Tuesday, 7 Apr, 2020 - 0:42   امروز  سه شنبه ۱۹ حمل ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۰۰:۴۲بخش ها:اجتماعی | تاریخی | سیاسی | شعر | 

نما یش تما
[ ا  |  ب  |  پ  |  ت  |  ث  |  چ  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ذ  |  ر  |  ز  |  ژ  |  س  |  ش  |  ص ]
[ ض  |  ط  |  ظ  |  ع  |  غ  |  ق  |  ف  |  ك  |  ل  |  م  |  گ  |  ن  |  ه  |  و  |  ي ]
نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

نگاهی دیگر (درگستره فرهنگ، هویت، دین، سیاست)
خواجه بشیراحمدانصاری
پیام مجاهد

چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۸۷
۲

"نگاهي ديگر" اثري حاوي 14 مقاله و داراي 271 صحفه مي باشد. مجموعه مقالاتي كه در اين اثر به نشر رسيده نبشته هايي است كه بر محور قضاياي حساس مرحله كنوني كشور ما چرخيده و در نشريه هاي گوناگون درون مرزي و برون مرزي افغانستان به چاپ رسيده است. آقاي بشير احمد انصاري در مقدمه اين اثر ، در باره مقالاتي كه در اين كتاب منتشر شده چنين مي نويسد : " با آنكه خواننده اين رساله ، مطالب گوناگون اين مجموعه را زير عنوان محور واحدي نمي يابد ، ولي تلاش در جهت انسجام اجتماعي و رسيدن به وحدت ملي و هويت جمعي ، روح اين مجموعه را تشكيل ، و رشته طريق حق و عدالت و آزادي ، اجزاي مختلف آن را به هم پيوند ميدهد."
" اسلام و هويت ملي" عنوان نخستين مقاله ي اين كتاب است . آقاي خواجه بشير احمد انصاري ، در اين نبشتار تلاش مي كند تا " كيستي" و " چيستي " مانرا به بررسي گرفته و از هويت ملي مان ابهام را بزدايد. وي در اين مقاله به اين نتيجه رسيده است كه "هويت جمعي ما داراي سه لايه بسيار ضخيم و ارزشمند است كه يكي از آن مربوط به تاريخ گذشته و تمدن هاي كهن ما چون آريانا و خراسان ميشود ، و ديگرش به هويت اسلامي ما و سومي اش مربوط به تمدن معاصر كه بنام تمدن غربي شهرت حاصل نموده است ." موصوف در اين نبشته بر يك عده از نويسندگان كشور كه در صدد انكار و طرد هويت اسلامي در كشور بوده و اسلام را كالاي بيگانه معرفي ميكنند ، تاخته و به آنان چنين گوشزد ميكند : " گروهي از هموطنان ما اسلام را به اين بهانه نفي ميكنند كه پيامبران اين دين در سرزميني غير از مرزبوم ما ظهور كرده است ، غافل از اينكه اديان و افكار و ايديولوژي ها را حساب ديگر است. نويسنده مقاله ، پس از آنكه در اين نبشتار ، نقش اسلام را در ساختار هويت مان و همچنان خدماتي را كه مردم غيور ما به اسلام نموده اند به بررسي مي گيرد ، در اخير خطاب به هم ميهنان مان چنين مي نويسد: " خواهر و برادر هموطن!
امروز كه ديوار هاي بلند زبان و تاريخ و شخصيت و اصالت و اخلاق و عرفان و دين و ارزش هاي برين ما در معرض سيل كوبنده و يورشگر فرهنگ انحلال و از خود بيگانگي قرار گرفته و گروهي اجير در نقش دلالان بيگانه و در پشت ماشين هاي خبر و مراكز نظر قرار گرفته و بزرگترين افتخار خويش را در مردم ستيزي و تاريخ زدايي ملت مظلوم ما جستجو نموده و بر مفاخر تاريخي و سرمايه هاي معنوي ما مي تازند. امروز كه فرهنگ هيچي و پوچي ميخواهد جاي فرهنگ اصيل مارا گرفته و فضيلت و رذيلت دارند جا عوض مي كنند. امروز كه تندباد هولناك و خشن قدرت و ثروت در وزيدن است تا ريشه هر اصالتي را از خاك ميهن ما بركند و نقش هر هويتي را از سيماي ملت ما بروفد و شناسنامه تارخي ما را با خودش برده و برباد دهد.
در چنين احوال و اوضاعي ، ما سخت نياز مند باز شناسي و باز سازي هويت اصيل خويش هستيم ، هويتي انساني ، شرقي ، اسلامي ، خراساني ، افغانستاني."
مقاله دوم اين دفتر " در حاشيه يك تقريظ " است . داستان پديد آمدن اين مقاله را خود نويسنده چنين شرح ميدهد: " چند روز قبل دوستي كه گويي بر ديدبان شهر شيشه يي انترنت ايستاده و كنش ها و واكنش هاي جامعه انترنتي افغانستان را با ديدي نقاد و ذهني و قاد مي نگيرد، تيلفون كرد و با لهجه شگفت زده پرسيد: آيا تقريظي را كه آقاي داكتر اكرم عثمان در اين اواخر بر كتابي نوشته اند ، خوانده ايد؟ گفتم : نه . پرسش تعجب آميز آن دوست غريزه كنجكاوي را در من بر انگيخت و در نتيجه آدرس انترنتي آن مقاله را گرفته و رفتم تا ببينم كه چه چيزي مايه حيرت و شگفت آن دوست شده است. سري زدم به سايت وزين فردا و مقاله اي را يافتم كه تقريظ دوباره بر چيزي است كه " سيطره 1400 ساله اعراب بر افغانستان " نام گذاري شده و تاريخ هژدهم دسامبر 2006 را در ذيل خود درج دارد. " وي در اخير ميگويد كه اين نبشته را براي نقد آن تقريظ نبشته ام.
" عايشه صديقه و دايه هاي مهربان تر از مادر " مقاله ي ديگري است كه در اين دفتر گنجانيده شده است آقاي انصاري در اين مقاله ، ضمن آنكه از تهاجمات فرهنگي غرب عليه جهان اسلام ياد ميكند ، به يكي از حساس ترين موضوعات ( موضوع نه ساله بودن حضرت عايشه "رض" هنگام ازدواج ) تماس گرفته و سعي ميورزد تا ابعاد گوناگون اين مسأله را نه به عنوان يك انسان مسلمان ، بلكه منحيث يك پژوهشگر بي طرف در ميزان حديث ، علم الرجال ، زبان عرب و تاريخ مورد تحقيق و بررسي قرار داده و آنرا پرسش بر انگيز و غير مسلم جلوه دهد . براي معلومات بيشتر ، مطالعه اين مقاله بسيار ضروري به نظر ميرسد. مقالاتي ديگري اين اثر عبارتند از: سيماي محمد در آئينه كتاب ، بازسازي هويت ملي ، و حدت ملي و دشمنان آن ، به مناسبت قتل عام يكاولنگ، دين و دموكراسي ، عوامل باز دارنده دموكراسي در افغانستان ، ايدز اجتماعي ، آسيب شناسي تمدن معاصر ، عبدالكريم سروش و پايان پروژه يك " اصلاحگري ديني!" نگرشی در تفكر ديني .
آقاي خواجه بشير احمد انصاری، به حق كه يكي از نويسنده هاي چيره دست كشور است از موصوف تا كنوني رساله ها و كتاب هاي متعددي به چاپ رسيده كه همه شان يكسره خواندني و جالب بوده و به مسايل حاد جامعه مان پرداخته است. اين اثر وي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و اميد است كه مانند آثار قبلي شان مورد استقبال قشر كتابخوان كشور قرار گيرد . بنده ، ضمن آنكه براي شان آرزوي موفقيت بيشتر مي نمايم ، خواهشمندم كه به توصيه آن عده دوستاني كه بر وي خرده گرفته و مشفقانه نصيحت نموده اند كه نبايد خود را " آلوده " مسايل حساس اين مجموعه نمايد ، گوش ننهاده و تلاش كنند تا يكسري تابوهاي را كه ذهن و انديشه جامعه فرهنگي ، اجتماعي و سياسي مانرا در قيد خود دارند با قلم تواناي شان شكسته و به پيش روند . به پيش، آقاي انصاري! 

