Thursday, 20 Feb, 2020 - 12:44   امروز  پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸ - ساعت به وقت کابل ۱۲:۴۴بخش ها:اجتماعی | تاریخی | سیاسی | شعر | 

نما یش تما
[ ا  |  ب  |  پ  |  ت  |  ث  |  چ  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ذ  |  ر  |  ز  |  ژ  |  س  |  ش  |  ص ]
[ ض  |  ط  |  ظ  |  ع  |  غ  |  ق  |  ف  |  ك  |  ل  |  م  |  گ  |  ن  |  ه  |  و  |  ي ]
نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

جنگ نفت
محمد اكرام انديشمند
آریانا

چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
۲

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جنگ نفت

نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

نوبت چاپ: چاپ اول

تاریخ چاپ: جوزای 1370 خورشیدی برابر با جون 1991 میلادی

تعداد: 500 جلد

کمپیوزر: میرویس خاورین

چاپ خانه: آریانا

محل چاپ: شهر پشاور پاکستان

 

 

        & فهرست مطالب

فصل اول:

آشنایی با منطقۀ جنگ نفت

اهمیت وموقعیت شرق میانه وخلیج فارس

نگاهی به اوضاع عمومی کویت قبل ازاشغال

آشنایی با اوضاع عمومی عراق

الف - وضع جغرافیایی

ب - اوضاع سیاسی

حاکمیت صدام حسین وهشت سال جنگ باایران

وضع نظامی عراق قبل ازاشغال کویت وجنگ نفت

 مطالعه وبررسی زندگی وشخصیت صدام حسین

فصل دوم:

اشغال کویت وعکس العمل جامعۀ جهانی

مقدمه چینی حمله به کویت

انگیزه ها وعوامل اشغال

بررسی اشتباهات صدام دراشغال کویت

اشغال سریع وغافلگیرانه

آغاز کشتار وغارتگری

درامۀ تشکیل دولت مؤقت آزاد

واکنش ها وعکس العمل های جهان دربرابر اشغال کویت

عکس العمل جامعۀ عرب

اجلاس سران عرب درقاهره

واکنش وموقف سازمان ملل متحد وسایر مجامع جهانی

عکس العمل وموضع گیری شوروی وکشورهای سوسیالیستی

عکس العمل وموقف امریکا وکشورهای غربی

الف – ایالات متحدۀ امریکا

ب – انگلستان

ج – فرانسه

د – سایر کشورهای غربی

  اشغال کویت و واکنش شدید ایالات متحدۀ امریکا وغرب

فصل سوم:

ادامۀ اشغال کویت واوج گیری بحران تا وقوع جنگ

صلح ناگهانی با ایران

تشکیل سپرانسانی

پیوند دادن اشغال کویت به اشغال فلسطین

تحریک دیپلوماتیک درحل صلح آمیزبحران

استقرار روزافزون نیروها وگسترش تهدید نظامی

ترکیب نیروهای مستقردردوسوی خط آتش

نوعیت وکیفیت سلاح ووسایل نظامی طرفین

آخرین تلاش های دیپلوملتیک درجلوگیری ازجن

سرمنشی ملل متحد وآرزوهای بربادرفته

همه چیزبرای جنگ آماده می شود

فصل چهارم:

جنگ نفت آغاز می شود

رویداد های جنگ ازآغاز تا پایان

عراق زیرسنگین ترین حملات هوایی وموشکی

رئیس جمهورامریکا آغازجنگ را اعلان می کند

صدام حسین ازشروع ام المعارک سخن می گوید

نتایج اولیۀ جنگ درارزیابی وادعای طرفین

عکس العمل جامعۀ جهانی ازآغازجنگ

حملات موشکی عراق به اسرائیل

استراتیژی نظامی عراق دربرابر حملات هوایی وموشکی متحدین

استراتیژی نظامی امریکا ومتحدینش دربرابرعراق

تلاش های دیپلوماتیک جهت برقراری آتش بس

جنگ زمینی آغاز می شود

شکست غیرمنتظرۀ عراق درجنگ زمینی

رئیس جمهورامریکا توقف جنگ را اعلان می کند

ملاقات قوماندان نظامی امریکا وعراق درصفوان

بررسی اشتباهات نظامی صدام حسین وعوامل شکست عراق

فصل پنجم:

