Friday, 3 Apr, 2020 - 22:05   امروز  جمعه ۱۵ حمل ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۲۲:۰۵بخش ها:

چگونه وارد كابل شديم ( بخش دوم)

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۸ ثور، ۱۳٨۴كودتا بدون شك حكمتيار و خلقي ها را به قدرت مي رساند. دو جناح تند رو. داكتر عبدالرحمن هدايت مي خواست كه چه كنند. زيرا جناحي كه با ما تماس داشت يعني پرچمي ها بشدت نگران بودند و هدايت مي خواستند كه كودتا را سركوب كنند. واضح بود چنانچه پرچمي ها نميخواست خلقي ها بقدرت برسد ما هم نمي خواستيم حكمتيار به قدرت برسد. مسعود ما را به جلسه عاجلي فراخواند موضوع را مطرح كرد.

زمان بسرعت ميگذشت و هر چند ساعتي داكتر عبدالرحمن كه در پنجشير بود هدايت مي خواست. در جلسه همگي به همين نظر بودند كه كودتاي تني حكمتيار سركوب شود اما مسعود ملاحظه داشت. شخصيت مسعود را از همين جا مي توان شناخت. مسعود مي گفت سركوب كودتا به نفع نجيب تمام مي شود و پيروزي آن به نفع خلقي ها و حكمتيار. ماندن نجيب و به قدرت رسيدن حكمتيار وخلقي هيچ يك به نفع افغانستان نيست. بايد راه ديگري سراغ كرد. اما راه ديگري وجود نداشت . اگر داشت عملي نبود. مثلا ما آمادگي نداشتيم كه فورا وارد عمل مي شديم و هردو طرف را سركوب مي كرديم.چگونه وارد كابل شديم ( بخش اول)

تحلیل ها

۸ ثور، ۱۳٨۴
در اين نوشته خاطرات بنده را در مورد روز هاي ورود مجاهدين به كابل ميخوانيد. براي فهم بهتر كمي بايد به عقب برگرديم . از زماني كه شايعه خروج قواي شوروي از افغانستان قوت گرفت ، كمونيستهاي افغاني به فكر آينده خود شدند. آنها نمي توانستند بدون نظر به گذشته در باره آينده خود فكر كنند. انقلاب بر گشت ناپذير ثور مي خواست برگردد و جبر تاريخي ماركس كه پنج دوره تاريخي اش گوش هاي ما را كر كرده بود ، در كشور ما به بن بست مواجه شده بود؟

شايد يك دليل آن اين بود كمونيستهاي افغانستان " تحت رهبري خرد مندانه نور محمد تره كي تئوريسين شرق زمين " توانسته بودند خلاف نظريه استاد شان ماركس از دو مرحله به يك خيز بگذرند. يعني از مرحله نيمه فئودالي مستقيما به سوسياليستي بدون عبور از مراحل بورژوازي و سرمايه داري . بيچاره ماركس نمي دانست كه در ميان پيروان او در شرق نابغه يي بنام تره كي ظهور مي كند كه با دادن چند شعار و رنگ سرخ در يك شب چندين دوره تاريخي او را در مي نوردد. صحبت از تره كي شد اجازه دهيد خاطره يي در اين باره را برايتان نقل كنم بعد به اصل مطلب بر مي گرديم.احمد شاه مسعود شهيد راه صلح و آزادي

تحلیل ها

۱٨ حمل، ۱۳٨۴به كوشش: مجيب الرحمن رحيمي

جديد ترين کتاب در مورد شهيد احمد شاه مسعود (رح) به زبان فارسي اخيراً از چاب بر آمد. اين کتاب که در دو جلد طبع شده است، مجموعه اي از مقالات، تحليل ها، آراء و نظريات نويسندگان، شاعران و شخصيت هاي سياسي داخلي و خارجي در مورد ابعاد مختلف زندگي آن شهيد جاودان راه حق و آزادي مي باشد که توسط نويسندهء جوان و مستعد وطن، مجيب الرحمن "رحيمي" ترتيب و تنظيم يافته است. عکس هاي متعددي از سالار شهيدان، احمد شاه مسعود (رح) در صفحات مختلف به زيبايي کتاب بيشتر از پيش افزوده است.

