دایکُندی یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. دایکندی پیشتر یکی از مناطق محروم ولایت اُروزگان بود ولی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۰۴ به عنوان یک استان جداگانه تشکیل شد.

مرکز این ولایت شهر نیلی است.