Friday, 22 Feb, 2019 - 22:14   امروز  جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷ - ساعت به وقت کابل ۲۲:۱۴بخش ها:

     
اخبار هفته
مقالات
اخبار
مطالب جالب
آرشیف اخبار
جستجو
همکاران قلمی
شخصیت‌ها
معرفی کتاب
شعر
قوانین
لینکستان
فال حافظ
ارسال مطالب
تماس با ما
درباره ما

انتخاب سال

۱۹۷۰ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴
انتخاب ماه  - نمایش پردیده ترین مطالب  و مطالب دارای حداکثر نظرات

۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

۱۲ / ۲۰۱۴
اخبار و مقالات جالب
کابوس کرزی در افغانستان‏کابوس کرزی در افغانستان‏
(۲۸۱۸ تعداد بازديد:)
سفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهور افغانستان از وظیفه اش فرار کرده استسفیر ونماینده فوق العاده رییس جمهور افغانستان از وظیفه اش فرار کرده است
(۲۷۴۷ تعداد بازديد:)
"یکتن از رهبران جهادی در بازداشت محقق نسب نقش دارد"
(۲۷۰۲ تعداد بازديد:)
گنجینه های از فرهنگ عامیانه مردم افغانستان بخش چهارمگنجینه های از فرهنگ عامیانه مردم افغانستان بخش چهارم
(۲۶۱۰ تعداد بازديد:)
نگاه گذرا بر نهضتها و احزاب سیاسی معاصر افغانستاننگاه گذرا بر نهضتها و احزاب سیاسی معاصر افغانستان
(۲۶۰۴ تعداد بازديد:)
شهید مزاری منادی برابری حقوق زنان د رافغانستان!شهید مزاری منادی برابری حقوق زنان د رافغانستان!
(۲۵۲۳ تعداد بازديد:)
مقاله دانشجوي يزدي در دانشگاه قندهار:رگه‌هاي عرفان در انديشه مقاله دانشجوي يزدي در دانشگاه قندهار:رگه‌هاي عرفان در انديشه "احمد شاه مسعود" قهرمان ملي افغانستان
(۲۵۰۳ تعداد بازديد:)
 ناتو نمی خواهد افغانستان، صادر کننده تروریست و مواد مخدر باشد ناتو نمی خواهد افغانستان، صادر کننده تروریست و مواد مخدر باشد
(۲۴۹۳ تعداد بازديد:)
شاهراه شمال ـ کابل دوباره باز شد شاهراه شمال ـ کابل دوباره باز شد
(۲۴۱۵ تعداد بازديد:)
قاچاقبران مواد مخدربابرخی از مسولین دولتی شریک اندقاچاقبران مواد مخدربابرخی از مسولین دولتی شریک اند
(۲۳۸۴ تعداد بازديد:)
بازسازى پيکره هاى بودا سالها طول خواهدکشيدبازسازى پيکره هاى بودا سالها طول خواهدکشيد
(۲۳۶۷ تعداد بازديد:)
كارشناسان اروپايي نسبت به شكست ناتو در افغانستان هشدار دادند 
كارشناسان اروپايي نسبت به شكست ناتو در افغانستان هشدار دادند