کتاب "احمد شاه مسعود، شهيد راه صلح و آزادي" متشکل از ده بخش است که باالترتيب بخش اول آن را زندگي نامه شهيد، بخش دوم آن را مقالات و بخش سوم را مصاحبه ها در مورد شخصيت مسعود با همرزمان و ياران او تشکيل مي دهد. در بخش چهارم سيماي مسعود از ديدگاه شخصيت هاي داخلي و خارجي بررسي و ارزيابي مي شود و هريکي انديشه و برداشت خود را در مورد احمد شاه مسعود بيان مي دارند. در بخش پنجم از انعکاس شهادت مسعود در مطبوعات بريتانيا سخن زده مي شود؛ از آنجايي که اين کتاب در لندن ترتيب و تنطيم گرديده است بناءً بخش پنجم را مرتب آن به نگاشته هاي مطبوعات بريتانيا در مورد شهادت قهرمان ملي افغانستان اختصاص مي دهد.سياست گام به گام بسوی ابقای طالبان

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۲۵ حوت، ۱۳٨۳
سياست جديد امريکا يا پاليسی کهنهء خليلزاد؟

از ديرزمانی بدينسو درحلقات سياسی و روشنفکری افغانستان درداخل وخارج کشور آوازهء پيوستن شاخهء نظامی طالبان ، به تأسی از صحبتهای مکرر آقای کرزی مبنی بر"افغانی بودن، ملی بودن،مومن و مسلمانان خوب بودن، دافغانی تولنی رشتين بچيان بودن" طالبان، با حاکميت گرم بود. اين در حاليست که شاخهء سياسی، متفکران وايدئولوگهای طالبان قبلآ در حاکميت وسيعآ وجود داشت و اهرمهای اصلی حکومت آقای کرزی را نيزدر دست دارند. حتی در جريان کمپان انتخاباتی نيز برخی از کانديدان رقيب آقای کرزی از حضور رهبران ارشد طالبان منحيث مهمانان عاليقدر در قصر رياست جمهوری اطلاع داده بودند.

آقای کرزی از آغاز کارش هرگز حسن نيتش را در مورد طالبان نپوشانده است. همه بياد داريم که ايشان درجون سال2004 از طالبان بسيار به نيکی ياد کرد، در عرفهء انتخابات رياست جمهوری مولوی قلم الدين رئيس ادارهء بدنام و مخوف امر بالمعروف طالبان را با فرمان خود از حبس رها نمود، در اکتبر سال 2002 آقای متوکل با پادرميانی آقایون کرزی و خليلزاد از زندان قوای امريکا در قندهار آزاد گرديد؛ اصطلاح "طالبان ميانه رو" را وارد ادبيات سياسی کشور ساخت و دستور رسميت بخشيدن حزب "طالبان ميانه رو" در کشور را صادر کرد.قتل عام يكاولنگ و قاتلان يكاولنگ

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۲۴ حوت، ۱۳٨۳
ولسوالي يكاولنگ در ولايت باميان متشكل از اقوام سادات و هزاره است كه از اول ميزان ۱۳۷۸ گروه طالبان بر آن مسلط شد. در آن وقت مرزا سعيدي بطور سمبوليك ولسوال و سيد صوفي گرديزي حاكم بلامنازع آن ولسوالي بحساب مي‌آمد. گفته ميشود اين جنايتكار اكنون در گرديز به آرامي زندگي مي‌كند.