نتایج وپیامد های جنگ نفت

جنگ نفت رسماً پایان می یابد

تلفات نظامی متحدین درجنگ نفت

نتایج واثرات جنگ نفت برعراق

تأثیر جنگ نفت براوضاع اقتصادی عراق

اثرات جنگ نفت براوضاع نظامی عراق

عکس العمل متحدین وجامعۀ بین المللی دربرابر قیام مردم عراق علیه صدام

اثرات جنگ نفت برکشورکویت

اثرات جنگ نفت برمحیط زیست منطقه

عوارض اقتصادی جنگ برکشورهای جهان وتأثیر جنگ بربهای نفت

ایالات متحدۀ امریکا وجنگ ونفت

جنگ نفت وفلسطینیها

اسرائیل وجنگ نفت

جنگ نفت وشوروی

نهضت های اسلامی وجنگ نفت

مقدمه      

      چرا جنگ خلیج فارس را، جنگ نفت میگوئیم؟  

وقتی جورج بوش رئیس جمهور امریکا دو ساعت بعد از شروع تهاجم هوائی و موشکی علیه عراق در شام شانزدهم جنوری 1991 میلادی طی بیانیه ای از رادیو و تلویزیون، مردم امریکا را از شروع جنگ آگاه ساخت به تشریح انگیزه و اهداف این جنگ پرداخت وگفت: « دو ساعت قبل نیروهای متحدین عملیات نظامی مشترک خود را برای بیرون راندن عراق از کویت و آزاد سازی کشور کویت آغاز کردند. این جنگ در حقیقت در دوم آگست 1990 با حملۀ عراق به کویت آغاز شد امّا رژ یم عراق  و رهبر آن فیصله های ملل متحد را نپذیرفت و حاضر به خروج از کویت نگردید. سر انجام  متحدین  به این نتیجه  رسیدند  که  تعذیرات  اقتصادی به آن حد مؤثر نیست که صدام را وادار به خروج از کویت بسازد. بنااً تصمیم گرفتند تا او را از راه نظامی به خروج از کویت وادارند...»

    همچنان رئیس جمهور آمریکا وقتی فرمان توقف جنگ را در نیمه شب بیست و هشتم فبروری 1991 صادر میکرد اظهار داشت: «.... کویت آزاد ساخته شد، بیرق کویت در اهتزاز است و بیرق امریکا بر فراز سفارت امریکا در کویت به اهتزاز درآمد. ارتش عراق شکست خورد و ما به اهداف نظامی خود رسیدیم و این یک پیروزی برای سازمان ملل، برای حکومت قانون و برای همۀ بشریت است. . .   . »

     صدام حسین رئیس جمهورعراق، جنگ متحدین به رهبری امریکا راعلیه خود، "ام المعارک" و "حرب الحروب"، "جنگ مؤمنان علیه کفار"، "جنگ عدالت علیه بی عدالتی" و "جنگ برای آزادی فلسطین" نام گذاشت. او در پیام خود چهار ساعت بعد از شروع جنگ خطاب به مردم و نیروی مسلح عراق گفت: « ... این جنگ ما در جنگ ها ( ام المعارک) است. پس از اینکه  "شیطان بزرگ" (امریکا) جنایتش را مرتکب شد، جنگ آغاز گردید. فرزندان سربلند ملت ما درین جنگ بزرگ که جنگ مؤمنان علیه کفار وجنگ عدالت علیه بی عدالتی میباشد پیروزخواهد شد؛ فلسطین آزاد خواهد شد، اشغال جولان و لبنان پایان خواهد یافت و هر انسانی در سرزمین عربی آزاد خواهد بود. . .  . »