(۲۳۳۷ تعداد بازديد:)
اشتراک افغانستان در بزرگترين نمايشگاه فناوری های پيشرفته جهان، در هانوفر آلماناشتراک افغانستان در بزرگترين نمايشگاه فناوری های پيشرفته جهان، در هانوفر آلمان
(۲۲۹۱ تعداد بازديد:)
موسيقي ،نوروزورسالت هاي ملي وميهنيموسيقي ،نوروزورسالت هاي ملي وميهني
(۲۲۶۶ تعداد بازديد:)
کشته شدن یک فرمانده حزب اسلامی در ولایت کاپیساکشته شدن یک فرمانده حزب اسلامی در ولایت کاپیسا
(۲۲۵۹ تعداد بازديد:)
انفجار تانکرهای سوخت نیروهای ایتلاف 80 زخمی برجاگذاشتانفجار تانکرهای سوخت نیروهای ایتلاف 80 زخمی برجاگذاشت
(۲۱۳۹ تعداد بازديد:)
جريان محاکمه پرويز کامبخش اززبان خودشجريان محاکمه پرويز کامبخش اززبان خودش
(۲۱۳۵ تعداد بازديد:)
درمورد اسماعيليه چه ميدانيم ؟درمورد اسماعيليه چه ميدانيم ؟
(۲۱۲۱ تعداد بازديد:)
داوری های مخدوش و معکوس
داوری های مخدوش و معکوس
(۲۱۱۱ تعداد بازديد:)
شهید مزاری؛ احیاگر هویت و وحدت ملیشهید مزاری؛ احیاگر هویت و وحدت ملی
(۲۰۷۹ تعداد بازديد:)
انسان تابو شکن، حسادت بر انگيز استانسان تابو شکن، حسادت بر انگيز است
(۲۰۴۴ تعداد بازديد:)
وزارت تجارت از صعود مواد غذایی در سال روان خبر  دادوزارت تجارت از صعود مواد غذایی در سال روان خبر داد
(۱۹۹۱ تعداد بازديد:)
تجلیل از سلطان شاعران زبان فارسی رودکی سمرقندی دربرلینتجلیل از سلطان شاعران زبان فارسی رودکی سمرقندی دربرلین
(۱۹۶۶ تعداد بازديد:)
پایان اعتصاب قضات در هرات پایان اعتصاب قضات در هرات
(۱۹۲۸ تعداد بازديد:)
مثلث هویت،فرهنگ وارتباطات درمحورسیاستهای امریکا...
قسمت پنجم
مثلث هویت،فرهنگ وارتباطات درمحورسیاستهای امریکا... قسمت پنجم
(۱۸۲۴ تعداد بازديد:)
استفاده سوۀ از احساسات پاکاستفاده سوۀ از احساسات پاک
(۱۸۰۷ تعداد بازديد:)
کنفرانس دو روزه پارسی زبانان در باره  زبان و زنکنفرانس دو روزه پارسی زبانان در باره زبان و زن
(۱۸۰۶ تعداد بازديد:)
راه اندازی آموزشگاه رانندگی برای زنان در شمالراه اندازی آموزشگاه رانندگی برای زنان در شمال
(۱۷۸۳ تعداد بازديد:)
ادامه تظاهرات اعتراض‌آميز عليه نشر كاريكاتورهاي ضداسلامي در افغانستانادامه تظاهرات اعتراض‌آميز عليه نشر كاريكاتورهاي ضداسلامي در افغانستان
(۱۷۷۵ تعداد بازديد:)
همايش همايش "عرفان انديشي" در قندهار افغانستان پايان يافت
(۱۷۲۰ تعداد بازديد:)