ماه جدي ۱۳۷۸ هواي باميان فوق‌العاده سرد شد. در آنوقت پايگاه خليلي در قريه «دره چاشت» قرار داشت. گرديزي كه موقعيت خود را لرزان مي‌ديد، ۹۰ نفر از موسفيدان يكاولنگ را نزد خليلي فرستاد تا در زمستان حمله را متوقف سازد، اين پيشنهاد از سوي خليلي پذيرفته شد. ولي به تاريخ ۱۸ جدي وي حمله خود را بر مركز طالبان آغاز نمود كه بعد از ۶ ساعت درگيري دوباره عقب نشست. صوفي گرديزي كه گمان مي‌كرد جوانان قرأ مختلف يكاولنگ در حمله، خليلي را ياري رسانده، فرداي آن به دستور رهبري خود از قندهار در تمام قريه هاي يكاولنگ دستگيري جوانان را آغاز كرد و ۳۸۶ نفر از جمله يك زن به اسم فاطمه (خانم سيدعلي پناه از قريه ليلو) را دستگير و آنان را در نقطه «دهن شوراب» و پشت موسسه اكسفام برده، همه را تيرباران نمود. وقتي سيد صفدر را مي‌خواستند بكشند پسرش مهرعلي با لگد طالب را مي‌زند كه طالبان وحشي تر شده، مهرعلي را پوست مينمايند كه بعداً اين جسد پوست شده بوسيله‌ي خبرنگاران فلمبرداري شد.نگاه گذرا به تاريخ معاصر افغانستان

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۴ دلو، ۱۳٨۳نگاهي به گذشته: آریانا

نام افغانستان هرچند در فاصله ی بیشتراز دو قرن اخیر به این کشورداده شد، اما پیشینه تاریخی این سرزمین و ساکنانش به هزاران سال قبل بر می گردد. در آن گذشته ها کشورکنونی افغانستان بخشی عمده ای از سرزمین بزرگی بود که آنرا "آریانا" یا " ایریانا" و یا " آریا وایریا" می خواندند. این نام ازهزار سال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی به افغانستان امروز و بخش های از ایران کنونی، مناطقی در آسیای میانه و بخش هایی درشمال وغرب پاکستان اطلاق می گردید. محقق ومؤرخ قدیمی یونان اراتوس تینس (Eratosthenes) درنیمه ی قرن سوم پیش ازمیلاد، آریانا را نام قدیم و گذشته دور افغانستان می خواند.

(1) دکتورمحمد حسن یمین پروفیسور و محقق علم تاریخ افغانستان، درمورد حدود و وسعت قلمرو سرزمین آریانا می نویسد: «استرابو جغرافیا نگار و مؤرخ یونانی براساس گفتارارا توتینس حدود وثغورآریانا وبه همین گونه "بطلیموس وبیلو" ولایات آریانا را درهفت ولایت این چنین مشخص ساخته اند:درد دل صريح با مارشال صاحب!

تحلیل ها

١١ دلو ١٣٨٣جناب مارشال صاحب! اگرچه شما من را نمي شناسيد ولي من شما را از سالها قبل، وحتى از دوران تحصيل مي شناسم. بياد دارم در دوره ثانوي شاگرد فعال ومبارزي بوديد، بيانيه هاي پر شورتان تا هنوز در گوشم طنين انداز است. همچنان بخاطر دارم كه تحصيل را نا تمام گذاشته وبه ديار هجرت شتافتيد وسپس به صف جهاد ومجاهدين پيوستيد.

در زمان جهاد هم با تصدي وظائف ومسئوليت هاي گوناگون از خود شايستگي نشان داديد حتى اينكه در جبهه پنجشير تقريبا شخصيت دوم بحساب مي آمديد. مقاومت وپايداري تان در دوران حملات گلبدين وطالبان بركابل قابل ياد آوري وتقدير است ـ برخلاف بسياري مقامات دولتي وجبهه ـ با وجود مشكلات فوق العاده، بقا وايستادگي وحتى مرگ در كنار مسعود را بر فرار وزندگي آرام در خارج كشور ترجيح داديد.سرودی که ملی نیست!

