زابُل یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. مرکز این استان شهر قلات است.
ـ مرکزولايت شهر قلات
 ـ ولسوالی شاه جوی
ـ ولسوالی ارغنداب
ـ ولسوالی دای‌چوپان
ـ علاقه داری ميران (میزان)
ـ ولسوالی ترنک و جلدک
ـ ولسولی شنکی (شینکی)
ـ علاقه داری اتغر
ـ ول more...