نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

تحقق نظام دموکراسی و حل بحران دیرپای افغانستان
غلام سخی ارزگانی
گاهنامهء ندای هزارستان

چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
0

نام کتاب : تحقق نظام دموکراسی و حل بحران دیرپای افغانستان

نگارش : غلام سخی ارزگانی

ناشر :  گاهنامهء ندای هزارستان

تاریخ چاپ : ماه  میزان سال 1384 خورشیدی ، برابر با ( اکتوبر سال 2005 م )  و مطابق ماه  رمضان  سال 1426 هجری قمری

چاپ اول : شهر هامبورگ جمهوریت فدرالی آلمان

ویراستار : عزیز احمد ناصر

ارتباط :

 

Internet:  www.hazaristan.net

E-Mail : nedai@hazaristan.net