     اما این جنگ برخلاف ادعاهای رؤسای جمهور امریکا و عراق در حقیقت نه جنگی برای آزاد سازی کویت بود و نه هم جنگ عدالت علیه بی عدالتی، نه جنگ مؤمنان علیه کفار و نه جنگی برای آزادی فلسطین. این جنگ، "جنگ نفت" بود. زیرا اگر کویت نفت نمیداشت و اگر نفت در دنیای ماشینی امروز اهمیت و ارزشی نمیداشت، صدام برای اشغال آن لشکر کشی نمیکرد. و اگر امریکا و متحدین اروپایی اش درآنجا منافع برای دریافت نفت نمیداشتند به هیچ صورت حاضر نمی شدند که حتی یک سرباز برای آزاد سازی کویت واعادۀ حاکمیت آل صباح به کویت یا عربستان سعودی بفرستند.

  آنچه که بنام همبستگی بین المللی و فیصله های پی در پی شورای امنیت ملل متحد در مقابله علیه رژیم صدام حسین از آغاز ایجاد بحران اشغال کویت به سرعت ایحاد گردید و به جبهۀ وسیع و گسترده علیه عراق و مجوز قانونی برای جنگ تبدیل شد، نه همبستگی بشر دوستانه برای دفاع از مظلوم و سرکوبی ظالم و تجاوز گر بود و نه هم تطبیق فیصله های جامعۀ جهانی برای تحقق عدالت و قانونیت. زیرا در جامعۀ معاصر انسانی و حد اقل از زمان تشکیل سازمان ملل تا اشغال کویت توسط عراق، هجوم ها و ادغام های  زیادی صورت گرفت و سازمان ملل قطع نامه های متعددی را صادر کرد.  اما برای دفع آن یورش ها واشغالگری ها و تطبیق فیصله نامه های ملل متحد نه تنها که هیج مساعی مشترک و همبستگی بین المللی بوجود نیامد و باعث اعزام قوا و وسایل جنگی نگردید بلکه برعکس، اشغالگرومتجاوز درسطح بین ا لمللی مورد دفاع و حمایت قرار گرفت.

    ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای غربی  بنام آزاد سازی کویت، سرکوبی متجاوز و تطبیق فیصله نامه های سازمان ملل در خلیج فارس نیم میلیون نیرو را با پیشرفته ترین ابزار و وسایل جنگی در ظرف چند ماه مستقرکردند.  واندکی بعد آتش جنگ را شعله ورساختند. اما چهل و هشت سال است که از تجاوز واشغالگری اسرائیل بر فلسطین و سرزمین های اعراب حمایت می کنند.  بیداد گری اشغالگران اسرائیلی که حتی کودکان شیر خوار فلسطینی را هنگام مکیدن شیرازپستان مادرانشان به گلوله می بندند وجدان انسانی آنها را بدرد نمی آورد. آنها از لزوم تطبیق قطع نامه های سازمان ملل متحد در مورد فلسطین حتی صحبت نمی کنند، چه رسد به آنکه برای اجرای آن به اقدام نظامی یا غیر نظامی متوسل شوند.

   اگر این ادعای رئیس جمهور امریکا را بپذیریم که لشکر کشی به خلیج فارس و جنگ چهل و سه روزه که اشغالگران عراقی را از کویت بیرون راند، جنگ برای آزاد سازی کویت و پیروزی امریکا درین جنگ، پیروزی برای سازمان ملل، برای حکومت قانون و برای همۀ بشریت باشد، پس سکوت در برابر تجاوز و اشغالگری اسرائیل بر فلسطین و سرزمین های اعراب، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد و حمایت امریکا و غرب از آن تجاوز و اشغالگری در طول چهل و هشت سال، فاجعه برای حکومت قانون و جنایت برای بشریت محسوب میشود که یقیناً چنین است.