   نسخه قابل چاپ   اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيدKommentare
محل سکونت:کارته پروان
اسم نویسینده:فیاض
ما بسیار خوشحال هستیم کی هچو برنامه های داریم کی بتوانیم و صورت درست از ان استفاده کنیم. وسلام فیض محمد فیاض

محل سکونت:دیاار راد مردان خراسان
اسم نویسینده:عبدالله کوهستانی
با عرض سلام وادب من همیشه به این موضوع تفکر نموده بلااخره مجبور شده سکوت اختیار مینمایم...نمیدانم اشخاصی که اصلاً از این مرزوبوم نیستند چرا همیشه به نام های مستعار میخواهند وطن ما به باد فنا بکشانند گاهی سعی میدارند که نام وطن ما تغیردهند ، گاهی در کوچه هاومنطقه های ما جایگزین شوند وحالا بنام کوچی میخواهند مردم و مناطق ما را تحت کنترول خود درآورند سوال پیدا میشود که کوچی این همه قدرت ...؟؟؟ شرم است بخدا که به این بهانه میخواهید وطن ما را تحت استعمار قراردهید. به یاد داشته باشید که شما ها که در قدرت هستید استاد بزرگ دانشگاه البیرونی را به بهانه این وآن زندانی نموده اید وکسیکه تمام وطن رافروخته به آن افتخار دارید بلاخره این مرزبوم مسعود دیگر را درآغوش خود خواهید پرورید که نام های تان را از سرزبانها دور خواهید نمود. ای کاهش که افرادغیور ما از خواب غفلت بیدارشده چنانکه قبلاً نیاکان ما این ایولا ها رنده اند یکبار دیگر به خیمه ها و اصلیت شان آنهارا متوجه سازیم. گرچند اینها کسانی هستند که در قران مهر نموده ولی از پشت خنجر بی غیرتی را درسینه های راد مردان ما فرو برده اندو این زبونی را غیرت فکر میکنند


>لطفاً نظریات خودرا به حروف فارسی دری بنویسید در غیر آن نظریات ارسال شده به قسم اتوماتیک از سایت حذف میشود. نظریات ارسال شده یعد از برسی توسط مدیرت سیات به نشر میرسد.

 
       

 

 

اسم نویسینده:
آدرس ایمیل:
محل سکونت:
 

 

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.041 ثانيه