استاد محمد رحیمی سرپرست ولسوالی درزآب ولایت جوزجان در شمال افغانستان تایید کرد که ریزش برف سنگین و سرمای باعث مرگ ۱۰ نفر مرد، زن و کودک در این ولسوالی شده است.