     وقتی ایالالت متحدۀ امریکا و غرب در طول چهل و هشت سال با حمایت خود از تجاوز و اشغالگری اسرائیل در بخشی از منطقۀ شرق میانه در برابر حکومت قانون وحقوق بشر مرتکب تخطی وجرم می شود، چگونه میتوان باور کرد که لشکر کشی آنها در بخشی دیگری از سرزمین شرق میانه بخاطر اعادۀ حاکمیت قانون، سرکوبی متجاوز و تطبیق فیصله نامه های ملل متحد باشد؟!

     واقعیت این است که کویت به خودی خود برای امریکا و غرب اهمیتی ندارد؛ بلکه اهمیت آن نهفته در ذخایر وثروت نفتی آن است. ریچارد نیکسن رئیس جمهور سابق امریکا چهار سال قبل از اهمیت نفت خلیج فارس برای امریکا و غرب با چنان وضاحتی سخن میگوید وبرلزوم کنترول و تسلط امریکا  بر منطقۀ مذکور چنان تأکید میکند که با مد نظر قرار دادن سخنان او وارتباط آن با جنگ امریکا در خلیج فارس این جنگ را جز "جنگ نفت" نمی توانیم چیز دیگری بنامیم. نیکسن می گوید:

     «... دسترسی به نفت خلیج فارس برای غرب جنبۀ حیاتی دارد. خلیج فارس شاهرگ  نفتی  غرب میباشد.  خلیج فارس با نفت خود مانند خون،  صنعت  نوین را حیات  می بخشد.  بدون  واردات نفتی  از خلیج فارس  اقتصاد  آزاد متحدان ما نابود خواهد شد.  تا زمانیکه اقتصاد کشور های  غربی با نفت  تغذیه میشوند منطقۀ خلیج فارس  و منا بع آن جز ومنافع حیاتی غرب باقی میماند.  امروز  ایالات  متحده  تنها کشوری  است  که میتواند  از منافع  غرب در خلیج فارس  حراست کند.  هیچ یک از کشور های  هوا دارغرب  در خلیج فارس  قدرت کافی برای انجام  این کار را ندارند. هیچ یک از متحدان مان در اروپای غربی  نیرو وتمایل  به  انجام  چنین کاری را دارا نیستند.  بنا براین  ما برای  این  مسألۀ بسیار مهم و حیاتی باید اقدامی انجام دهیم امّا تا کنون انجام  نداده ایم.»

    نفت چهل فیصد انرژی مصرفی جهان را تشکیل میدهد و تا هنوز  انرژی  دیگری  یافت نشده که جای نفت را بگیرد و در آینده  هم  چنین  چیزی  محتمل  به نظر  نمیخورد.  نیازو وابستگی  کشورهای  صنعتی و حتی ممالک درحال انکشاف  وعقب نگهداشته  شدۀ جهان سوم به نفت سیر صعودی را پیموده است و هرسالیکه  سپری  میشود میزان نیازمندی  و وابستگی  به نفت در دنیا  بالا میرود. خاصتاً نیاز امریکا و کشورهای  صنعتی غرب به نفت وارداتی بیشتر از پیش میگردد، آنطوریکه رئیس کمیته انرژی مجلس سنای امریکا در آگست 1990 گفت که روز چهارم جنوری (سالروز استقلال امریکا) به جای روز استقلال  باید روز وابستگی  به نفت وارداتی خوانده  شود و اخطار میکند که افزایش حجم نفت وارداتی ، اقتصاد امریکا را فلج ساخته  و یک تهدید واقعی برای امنیت ملی  این کشور محسوب میشود.

