نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

یغمای دوم منگلی در پاسخ دویمه سقاوی
لطیف کریمی
اداره دارهءانشر افغانستان

سه شنبه ۵ ثور ۱۳۸۵
0

مژده به علاقه مندان کتاب

- یغمایی دوم منگلی – و یا یغمای دوم منگلی در پاسخ دویمه سقاوی - کتابی تاریخی اجتماعی و سیاسی میبا شد
که در 335 صفحه به چاپ رسیده.
کتاب نامبرده در جواب کتاب - سقاوی دوم – که به قلم جناب سمسور افغان که فعلاً یکی از معاونین آقایی کرزی میبا شد به چاپ رسیده.

نام کتاب : یغمای دوم منگلی - یغمای دوم منگلی در پاسخ دویمه سقوی -
نویسنده: لطیف کریمی
سال چاپ : بهار 1384 خورشیدی
تیراژ: 10000 جلد
ناشر: اداره دارهءانشر افغانستان

آنچه در این کتاب میخوانید :