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ٢١ جدی ١٣٨٣سرود ملى از نمود هاى بارز هويت ملى كشور ها است كه در قرن نزدهم ميلادى همزمان با پيدايش دولت ملى درغرب بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گيتى گسترش يافت. هالندى ها نخستين كسانى بودند كه در نيمه هاى قرن شانزدهم ميلادى براى خود سرودى ساختند.

امروز اكثر كشور هاى جهان سوم در ساختن سرود ملى خويش از غرب تقليد نموده و سرود ملى خويش را يا در قالب موسيقى مارش عسكرى مى ريزند و يا اينكه آنرا شبيه به آهنگهاى مذهبى مى سازند. كشور هاى معدودى اند كه سرود ملى شان ريشه در بيشه موزيك خود شان دارد كه جاپان، سريلانكا و ميانمار از آن جمله است. دسته اى از كشور ها در كنار سرود ملى، داراى سرود شاهى، سرود رياست جمهورى، سرود دولت و امثال آن نيز ميباشند. سازمانهاى بين المللى چون سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و اتحاديه افريقا هم داراى سرود هاى رسمى خود شان اند.ابر مرد خرد گرا و اهریمن ستیز

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۱۲ جدی ۱۳۸۳شيخ الرئيس . حجته الحق . ریس العقلا . شرف الملک ابوعلي سينا ( حسين پسر عبدالله حسن پسر علي پسر سينا )

در دنیای امروز کمتر ملتی است که به مفاخر گذشته خود توجه نکند زیرا یکی از علایم حیات و زنده بودن ملت ها ملتفت بودن و توجه داشتن به مفاخر گذشته فلسفی. علمی.فرهنگی .ادبی .سیاسی.اجتماعی و ملی انهاست که این گذشتگان با وجود گذشت روزگار و سیر زمان و وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل برای اینده گان خود به میراث گذ اشته اند که باید انرا گرامی و عزیز داشت و انرا بارور ساخت.

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولی در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 میلادی ) از پدر بلخی ایی بنام عبدالله ( از سبب وزیر مالیه بودن در زمان سلطنت نوح بن منصور به بخارا مرکز ماورالنهر و خراسان انزمان انتقال نموده بود) و مادر بخارایی بنام ستاره در قریه خورميثن(قریه ای میان بلخ و بخارا)طفلی چشم به جهان گشود .که نامش را حسین گذاشتند .فشرده برنامه ي پيشنهادي داكترعبدالله عبدالله كانديد رياست جمهوري اسلامي افغانستان

تحلیل ها
سایت جبهه ملی
 
پاسخی به داکتر روستار تره کی

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
۶ جدی ۱۳۸۳درجريده کيوان شماره 80 اقای روستارتره کی مضمونی زير عنوان «طالب ونيوطالب، محصول جنگ باارزشهای قبيلوی ملی است» بچاپ رسانده که برفرق آن نوشته شده: «ارسالی کميته مطبوعاتی دفاع از (افغان) و(افغانستان) فرانسه» .

نخست، موضوع جالب «کميته مطبوعاتی . . .» است، زيرابار اول است که به چنين عنوانی برمی خوريم، کاش ميدانستيم که اين کميته کَی وبه کجا وبه چه منظور تشکيل شده ورئيس واعضای آن کيست وچگونه تمويل ميشود؟ آيابه شکل ان جی او فعاليت ميکند ویابه گونه ديگر؟ انتفاعی است یاغيرانتفاعی؟ نامنهاد است ویا وجود فزيکی دارد؟به یـاد بود از کریستوف دو ‏پانـفـلی

تحلیل ها
پیمان ملی
۱۳ سنبله ۱۳۸٥کریستوف دو پانفلی، خبرنگار، نویسنده و فلم ساز فرانسوی به روز سه شنبه 16 می 2006 میلادی به ‏سن 55 سالگی در حومه غربی شهر پاریس به زندگی خود خاتمه بخشید.مثلث هویت،فرهنگ وارتباطات درمحورسیاستهای امریکا... قسمت پنجم

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
دوشنبه ۱۲ حمل ۱۳۸۷جهانی شدن وتجارت جهانی
جهانی شدن دربالاترین سطح سیاسی ،اقتصادی ،طلاعاتی وارتباطاتی به معنای روندغیرملی کردن بازارها (قتصاد)سیاستهاوسیستمهای حقوقی میباشدکه بصورت فراگیرتمام حوزه های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وارتباطات رادربرمیگیرد. روندیادشده که ساختارهای بالارادرموازات یکدیگردرراستای رفاۀ انسانی درسطح ملی به پیش میکشاند. تجارت برمحوراقتصاددرتسریع روندیادشددربسامواردنقش تعیین کننده دارد.

