مرکز ولایت ارزگان ترین کوت است ودر شما ل شرق ولایت کندهار واقع میباشد.   به طرف شرق آن دایه چوبان و به طرف جنوب ان قلات غلجا یی وبه طرف غرب ان موسی قلعه و به شمال آن علاقه گرزاب واقع است .
در غرب این ولایت دریای هلمند جاری است. در ارزگان از طرف مشرق یعنی دایه فولاد دو کو more...