سلطان محمد   متخلص به « سالار عزیزپور» شاعر، نویسنده ومنتقد ، متولد « ولایت پنجشیر» بقول خودش : پروریده و بالیده سر زمین و جغرافیای فرهنگی ، رودکی ها ، ناصر خسرو ها،پور سینا ها ، سهرودی ها،سنایی ها، حافظ ها ومولانا ها می باشد . نامبرده، آموزش هایی دبستانی more...