمتيار و بيشتر پرچمي ها با احمد شاه مسعود تماس گرفتند. هر جناح درداخل حکومت نجيب ميخواست رژيم را به نفع جناحي که تماس داشت سرنگون کند و در امان بماند. اما نجيب رييس جمهور وقت ميخواست به نحوي در قدرت بماند و دراواخر پله اوضاع سياسي هم در حال چرخش به نفع او بود زيرا غربي ها هم طرفدار بقدرت رسيدن مجاهدين بويژه تنظيم هاي بنياد گراي آن نبودند.چگونه وارد كابل شديم ( بخش پنجم)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴از قوماندان قول اردو پرسیدم گفت هنوز به خود تعمیر او داخل نشده ایم و اول میخواهیم پوسته های اطراف مرکز قول اردو را اشغال کنیم. گفتم چند گروپ را با یک قوماندان هوشیار به تعمیر خود قوماندان هم بفرستید. گفت خوب است میفرستم. در همین وقت دادالله خان از گل غندی تماس گرفت و گفت: تانکهای مکرم میخواست بطرف قول اردو حرکت کنند اما من از بالا او را اخطار دادم که اگر از جایشان حرکت کنند تمام تانکها و قراگاه او را ازبین میبرم. ترسید و تانکهایش متوقف شدند.

از این خبر خوش شدم و به او گفتم او را زیر تهدید دوامدار داشته باشد و خودم بزودی نزدش می رسم.
احساس میکردم به پایان کار نزدیک شده ام. هوا دیگر روشن شده بود. در همسایگی ما محفل عروسی هم به پایان خود نزدیک میشد. صدای صدای دهل و سرنای شان در آن شب 26 حمل سال 1371 بار ها مرا آزردند. خصوصا هر گاه خبر بدی میرسید صدای خوشحالی آنها برمه عصاب من شده بود.راست میگویند: دلی راغم است نه شهری را. آنها چه میدانستند که اگر عملیات ما ناکام میشد و حزب اسلامی پروان را با میدان هوایی بگرام میگرفت چه تحولاتی حتی در سطح افغانستان بوجود می آمد.چگونه وارد كابل شديم ( بخش چهارم)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴
باید این نکته را هم که بسیار حایزاهمیت است یاد آوری نمایم که طارق رییس امنیت پروان با استاد فرید که آنوقت که رهبری نیرو های حزب اسلامی در ولایت کاپیسا را بدوش داشت به توافق رسیده بودند که چاریکار را به حزب اسلامی تسلیم نمایند. از همین سبب بود که چندی قبل از عملیات ما تعدادی خیر خواه برای حل اختلافات حزبی بین استاد فرید و احمد شاه مسعود رفت وآمد داشتند که هر دو طرف روی اجتناب از درگیری ها توافق کردند. اما استاد فرید پیشنهاد احمد شاه مسعود مبنی بر عملیات مشتر ک بر پروان را رد کرده بود و علت آن همین بود. هر نوع کوتاهی و شکست در این عملیات چاریکار را به نفع حزب اسلامی می لغزاند و این برای ما ضربه جبران ناپذیر بحساب می آمد. خوشبختانه شبی که ما عملیات را شروع کردیم طارق به کابل رفته بود و الا شاید کار اینطوری به پایان نمیرسید.

قوماندان آقا شیرین را خواسته از او مشوره خواستم. طبق عادت که چشمهای سبز ریزش در شب نیمه مهتابی برق میزد گفت: مه این گپ ها را نمی فهمم، بمن قومانده بده که چکنم.چگونه وارد كابل شديم ( بخش سوم)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴
اولين پوست در نزديكي ماه يك كندك دولت مربوط وزارت دفاع بود كه قوماندان آن از پنجشير بود و نام او را فراموش كرده ام. خودش براي ملاقات آمد و اعلان كرد كه براي هر نوع همكاري آماده است. نحوه تماس با او را تعين كرديم و خداحافظي كردورفت. نفر دومي شريف نام داشت كه كندكي مربوط وزارت داخله داشت كه او هم وعده همكاري سپرد . نفر سومي را هم ديديم و هر روز يكي دو نفر را ملاقات ميكرديم . اشخاصي كه من با آنها ملاقات ميكردم غير از كساني بود كه آمر صاحب دو روز قبل از عمليات بايد معرفي ميكرد.

مسعود از نظر ارتباطات با افراد دولتي شهر را به دو قسمت تقسيم كرده بود. از چوك بطرف جبل السراج ارتباطي ها به يك شخص بنام ولي كه آمر امنيت كاپيسا بود تماس داده شده بود. و از چوك بطرف كابل به شخصي بنام افضل امان كه رييس اوپراسيون قول اردو بود. پس قرار بود دو روز قبل از عمليات مسعود اين دو شخص را با من ارتباط دهد و از طريق اينها با ديگران در تماس شوم[اول] [< ماقبل] [ بعدی >] [آخرین]
نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.142 ثانيه