تجارت درروندجهانی شدن نقش بایسته یی داردکه بحیث موضوع قابل بحث درسطح بین المللی میان سازمانها،حکومتهاونهادهای حکومتی وحتادنیای علمی وادبی میباشد. جهانی شدن تجارت کمپنیهارافرصت میدهدتادرظهوراقتصادجهانی،توسعه ورشدآن سهم قابل ملاحظه یی بگیرند. کمپنیهاتلاش میکنندتابنابرضرورت های فرهنگی ،زبانی ،ملی وقومی پاسخگوی نیازهای جامعۀ بشری وهم ضامن رفاه وآسایش جهان بشریت باشند. دراین جریان شرکتهای بزرگ فراملیتی بوجودمی آیندوشماری ازشرکتهای محلی وملی بنابرعدم رقابت درنتیجۀ سرمایۀ کم ازمیان میروند. مواد مخدر و قدرت

تحلیل ها

27 قوس, 1383تهاجم شوروی سابق در افغانستان باعث شد که نظام امنیتی کشور از هم بگسلد . در دهه هشتاد میلادی نیروهای دولتی سلطه شان را بر اطراف کشور از دست دادند. همین, زمینه گسترش کاشت مواد مخدر در ساحه های دور افتاده کشور که رهبران قبایلی و قومندانان مجاهدین در آن سلطه می راندند را امکان پذیر نمود.

جنگ, ناامنیتی و فقر اولین عامل آشنایی مردم با این پدیده گردید که بمرور دامنه آن چنان وسعت یافت که سازمان های جاسوسی دست اندر کار در قضیه افغانستان برای تامین منابع مالی جنگ افغانستان , مشوق این کار شدند. گفته میشود که برای چگونگی کشت تریاک و برداشت محصول آن , سازمان استخبارت پاکستان نقش عمدهء بازی کرده است.حزب اسلامى افغانستان تهديد بزرگى بر امنيت ملى كشور شده است

تحلیل ها
سرویس خبررسانی آریانانت
شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۸۶نيرو هاى دهشت افگن حزب اسلامى با نفوذ در بين ناقلين در ولايات پروان و كاپيسا توانستند قادر به جلب نارضيان رژيم شوند. يكى از بزرگترين برنامه هاى طرفداران حزب اسلامى افغانستان در ولايت كاپيسا تبليغات مستمر عليه عبدالستار مراد والى پيشين آن ولايت بود، كه وزير امور داخله رژيم به علت بى كفايتى هاى آشكار تسليم چنان تبليغات زهرآگين شد، و آقاى عبدالستار مراد را با برچسپ زدن هاى نادرست و اتهامات بى اساس از وظيفه اش سبك دوش كرد. اكنون حزب اسلامى افغانستان خواهان اشغال ساحات سوق الجيشى جنوب غرب ننگرهار، جنوب غرب كاپيسا و جنوب شرق پروان است. يكى از برنامه هاى افراد مسلح حزب اسلامى افغانستان در اطراف كابل نفوذ در كوه هاى صافى است. كوه هاى صافى داراى موقعيت هاى امن براى تأسيس پايگاه ها و مخفى گاه هاى دهشت افگنان حزب اسلامى به شمار مى روند، كه در گذشته هم تحت اشغال نيرو هاى فرمانده هاى حزب اسلامى افغانستان بودند.[اول] [< ماقبلنقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.127 ثانيه