مقامات ریاست جمهوری افغانستان، امروز(دوشنبه) اعلام کردند که به منظور برگزاری لویه جرگه مشورتی، در کابل برای شش روز رخصتی عمومی اعلام شده است.