مقام های ولایت تخار اعلام کرده اند که دولت ایران به تازگی شش باشنده این ولایت که مقیم ایران بوده اند را اعدام کرده است.