ولایت (استان) نیمروز نام استانی است در جنوب باختری افغانستان. مرکز آن شهر زرنج است.