این ولایت در قسمت شرقی کشور واقع بوده و مرکز آن شهر میترلام میباشد دریای لغمان که از کوهساران نورستان نبعان ذریعه دو شاخه علاقه داری های علی شنگ وعلینگار را طی نموده و بلاخره به حصه مرکزی لغمان با هم یکجا شده در حدود چارباغ با دریای کابل یکجا میشود این ولایت به ولسوالی های علین more...