'اداره دیدبان رسانه‌ها' –نی – که یک نهاد مدافع رسانه‌های آزاد درافغانستان است، اعلام کرده که بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها و فعالان مدنی بعد از کشته شدن احمد سردار، خبرنگار خبرگزاری فرانسه، ه...