۳۰ ( مطلبي كه بيشترين نظر را داشته اند
دیدگاه ها و نقطه نظریات شهید عبدالعلی مزاریدیدگاه ها و نقطه نظریات شهید عبدالعلی مزاری
(۱۰ نظر)
معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستانمعضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستان
(۱۶ نظر)
اقليت خاص در رول اكثريت

اقليت خاص در رول اكثريت
(۱۴ نظر)
شهید استاد عبدالعلی مزاری و دموکراسی
شهید استاد عبدالعلی مزاری و دموکراسی
(۴ نظر)
شهید مزاری؛ هویت ملی و وحدت ملی 
شهید مزاری؛ هویت ملی و وحدت ملی
(۱ نظر)
مزاری شناخت،گذشته و تصویر افقهای جدید برای افغانستانمزاری شناخت،گذشته و تصویر افقهای جدید برای افغانستان
(۲ نظر)
جاده ای در پایتخت هند بنام قهرمان ملی افغانستان، احمد شاه مسعود مسمی گردیدجاده ای در پایتخت هند بنام قهرمان ملی افغانستان، احمد شاه مسعود مسمی گردید
(۳ نظر)
چی کسی را میتوان زعیم آینده کشور تعین نمود؟چی کسی را میتوان زعیم آینده کشور تعین نمود؟
(۱ نظر)
طرح انگليس براي ساخت اردوگاه آموزشي جهت استفاده طالبان فاش شدطرح انگليس براي ساخت اردوگاه آموزشي جهت استفاده طالبان فاش شد
(۱ نظر)
سپنتا غده سرطانی در کابینه کرزیسپنتا غده سرطانی در کابینه کرزی
(۳ نظر)
د ملی ترمنالوژی په وړاندې تربګنيد ملی ترمنالوژی په وړاندې تربګني
(۳ نظر)
زن امدادگر ربوده شده آمريكايي در جنوب افغانستان كشته شدزن امدادگر ربوده شده آمريكايي در جنوب افغانستان كشته شد
(۱ نظر)
نگاه گذرا بر نهضتها و احزاب سیاسی معاصر افغانستاننگاه گذرا بر نهضتها و احزاب سیاسی معاصر افغانستان
(۱ نظر)
نمايندگان افغانستان توهين به مقدسات مسلمانان را محكوم كردندنمايندگان افغانستان توهين به مقدسات مسلمانان را محكوم كردند
(۱ نظر)
زبان فارسي در چشم‌انداز تاريخي
زبان فارسي در چشم‌انداز تاريخي
(۲ نظر)
آری چون شکست ؛سکوت ، سکوتم راشکستآری چون شکست ؛سکوت ، سکوتم راشکست
(۱ نظر)
شهید مزاری منادی برابری حقوق زنان د رافغانستان!شهید مزاری منادی برابری حقوق زنان د رافغانستان!
(۱۲ نظر)
"یکتن از رهبران جهادی در بازداشت محقق نسب نقش دارد"
(۲ نظر)
استفاده سوۀ از احساسات پاکاستفاده سوۀ از احساسات پاک
(۶ نظر)
شهید مزاری؛ احیاگر هویت و وحدت ملیشهید مزاری؛ احیاگر هویت و وحدت ملی
(۸ نظر)
به بهانهء هفتمین سال تخریب پیکره های بودای بامیانبه بهانهء هفتمین سال تخریب پیکره های بودای بامیان
(۱ نظر)
واپسگیری هویت ملی خراسـانی
واپسگیری هویت ملی خراسـانی
(۴ نظر)
داوری های مخدوش و معکوس
داوری های مخدوش و معکوس
(۲ نظر)
آیا وزیرستانی شایستگی یک دولت مستقل را نداردکه درخدمت پاکستان قرارگرفته ؟آیا وزیرستانی شایستگی یک دولت مستقل را نداردکه درخدمت پاکستان قرارگرفته ؟
(۲ نظر)
قرارداد نه صد هزار دالر میان وزیر معارف ویک شرکت خصوصی در کابلقرارداد نه صد هزار دالر میان وزیر معارف ویک شرکت خصوصی در کابل
(۱ نظر)
ناتو سه مرتبه ضعیفتر از قوت های محلی افغانناتو سه مرتبه ضعیفتر از قوت های محلی افغان
(۱ نظر)
مردم افغانستان ازکرزي وناتو مـايوس مي باشندمردم افغانستان ازکرزي وناتو مـايوس مي باشند
(۱ نظر)
تظاهرات برای جلوگیری از ورود کوچیها به هزاره جاتتظاهرات برای جلوگیری از ورود کوچیها به هزاره جات
(۲ نظر)
هشدار ولسی جرگه به توقف نشرات تلویزیون هاهشدار ولسی جرگه به توقف نشرات تلویزیون ها
(۲ نظر)
هزاران تن دريک مظاهره صلح آميزاشتراک نمودند
هزاران تن دريک مظاهره صلح آميزاشتراک نمودند
(۱ نظر)

۳۰ ( شاخه فعال سايت
· ۱: مصاحبه ها - (۱۱۷ تعداد بازدید)
· ۲: تحلیل ها - (۳۲۸۹ تعداد بازدید)

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.452 ثانيه