     امریکا در سال 1989 چهل و نُه ملیارد دالر برای نفت وارداتی اش پرداخت  و در دهۀ  1990  مبلغی را که  امریکا برای نفت وارداتی بپردازد بیشتر از این و درهر سال رو به افزایش خواهد بود.  چون طی دهۀ 1990 تولید  نفت در ایالات متحدۀ امریکا بنابر رو به اتمام بودن ذخایر نفتی آن کشور سالانه در حدود  چهار هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و برعکس تقاضا برای نفت افزایش میابد. در چنین حالتی  اگر شوک نفتی ایجاد شود، اقتصاد امریکا که از سلامت کمتری برخوردار است متحمل آسیب میگردد.   چنانچه درآمد ملی امریکا  دراثر بحران قطع تولیدات نفتی کشور های عربی در آستانۀ جنگ 1973 اعراب و اسرائیل به میزان پنج فیصد کاهش پیدا کرد و شوک نفتی بین سالهای  1970 تا 1980 که در اثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و موفقیت اوپک در افزایش قیمت نفت بوجود آمد سبب کاهش سه در صد از درآمد ملی امریکا شد.  برعلاوه  این شوک ها در افزایش توّرم و کاهش دستمزد های واقعی در امریکا نیز موثر بوده است.

     با در نظرداشت اهمیت حیاتی نفت برای کشور های صنعتی دنیا و وابستگی امریکا و کشورهای  غربی  به نفت وارداتی، منطقۀ شرق میانه و خاصتاً حوزۀ خلیج فارس منطقۀ مهم و استراتژیکی را در جهان تشکیل میدهد. این منطقه هفتاد فیصد ذخایر نفت جهان را دارا میباشد و بخش اعظم واردات نفتی کشورهای غربی ازین ذخایر تأمین میگردد.  امریکا تسلط به این منطقه را جزو منافع حیاتی و ملی خود میداند.  برعلاوۀ نفت در شرق میانه، حفظ اسرائیل نیرومند وبرترازلحاظ نظامی نیز درین منطقه برای امریکا هدف دیگر استراتژیک میباشد.  وبنابرین لشکر کشی  و جنگ امریکا در خلیج فارس فقط برای تأمین و تحکیم سلطۀ امریکا در راستای دو هدف استرابژیک فوق الذکر قابل مطالعه و بررسی است و ادعا های آزاد سازی کویت و تطبیق فیصله نامه های ملل متحد استناد و دستاویز یست که امریکا برای پوشانیدن نیت اصلی خود دراین  جنگ به آن تظاهرمینماید و از این رو بهترین نامی را که به این جنگ می توانیم انتخاب کنیم "جنگ نفت" خواهد بود.

     همچنان با توجه و درنظر داشت نیت وهدف اصلی  صدام حسین از لشکر کشی  به کویت که منجر به جنگ میان عراق و امریکا گردید نیز این جنگ را باید " جنگ نفت" بگوئیم. زیرا تنها جاذبۀ نفت و رویای تصاحب  دالر های  هنگفت  قیمت نفت بود  که پای  صدام را به کویت کشانید تا بتواند هزینه های بزرگ اعمار و باز سازی  عراق جنگ زده،  پرداخت قرضه های ناشی  از  جنگ هشت ساله با ایران، مصارف ارتش یک ملیونی و سایر ضروریات بلند پروازانه اش را مبنی بر زعامت جهان عرب تأمین کند.

