استان وَردَک به مرکزیت میدان‌شهر از استان‌های کشور افغانستان است. مساحت آن ۹٬۰۲۳ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۰۱٬۰۰۰ نفر است.