کُنَر یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. مرکز این استان شهر اسدآباد است.