     عراق قبل از شروع جنگ با ایران در سال 1980 سی ملیارد دالر ذخیره داشت اما بعد از هشت سال که آتش این جنگ خاموش گردید، قرضداری هایش سر به یکصد ملیارد دالر کشید. هرچند که عراق بعد ازجنگ هشت ساله اش باایران ازلحاظ نظامی نیرومند ترازگذشته وصاحب یک ملیون ارتش وسلاح های کشنده تروپیشرفته ترشد اما هزینه های بازسازی عراق وتغذیۀ ارتش یک ملیونی ازلحاظ نظامی ومالی و بازپرداخت قروض، موضوع نگران کننده برای حکام عراق بود. حاکمان عراق برای رهایی ازاین نگرانی ورفع مشکل متذکره وسوسه شدند تا کویت را که یک مخزن ثروت بود ببلعند ونه تنها مشکلات مالی عراق را مرفوع سازند بلکه رویای زعامت جهان عرب را درپرتو ثروت های بی حد وحساب بادآورده ازکویت تحقق بخشند.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که شامل شش کشورعربستان سعودی، بحرین، امارات متحدۀ عربی، کویت، عمان وقطر می شوند بیش از670 ملیارد دالر سرمایه درخارج دارند که همۀ این سرمایه های بزرگ ناشی ازفروش نفت آنها است. درحالیکه این کشورها دارای بیست ملیون نفوس هستند وسایر کشورهای عربی که بیش از 190 ملیون جمعیت دارند نه تنها یک دالر سرمایه ای درخارج ندارند بلکه درزیر بار 208 ملیارد دالر قرض های خارجی رنج می کشند. ومسلماً زندگی فلاکتبار ومملواز فقر ومحرومیت اکثریت عظیم این 190 ملیون جمعیت بازندگی مرفه ومملوازنعمت های مادی اکثریت بیست ملیون جمعیت کشورهای نفت دار قابل مقایسه نمی باشد. وبرعلاوه، دراین شش کشورنفت خیز ثروتمند فقط شش خاندان مشخص حکومت می کند که بیشترین بخش ثروت نفتی وتمام قدرت وصلاحیت حکومتی دردست افراد منسوب به آن خاندانها قرار دارد. ازطرف دیگراین خاندانهای حاکم ثروتمند، پول های نفتی خودرا درکشورهای غربی سرمایه گزاری می کنند نه درمیان برادران فقیر ومحروم خود.

بدین ترتیب جاذبۀ نفت وثروت نفتی کویت پای صدام حسین را به کویت کشانید ولی بعداً که این اشغالگری وسلطۀ صدام برنفت کویت منجر به سوقیات نظامی امریکا ووقوع "جنگ نفت" گردید، رئیس جمهور عراق این جنگ را، "جنگ مؤمنان علیه کفار" و"جنگ برای آزادی فلسطین" نامید تا با این تظاهر وریاکاری حمایت اعراب ومسلمانان جهان را دراین جنگ نامقدس وباطل جلب نماید. اما این جنگ هیچ ارتباطی به اسلام وآزادی فلسطین نداشت. زیرا صدام دراین جنگ، اشغالگر ومتجاوز بود. 

 nbsp;           پشاور -  بهار 1370 خورشیدی ( بهار1991 میلادی)

   نسخه قابل چاپ   اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيدKommentare
محل سکونت:كوهستان تسيه مير مسجدي
اسم نویسینده:کوهستانی
جنگ در افغانستان هم به خاطر اسلام نه بود اكر به خاطر اسلام مي بود چرا اين فدر كافر داخل خاك ما شده به خاطر اسلام كدام اسلام دزدي لسلام ادم كشي غارت داراي مردم وملت مثل ١٣٧٣و١٣٧٤ همين اسلام دروغ كوي چور زندگي مردم

محل سکونت:كوهستان تسيه مير مسجدي
اسم نویسینده:کوهستانی
جنگ در افغانستان هم به خاطر اسلام نه بود اكر به خاطر اسلام مي بود چرا اين فدر كافر داخل خاك ما شده به خاطر اسلام كدام اسلام دزدي لسلام ادم كشي غارت داراي مردم وملت مثل ١٣٧٣و١٣٧٤ همين اسلام دروغ كوي چور زندگي مردم


>لطفاً نظریات خودرا به حروف فارسی دری بنویسید در غیر آن نظریات ارسال شده به قسم اتوماتیک از سایت حذف میشود. نظریات ارسال شده یعد از برسی توسط مدیرت سیات به نشر میرسد.

 
       

 

 

اسم نویسینده:
آدرس ایمیل:
محل سکونت:
 

 

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.041 ثانيه